Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
321 lines (248 sloc) 8.58 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: WP Contact Form 7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-10 18:56+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-20 16:48+0200\n"
"Last-Translator: Miika Turunen <miika@webwork.fi>\n"
"Language-Team: Takayuki Miyoshi <takayukister@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Japanese\n"
"X-Poedit-Country: JAPAN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e\n"
"X-Poedit-Basepath: ../..\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: contact-form-7\n"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:309
msgid "Contact form"
msgstr "Yhteydenottolomake"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:403
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:5
msgid "Contact Form 7"
msgstr "Contact Form 7"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:419
msgid "optional"
msgstr "Valinnainen"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:420
msgid "Generate Tag"
msgstr "Luo tagi"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:421
msgid "Text field"
msgstr "Tekstialue"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:422
msgid "Email field"
msgstr "Sähköpostikenttä"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:423
msgid "Text area"
msgstr "Tekstikenttä"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:424
msgid "Drop-down menu"
msgstr "Alasvetovalikko"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:425
msgid "Checkboxes"
msgstr "Valintaruudut"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:426
msgid "Radio buttons"
msgstr "Valintanapit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:427
msgid "Acceptance"
msgstr "Hyväksyntä"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:428
msgid "Make this checkbox checked by default?"
msgstr "Merkitse tämä valintaruutu aktiiviseksi?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:429
msgid "Make this checkbox work inversely?"
msgstr "Tee tästä valintaruudusta käänteinen?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:430
msgid "* That means visitor who accepts the term unchecks it."
msgstr "* Tämä tarkoittaa sitä että käyttäjän täytyy ottaa valinta pois hyväksyäkseen ehdon"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:431
msgid "CAPTCHA"
msgstr "CAPTCHA"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:432
msgid "Submit button"
msgstr "Lähetä -nappi"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:433
msgid "Name"
msgstr "Nimi"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:434
msgid "Required field?"
msgstr "Pakollinen tieto?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:435
msgid "Allow multiple selections?"
msgstr "Salli monivalinta?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:436
msgid "Insert a blank item as the first option?"
msgstr "Laita tyhjä valinta ensimmäiseksi vaihtoehdoksi?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:437
msgid "Make checkboxes exclusive?"
msgstr "Tee valintaruuduista poissulkeva?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:438
msgid "Choices"
msgstr "Valinnat"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:439
msgid "Label"
msgstr "Nimi"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:440
msgid "Default value"
msgstr "Vakioarvo"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:441
msgid "Akismet"
msgstr "Akismet"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:442
msgid "This field requires author's name"
msgstr "Tämä kenttä vaatii kirjoittajan nimen"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:443
msgid "This field requires author's URL"
msgstr "Tämä kenttä vaatii kirjoittajan URL:n"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:444
msgid "This field requires author's email address"
msgstr "Tämä kenttä vaatii kirjoittajan sähköpostiosoitteen"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:445
msgid "Copy and paste this code into the form"
msgstr "Kopioi ja liitä tämä koodi artikkeliin, jossa haluat yhteydenottolomakkeen näkyvän."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:446
msgid "Foreground color"
msgstr "Etuosan väri"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:447
msgid "Background color"
msgstr "Taustan väri"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:448
msgid "Image size"
msgstr "Kuvan koko"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:449
msgid "Small"
msgstr "Pieni"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:450
msgid "Medium"
msgstr "Keski"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:451
msgid "Large"
msgstr "Suuri"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:452
msgid "Image settings"
msgstr "Kuvan asetukset"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:453
msgid "Input field settings"
msgstr "Syötekentän asetukset"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:454
msgid "For image"
msgstr "Kuvalle"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:455
msgid "For input field"
msgstr "Syötekentälle"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:456
msgid "* One choice per line."
msgstr "* Yksi valinta per rivi"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:483
msgid "Contact form created."
msgstr "Yhteydenottolomake \"%s\" poistettiin."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:486
msgid "Contact form saved."
msgstr "Yhteydenottolomake \"%s\" tallennettiin."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:489
msgid "Contact form deleted."
msgstr "Yhteydenottolomake \"%s\" poistettiin."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:496
msgid "Untitled"
msgstr "Ei otsikkoa"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:522
msgid "Your Name"
msgstr "Nimi"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:522
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:524
msgid "(required)"
msgstr "(pakollinen)"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:524
msgid "Your Email"
msgstr "Sähköposti"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:526
msgid "Subject"
msgstr "Aihe"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:528
msgid "Your Message"
msgstr "Viesti"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:530
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:1046
msgid "Send"
msgstr "Lähetä"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:559
msgid "Your message was sent successfully. Thanks."
msgstr "Viesti lähetettiin onnistuneesti. Kiitos yhteydenotostanne!"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:561
msgid "Failed to send your message. Please try later or contact administrator by other way."
msgstr "Viestin lähetys epäonnistui. Yritä myöhemmin uudestaan tai ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:563
msgid "Validation errors occurred. Please confirm the fields and submit it again."
msgstr "Lomakkeesta löytyi virheitä. Tarkasta lomake ja yritä uudelleen."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:565
msgid "Please accept the terms to proceed."
msgstr "Hyväksy käyttöehdot jatkaaksesi."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:567
msgid "Email address seems invalid."
msgstr "Sähköpostiosoite vaikuttaa virheelliseltä."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:569
msgid "Please fill the required field."
msgstr "Täytä pakollinen kenttä."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:571
msgid "Your entered code is incorrect."
msgstr "Syöttämäsi koodi on virheellinen."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:16
msgid "Add new"
msgstr "Lisää uusi"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:32
msgid "Copy and paste this code into your post content."
msgstr "Kopioi ja liitä tämä koodi artikkeliin, jossa haluat yhteydenottolomakkeen näkyvän."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:38
msgid "Form"
msgstr "Lomake"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:42
msgid "Mail"
msgstr "Sähköposti"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:44
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:65
msgid "To:"
msgstr "Vastaanottaja:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:48
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:69
msgid "From:"
msgstr "Lähettäjä:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:52
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:73
msgid "Subject:"
msgstr "Aihe:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:56
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:77
msgid "Message body:"
msgstr "Viesti:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:61
msgid "Mail (2)"
msgstr "Sähköposti (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:63
msgid "Use mail (2)"
msgstr "Käytä Sähköpostia (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:85
msgid "Save"
msgstr "Tallenna"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:92
msgid "Delete this contact form"
msgstr "Poista tämä yhteydenottolomake"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:93
msgid ""
"You are about to delete this contact form.\n"
" 'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
msgstr ""
"Olet poistamassa yhteydenottolomaketta. \n"
"Paina 'Peruuta' peruuttaaksesi tai 'OK' poistaaksesi."
#~ msgid "Form content"
#~ msgstr "Lomakkeen sisältö"
#~ msgid "Mail template"
#~ msgstr "Sähköpostimalli"
#~ msgid "Sender field:"
#~ msgstr "Lähettäjä:"
#~ msgid "Recipient address:"
#~ msgstr "Vastaanottajan osoite:"
#~ msgid "Insert"
#~ msgstr "Syötä"