Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
282 lines (217 sloc) 7.19 KB
# translation of wpcf7.po to Polish
# Zbigniew Czernik <czernik@tlen.pl>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wpcf7\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-24 13:47+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-02 23:13+0900\n"
"Last-Translator: Takayuki Miyoshi <takayukister@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e\n"
"X-Poedit-Basepath: ../..\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: contact-form-7\n"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:251
msgid "Contact form"
msgstr "Formularz kontaktowy"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:336
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:5
msgid "Contact Form 7"
msgstr "Contact Form 7"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:352
msgid "optional"
msgstr "opcjonalnie"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:353
msgid "Generate Tag"
msgstr "Generate Tag"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:354
msgid "Text field"
msgstr "Text field"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:355
msgid "Email field"
msgstr "Email field"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:356
msgid "Text area"
msgstr "Text area"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:357
msgid "Drop-down menu"
msgstr "Menu rozwijalne"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:358
msgid "Checkboxes"
msgstr ""
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:359
msgid "Radio buttons"
msgstr ""
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:360
msgid "CAPTCHA"
msgstr "CAPTCHA"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:361
msgid "Submit button"
msgstr "Przycisk wysyłania"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:362
msgid "Name"
msgstr "Imię"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:363
msgid "Required field?"
msgstr "Pole wymagane?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:364
msgid "Allows multiple selections?"
msgstr "Zezwalaj na wielokrotne zaznaczanie?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:365
msgid "Choices"
msgstr "Wybór"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:366
msgid "Label"
msgstr "Etykieta"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:367
msgid "Default value"
msgstr "Domyślna wartość"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:368
msgid "Akismet"
msgstr "Akismet"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:369
msgid "This field requires author's name"
msgstr "To pole wymaga wpisania imienia"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:370
msgid "This field requires author's URL"
msgstr "To pole wymaga wpisania adresu URL"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:371
msgid "This field requires author's email address"
msgstr "To pole wymaga wpisania adresu e-mail"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:372
msgid "Copy and paste this code into the form"
msgstr "Skopiuj ten kod i wklej go w formularzu"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:373
msgid "Foreground color"
msgstr "Kolor pierwszoplanowy"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:374
msgid "Background color"
msgstr "Kolor tła"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:375
msgid "Image size"
msgstr "Rozmiar obrazu"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:376
msgid "Small"
msgstr "Mały"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:377
msgid "Medium"
msgstr "Średni"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:378
msgid "Large"
msgstr "Duży"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:379
msgid "Image settings"
msgstr "Ustawienia obrazu"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:380
msgid "Input field settings"
msgstr "Ustawienia pola input"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:381
msgid "For image"
msgstr "Dla obrazu"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:382
msgid "For input field"
msgstr "Dla pola input"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:383
msgid "* One choice per line."
msgstr "* Jedna możliwość na linię"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:402
msgid "Contact form created."
msgstr "Formularz kontaktowy został utworzony."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:405
msgid "Contact form saved."
msgstr "Formularz kontaktowy został zapisany."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:408
msgid "Contact form deleted."
msgstr "Formularz kontaktowy został usunięty."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:415
msgid "Untitled"
msgstr "Bez tytułu"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:439
msgid "Your Name"
msgstr "Twoje imię"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:439
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:441
msgid "(required)"
msgstr "(wymagane)"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:441
msgid "Your Email"
msgstr "Twój e-mail"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:443
msgid "Subject"
msgstr "Temat"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:445
msgid "Your Message"
msgstr "Twoja wiadomość"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:447
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:891
msgid "Send"
msgstr "Wyślij"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:476
msgid "Your message was sent successfully. Thanks."
msgstr "Twoja wiadomość został wysłana. Dzięki!"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:478
msgid "Failed to send your message. Please try later or contact administrator by other way."
msgstr "Nie udało się wysłać wiadomości. Spróbuj później lub skontaktuj się inną drogą."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:480
msgid "Validation errors occurred. Please confirm the fields and submit it again."
msgstr "Wystąpił błąd. Sprawdź poprawność pól i wyślij ponownie."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:482
msgid "Email address seems invalid."
msgstr "Adres e-mail wygląda na niepoprawny."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:484
msgid "Please fill the required field."
msgstr "Proszę wypełnić wszystkie pola."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:486
msgid "Your entered code is incorrect."
msgstr "Kod, który wprowadziłeś jest niepoprawny."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:15
msgid "Add new"
msgstr "Dodaj nowy"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:28
msgid "Copy and paste this code into your post content."
msgstr "Skopiuj i wklej ten kod w treści posta."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:33
msgid "Form"
msgstr "Formularz"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:37
msgid "Mail"
msgstr "E-mail"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:39
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:60
msgid "To:"
msgstr "Do:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:43
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:64
msgid "From:"
msgstr "Od:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:47
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:68
msgid "Subject:"
msgstr "Temat:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:51
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:72
msgid "Message body:"
msgstr "Treść wiadomości:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:56
msgid "Mail (2)"
msgstr "E-mail (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:58
msgid "Use mail (2)"
msgstr "Użyj adresu (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:80
msgid "Save"
msgstr "Zapisz"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:86
msgid "Delete this contact form"
msgstr "Usuń ten formularz kontaktowy"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:87
msgid ""
"You are about to delete this contact form.\n"
" 'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
msgstr ""
"Wybrałeś usunięcie tego formularza.\n"
" 'Cancel' aby anulować, 'OK' aby usunąć."