Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
469 lines (358 sloc) 13.2 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Contact Form 7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-05-31 23:05+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-09 00:40+0100\n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_c\n"
"X-Poedit-Basepath: ../..\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: contact-form-7\n"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:373
msgid "Contact form"
msgstr "Kontaktný formulár"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:6
#: contact-form-7/admin/admin.php:111
msgid "Contact Form 7"
msgstr ""
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:21
msgid "Add new"
msgstr "Vytvor nový formulár"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:43
msgid "Copy this code and paste it into your post, page or text widget content."
msgstr "Skopírujte tento kód do vášho článku, stránky, alebo textového widgetu."
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:50
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:290
msgid "Save"
msgstr "Uložiť"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:57
msgid "Copy"
msgstr "Kopírovať"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:61
msgid "Delete"
msgstr "Vymazať"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:63
msgid ""
"You are about to delete this contact form.\n"
" 'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
msgstr "Naozaj chcete vymazať tento formulár ?"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:78
msgid "Form"
msgstr "Formulár"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:98
msgid "Mail"
msgstr ""
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:105
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:161
msgid "To:"
msgstr "Komu:"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:109
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:165
msgid "From:"
msgstr "Od:"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:113
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:169
msgid "Subject:"
msgstr "Predmet:"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:118
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:174
msgid "Additional headers:"
msgstr "Dodatočné hlavičky:"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:122
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:178
msgid "File attachments:"
msgstr "Prílohy:"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:124
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:180
msgid "(You need WordPress 2.7 or greater to use this feature)"
msgstr "(Potrebujete Wordpress 2.7, alebo vyšší, aby ste mohli použiť túto funkciu)"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:132
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:188
msgid "Use HTML content type"
msgstr "Použiť HTML"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:137
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:193
msgid "Message body:"
msgstr "Text správy:"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:148
msgid "Mail (2)"
msgstr ""
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:155
msgid "Use mail (2)"
msgstr "Použiť mail (2)"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:204
msgid "Messages"
msgstr "Správy"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:212
msgid "Sender's message was sent successfully"
msgstr "Užívateľova správa bola úspešne odoslaná"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:216
msgid "Sender's message was failed to send"
msgstr "Nastala chyba pri odosielaní užívateľovej správy"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:220
msgid "Akismet judged the sending activity as spamming"
msgstr "Akismet označil odosielanie formulára ako spam"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:224
msgid "Validation errors occurred"
msgstr "Nastala chyba pri validácii formulára"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:228
msgid "There is a field that sender is needed to fill in"
msgstr "Nejaké povinné pole ostalo nevyplnené"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:232
msgid "Email address that sender entered is invalid"
msgstr "Email adresa zadaná užívateľom je neplatná"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:236
msgid "There is a field of term that sender is needed to accept"
msgstr "Užívatel musí súhlasiť s podmienkami"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:240
msgid "Sender doesn't enter the correct answer to the quiz"
msgstr "Odosielaľ nevyplnil správnu odpoveď z kvízu"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:244
msgid "The code that sender entered does not match the CAPTCHA"
msgstr "Užívateľom zadaný kód je iný ako CAPTCHA kód"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:248
msgid "Uploading a file fails for any reason"
msgstr "Nahrávanie súboru z nejakého dôvodu zlyhalo"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:252
msgid "Uploaded file is not allowed file type"
msgstr "Typ nahraného súboru nie je povolený"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:256
msgid "Uploaded file is too large"
msgstr "Nahraný súbor je príliš veľký"
#: contact-form-7/admin/admin-panel.php:269
msgid "Additional Settings"
msgstr "Dodatočné nastavenia"
#: contact-form-7/admin/admin.php:157
msgid "optional"
msgstr "voliteľné"
#: contact-form-7/admin/admin.php:158
msgid "Generate Tag"
msgstr "Generuj Tag"
#: contact-form-7/admin/admin.php:159
msgid "Text field"
msgstr "Textové pole"
#: contact-form-7/admin/admin.php:160
msgid "Email field"
msgstr "Email pole"
#: contact-form-7/admin/admin.php:161
msgid "Text area"
msgstr "Textové pole (viac riadkov)"
#: contact-form-7/admin/admin.php:162
msgid "Drop-down menu"
msgstr "Rozbaľovacie menu"
#: contact-form-7/admin/admin.php:163
msgid "Checkboxes"
msgstr "Zaškrtávacie políčka"
#: contact-form-7/admin/admin.php:164
msgid "Radio buttons"
msgstr "Tlačidlá voľby (radio buttons)"
#: contact-form-7/admin/admin.php:165
msgid "Acceptance"
msgstr "Akceptácia"
#: contact-form-7/admin/admin.php:166
msgid "Make this checkbox checked by default?"
msgstr "Nastavit toto políčko ako vybraté ?"
#: contact-form-7/admin/admin.php:167
msgid "Make this checkbox work inversely?"
msgstr "Nastaviť toto políčko, aby fungovalo inverzne ?"
#: contact-form-7/admin/admin.php:168
msgid "* That means visitor who accepts the term unchecks it."
msgstr "* To znamená, že užívateľ, ktorý súhlasil s podmienkami, zrušil svoj súhlas."
#: contact-form-7/admin/admin.php:169
msgid "CAPTCHA"
msgstr ""
#: contact-form-7/admin/admin.php:170
msgid "Quiz"
msgstr "Kvíz"
#: contact-form-7/admin/admin.php:171
msgid "Quizzes"
msgstr "Kvízy"
#: contact-form-7/admin/admin.php:172
msgid "* quiz|answer (e.g. 1+1=?|2)"
msgstr "* kvíz|odpoveď (napr. 1+1=?|2)"
#: contact-form-7/admin/admin.php:173
msgid "File upload"
msgstr "Nahratie súboru"
#: contact-form-7/admin/admin.php:174
msgid "bytes"
msgstr "bajtov"
#: contact-form-7/admin/admin.php:175
msgid "Submit button"
msgstr "Porvrdzovacie tlačítko"
#: contact-form-7/admin/admin.php:176
msgid "Name"
msgstr "Meno"
#: contact-form-7/admin/admin.php:177
msgid "Required field?"
msgstr "Povinná položka ?"
#: contact-form-7/admin/admin.php:178
msgid "Allow multiple selections?"
msgstr "Povoliť viacnásobný výber ?"
#: contact-form-7/admin/admin.php:179
msgid "Insert a blank item as the first option?"
msgstr "Vložiť prázdnu prvú položku ?"
#: contact-form-7/admin/admin.php:180
msgid "Make checkboxes exclusive?"
msgstr "Nastaviť zaškrtávacie políčka ako exkluzívne ?"
#: contact-form-7/admin/admin.php:181
msgid "Choices"
msgstr "Možnosti"
#: contact-form-7/admin/admin.php:182
msgid "Label"
msgstr "Označenie"
#: contact-form-7/admin/admin.php:183
msgid "Default value"
msgstr "Predvolená hodnota"
#: contact-form-7/admin/admin.php:184
msgid "Akismet"
msgstr ""
#: contact-form-7/admin/admin.php:185
msgid "This field requires author's name"
msgstr "Táto položka vyžaduje meno autora"
#: contact-form-7/admin/admin.php:186
msgid "This field requires author's URL"
msgstr "Táto položka vyžaduje URL autora"
#: contact-form-7/admin/admin.php:187
msgid "This field requires author's email address"
msgstr "Táto položka vyžaduje email adresu autora"
#: contact-form-7/admin/admin.php:188
msgid "Copy this code and paste it into the form left."
msgstr "Skopírujte tento kód do formulára vľavo."
#: contact-form-7/admin/admin.php:189
msgid "Foreground color"
msgstr "Farba popredia"
#: contact-form-7/admin/admin.php:190
msgid "Background color"
msgstr "Farba pozadia"
#: contact-form-7/admin/admin.php:191
msgid "Image size"
msgstr "Veľkosť obrázku"
#: contact-form-7/admin/admin.php:192
msgid "Small"
msgstr "Malý"
#: contact-form-7/admin/admin.php:193
msgid "Medium"
msgstr "Stredný"
#: contact-form-7/admin/admin.php:194
msgid "Large"
msgstr "Veľký"
#: contact-form-7/admin/admin.php:195
msgid "Image settings"
msgstr "Nastavenia obrázkov"
#: contact-form-7/admin/admin.php:196
msgid "Input field settings"
msgstr "Nastavenia vstupných polí"
#: contact-form-7/admin/admin.php:197
msgid "For image"
msgstr "Pre obrázok"
#: contact-form-7/admin/admin.php:198
msgid "For input field"
msgstr "Pre vstupné pole"
#: contact-form-7/admin/admin.php:199
msgid "* One choice per line."
msgstr "* Jedna možnosť na riadok."
#: contact-form-7/admin/admin.php:200
msgid "Show"
msgstr "Ukázať"
#: contact-form-7/admin/admin.php:201
msgid "Hide"
msgstr "Skryť"
#: contact-form-7/admin/admin.php:202
msgid "File size limit"
msgstr "Maximálna veľkosť súboru"
#: contact-form-7/admin/admin.php:203
msgid "Acceptable file types"
msgstr "Povolené typy súboru"
#: contact-form-7/admin/admin.php:204
msgid "Note: To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed."
msgstr "Poznámka: Aby ste mohli použiť CAPTCHA, tak musíte nainštalovať modul Really Simple CAPTCHA."
#: contact-form-7/admin/admin.php:223
msgid "Contact form created."
msgstr "Kontaktný formulár bol vytvorený."
#: contact-form-7/admin/admin.php:226
msgid "Contact form saved."
msgstr "Kontaktný formulár bol uložený."
#: contact-form-7/admin/admin.php:229
msgid "Contact form deleted."
msgstr "Kontaktný formulár bol vymazaný."
#: contact-form-7/admin/admin.php:240
msgid "Untitled"
msgstr "Bez názvu"
#: contact-form-7/admin/admin.php:253
msgid "Your Name"
msgstr "Vaše meno"
#: contact-form-7/admin/admin.php:253
#: contact-form-7/admin/admin.php:255
msgid "(required)"
msgstr "(povinné)"
#: contact-form-7/admin/admin.php:255
msgid "Your Email"
msgstr "Váš email"
#: contact-form-7/admin/admin.php:257
msgid "Subject"
msgstr "Predmet"
#: contact-form-7/admin/admin.php:259
msgid "Your Message"
msgstr "Vaša správa"
#: contact-form-7/admin/admin.php:261
#: contact-form-7/includes/classes.php:411
msgid "Send"
msgstr "Odošli"
#: contact-form-7/admin/admin.php:334
msgid "Settings"
msgstr "Nastavenia"
#: contact-form-7/admin/admin.php:355
msgid "Contact Form 7 needs your support. Please donate today."
msgstr "Contact Form 7 potrebuje Vašu pomoc. Prosím prispejte dnes."
#: contact-form-7/admin/admin.php:356
msgid "Is this plugin useful for you? If you like it, please help the developer."
msgstr "Je tento modul pre Vás užitočný ? Ak chcete, tak pomôžte vývojárovi."
#: contact-form-7/admin/admin.php:357
msgid "Your contribution is needed for making this plugin better."
msgstr "Vaša podpora je potrebná, aby bol tento modul lepší."
#: contact-form-7/admin/admin.php:358
msgid "Developing a plugin and providing user support is really hard work. Please help."
msgstr "Vytvorenie modulu a poskytvanie užívateľskej podpory je ťažká práca. Prosím pomôžte."
#: contact-form-7/includes/classes.php:352
msgid "To use CAPTCHA, you need <a href=\"http://wordpress.org/extend/plugins/really-simple-captcha/\">Really Simple CAPTCHA</a> plugin installed."
msgstr "Pre používanie CAPTCHA nainštalujte <a href=\"http://wordpress.org/extend/plugins/really-simple-captcha/\">Really Simple CAPTCHA</a> modul."
#: contact-form-7/includes/functions.php:6
msgid "Your message was sent successfully. Thanks."
msgstr "Vaša správa bola úspešne odoslaná. Vďaka."
#: contact-form-7/includes/functions.php:8
#: contact-form-7/includes/functions.php:10
msgid "Failed to send your message. Please try later or contact administrator by other way."
msgstr "Nastala chyba pri odosielaní Vašej správy. Skúste znovu, alebo kontaktujte administrátora."
#: contact-form-7/includes/functions.php:12
msgid "Validation errors occurred. Please confirm the fields and submit it again."
msgstr "Nastala chyba pri validácii formulára. Prosím skontrolujte jednotlivé položky a znovu odošlite formulár."
#: contact-form-7/includes/functions.php:14
msgid "Please accept the terms to proceed."
msgstr "Prosím súhlaste s podmienkami, aby ste mohli pokračovať."
#: contact-form-7/includes/functions.php:16
msgid "Email address seems invalid."
msgstr "Prosím skontrolujte Email adresu."
#: contact-form-7/includes/functions.php:18
msgid "Please fill the required field."
msgstr "Prosím vyplnte povinnú položku."
#: contact-form-7/includes/functions.php:20
msgid "Your entered code is incorrect."
msgstr "Vami vložený kód je nesprávny."
#: contact-form-7/includes/functions.php:22
msgid "Your answer is not correct."
msgstr "Vaša odpoveď je nesprávna."
#: contact-form-7/includes/functions.php:24
msgid "Failed to upload file."
msgstr "Nahrávanie súboru zlyhalo."
#: contact-form-7/includes/functions.php:26
msgid "This file type is not allowed."
msgstr "Tento typ súboru nie je povolený."
#: contact-form-7/includes/functions.php:28
msgid "This file is too large."
msgstr "Súbor je príliš veľký."
Something went wrong with that request. Please try again.