Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
306 lines (234 sloc) 8.03 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wpcf7-lv_LV\n"
"POT-Creation-Date: \n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-02 21:09+0900\n"
"Last-Translator: Takayuki Miyoshi <takayukister@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kleofass.lv <spam@kleofass.lv>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Latvian\n"
"X-Poedit-Country: LATVIA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:271
msgid "Contact form"
msgstr "Form Kontakti"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:356
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:5
msgid "Contact Form 7"
msgstr "Form Kontakti 7"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:372
msgid "optional"
msgstr "opsionale"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:373
msgid "Generate Tag"
msgstr "Gjenero Etiketë"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:374
msgid "Text field"
msgstr "Fusha e tekstit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:375
msgid "Email field"
msgstr "Fusha e tekstit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:376
msgid "Text area"
msgstr "Hapësira e tekstit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:377
msgid "Drop-down menu"
msgstr "Menu Drop-Down"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:378
msgid "Checkboxes"
msgstr "Kuti Zgjedhje"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:379
msgid "Radio buttons"
msgstr "Butona Radio"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:380
msgid "Acceptance"
msgstr "Pranim"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:381
msgid "Make this checkbox checked by default?"
msgstr "Bëje këtë kuti te zgjedhur që në fillim?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:382
msgid "Make this checkbox work inversely?"
msgstr "Bëje këte kuti te punojë në të kundërt?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:383
msgid "* That means visitor who accepts the term unchecks it."
msgstr "* Kjo do të thotë që vizitori që pranon ktë term nuk e zgjedh atë"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:384
msgid "CAPTCHA"
msgstr "CAPTCHA"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:385
msgid "Submit button"
msgstr "Butoni i Pranimit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:386
msgid "Name"
msgstr "Emri"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:387
msgid "Required field?"
msgstr "Fusha të domosdoshme"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:388
msgid "Allow multiple selections?"
msgstr "Lejo zgjedhje të shumta"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:389
msgid "Insert a blank item as the first option?"
msgstr "Vendos një gjë bosh si opsionin e parë?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:390
msgid "Make checkboxes exclusive?"
msgstr "Beji kutitë e zgjedhjeve eksluzive?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:391
msgid "Choices"
msgstr "Zgjedhje"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:392
msgid "Label"
msgstr "Etiketë"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:393
msgid "Default value"
msgstr "Vlera fillestare"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:394
msgid "Akismet"
msgstr "Akismet"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:395
msgid "This field requires author's name"
msgstr "Kjo fushë kërkon emrin e autorit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:396
msgid "This field requires author's URL"
msgstr "Kjo fushë kërkon URL-në e autorit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:397
msgid "This field requires author's email address"
msgstr "Kjo fushë kërkon adresen e autorit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:398
msgid "Copy and paste this code into the form"
msgstr "Kopjo dhe ngjit këte kod tek forma"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:399
msgid "Foreground color"
msgstr "Ngjyra e Forgroundit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:400
msgid "Background color"
msgstr "Ngjyra e Backgroundit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:401
msgid "Image size"
msgstr "Madhësia e imazhit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:402
msgid "Small"
msgstr "E vogël"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:403
msgid "Medium"
msgstr "Mesatare"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:404
msgid "Large"
msgstr "E madhe"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:405
msgid "Image settings"
msgstr "Konfigurimi i Imazhit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:406
msgid "Input field settings"
msgstr "Konfigurimi i Fushave Te Vendosjes"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:407
msgid "For image"
msgstr "Për Imazh"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:408
msgid "For input field"
msgstr "Per fushen qe do vendosi"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:409
msgid "* One choice per line."
msgstr "* Një zgjedhje për cdo rresht"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:428
msgid "Contact form created."
msgstr "Forma e Kontaktit u krijua"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:431
msgid "Contact form saved."
msgstr "Forma e kontaktit u ruajt"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:434
msgid "Contact form deleted."
msgstr "Forma e kontaktit u fshi"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:441
msgid "Untitled"
msgstr "Pa Titull"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:465
msgid "Your Name"
msgstr "Emri Jot"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:465
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:467
msgid "(required)"
msgstr "(e domosdoshme)"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:467
msgid "Your Email"
msgstr "Adresa Jote"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:469
msgid "Subject"
msgstr "Subjekti"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:471
msgid "Your Message"
msgstr "Mesazhi Juaj"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:473
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:956
msgid "Send"
msgstr "Dergo"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:502
msgid "Your message was sent successfully. Thanks."
msgstr "Mesazhi juaj u dërgua me sukses. Faleminderit"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:504
msgid "Failed to send your message. Please try later or contact administrator by other way."
msgstr "Gabim në dërgimin e mesazhit tuaj. Ju lutem provojeni përsëri ose kontaktoni administratorin"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:506
msgid "Validation errors occurred. Please confirm the fields and submit it again."
msgstr "Disa gabime ndodhën. Ju lutem konfirmoni të gjitha fushat dhe provojeni përsëri"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:508
msgid "Please accept the terms to proceed."
msgstr "Ju lutem pranoni rregullat për të vazhduar"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:510
msgid "Email address seems invalid."
msgstr "Adresa e emailit nuk është e sakt"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:512
msgid "Please fill the required field."
msgstr "Ju lutem plotësoni fushat e domosdoshme"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:514
msgid "Your entered code is incorrect."
msgstr "Kodi që futët është gabim"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:15
msgid "Add new"
msgstr "Shto të Re"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:28
msgid "Copy and paste this code into your post content."
msgstr "Kopjo dhe ngjit këtë kod në përmbajtjen e postimit tënd"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:33
msgid "Form"
msgstr "Formë"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:37
msgid "Mail"
msgstr "Email"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:39
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:60
msgid "To:"
msgstr "Për"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:43
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:64
msgid "From:"
msgstr "Nga:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:47
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:68
msgid "Subject:"
msgstr "Subjekti"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:51
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:72
msgid "Message body:"
msgstr "Mesazhi"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:56
msgid "Mail (2)"
msgstr "Email (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:58
msgid "Use mail (2)"
msgstr "Përdor email (2)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:80
msgid "Save"
msgstr "Ruaj"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:86
msgid "Delete this contact form"
msgstr "Fshijë këte form kontakti"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:87
msgid ""
"You are about to delete this contact form.\n"
" 'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
msgstr ""
"Jeni duke fshirë këtë form kontakti.\n"
" 'Anullo' ose 'OK' per ta fshirë"