Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
444 lines (339 sloc) 12.7 KB
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Contact Form 7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-15 03:27+0900\n"
"PO-Revision-Date: \n"
"Last-Translator: Mattias Tengblad <mst@eyesx.com>\n"
"Language-Team: WP-Support Sverige / Mattias Tengblad <info@wp-support.se / mst@eyesx.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:405
msgid "Contact form"
msgstr "Kontaktformulär"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:593
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:5
msgid "Contact Form 7"
msgstr "Contact Form 7"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:616
msgid "optional"
msgstr "valfri"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:617
msgid "Generate Tag"
msgstr "Generera formatering"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:618
msgid "Text field"
msgstr "Textfält"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:619
msgid "Email field"
msgstr "E-postfält"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:620
msgid "Text area"
msgstr "Meddelandefält"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:621
msgid "Drop-down menu"
msgstr "Rullgardinsmeny"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:622
msgid "Checkboxes"
msgstr "Checkboxar"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:623
msgid "Radio buttons"
msgstr "Radioknappar"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:624
msgid "Acceptance"
msgstr "Godkännande"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:625
msgid "Make this checkbox checked by default?"
msgstr "Skall denna checkbox vara ifylld som standard?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:626
msgid "Make this checkbox work inversely?"
msgstr "Gör så att denna checkbox måste avmarkeras?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:627
msgid "* That means visitor who accepts the term unchecks it."
msgstr "* Det betyder att besökare som accepterar villkoren måste avmarkera det."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:628
msgid "CAPTCHA"
msgstr "CAPTCHA (Bildverifikation)"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:629
msgid "Quiz"
msgstr "Antispam-fråga"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:630
msgid "Quizzes"
msgstr "Antispam-frågor"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:631
msgid "* quiz|answer (e.g. 1+1=?|2)"
msgstr "* fråga|svar (ex. 1+1=?|2)"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:632
msgid "File upload"
msgstr "Filuppladdning"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:633
msgid "bytes"
msgstr "bytes"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:634
msgid "Submit button"
msgstr "Skicka-knapp"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:635
msgid "Name"
msgstr "Namn"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:636
msgid "Required field?"
msgstr "Obligatoriskt fält?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:637
msgid "Allow multiple selections?"
msgstr "Tillåt flera val?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:638
msgid "Insert a blank item as the first option?"
msgstr "Lägg till ett tomt objekt som första val?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:639
msgid "Make checkboxes exclusive?"
msgstr "Göra checkboxarna exklusiva?"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:640
msgid "Choices"
msgstr "Val"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:641
msgid "Label"
msgstr "Märkning"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:642
msgid "Default value"
msgstr "Standardvärde"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:643
msgid "Akismet"
msgstr "Akismet"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:644
msgid "This field requires author's name"
msgstr "Det här fältet kräver författarens namn"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:645
msgid "This field requires author's URL"
msgstr "Det här fältet kräver författarens webbadress"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:646
msgid "This field requires author's email address"
msgstr "Det här fältet kräver författarens e-postadress"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:647
msgid "Copy this code and paste it into the form left."
msgstr "Kopiera och klistra denna kod i formuläret."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:648
msgid "Foreground color"
msgstr "Förgrundsfärg"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:649
msgid "Background color"
msgstr "Bakgrundsfärg"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:650
msgid "Image size"
msgstr "Bildstorlek"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:651
msgid "Small"
msgstr "Liten"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:652
msgid "Medium"
msgstr "Mellan"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:653
msgid "Large"
msgstr "Stor"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:654
msgid "Image settings"
msgstr "Bildinställningar"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:655
msgid "Input field settings"
msgstr "Inställningar för inmatningsfält"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:656
msgid "For image"
msgstr "För bild"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:657
msgid "For input field"
msgstr "För inmatningsfält"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:658
msgid "* One choice per line."
msgstr "* Ett val per rad."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:659
msgid "Show"
msgstr "Visa"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:660
msgid "Hide"
msgstr "Göm"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:661
msgid "File size limit"
msgstr "Gräns för filstorlek"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:662
msgid "Acceptable file types"
msgstr "Tillåtna filtyper"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:663
msgid "Note: To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed."
msgstr "Notera: För att använda CAPTCHA så behöver du ha Really Simple CAPTCHA-tillägget installerat."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:690
msgid "Contact form created."
msgstr "Kontaktformulär skapat."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:693
msgid "Contact form saved."
msgstr "Kontaktformulär sparat."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:696
msgid "Contact form deleted."
msgstr "Kontaktformulär raderat."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:707
msgid "Untitled"
msgstr "Namnlös"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:734
msgid "Your Name"
msgstr "Ditt namn"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:734
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:736
msgid "(required)"
msgstr "(obligatoriskt)"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:736
msgid "Your Email"
msgstr "Din e-post"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:738
msgid "Subject"
msgstr "Ämne"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:740
msgid "Your Message"
msgstr "Ditt meddelande"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:742
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:1476
msgid "Send"
msgstr "Skicka"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:796
msgid "Your message was sent successfully. Thanks."
msgstr "Tack för ditt meddelande!"
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:798
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:800
msgid "Failed to send your message. Please try later or contact administrator by other way."
msgstr "Ett fel uppstog när ditt meddelande skulle skickas. Var vänlig försök senare."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:802
msgid "Validation errors occurred. Please confirm the fields and submit it again."
msgstr "Valideringsfel. Var vänlig undersök fälten du fyllt i och försök igen."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:804
msgid "Please accept the terms to proceed."
msgstr "Acceptera villkoren för att fortsätta."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:806
msgid "Email address seems invalid."
msgstr "Du har angivit en felaktig e-postadress."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:808
msgid "Please fill the required field."
msgstr "Vänligen fyll i alla obligatoriska fält."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:810
msgid "Your entered code is incorrect."
msgstr "Verifieringskoden du angav är felaktig."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:812
msgid "Your answer is not correct."
msgstr "Verifieringskoden du angav är felaktig."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:814
msgid "Failed to upload file."
msgstr "Filen kunde inte laddas upp."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:816
msgid "This file type is not allowed."
msgstr "Filtypen är inte tillåten."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:818
msgid "This file is too large."
msgstr "Filen är för stor."
#: contact-form-7/wp-contact-form-7.php:1417
msgid "To use CAPTCHA, you need <a href=\"http://wordpress.org/extend/plugins/really-simple-captcha/\">Really Simple CAPTCHA</a> plugin installed."
msgstr "För att använda CAPTCHA så behöver du ha <a href=\"http://wordpress.org/extend/plugins/really-simple-captcha/\">Really Simple CAPTCHA</a>-tillägget installerat."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:20
msgid "Add new"
msgstr "Lägg till ny"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:42
msgid "Copy this code and paste it into your post, page or text widget content."
msgstr "Kopiera in denna kod i ditt inlägg, på din sida eller textwidget."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:49
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:262
msgid "Save"
msgstr "Spara"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:56
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:60
msgid "Delete"
msgstr "Radera"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:61
msgid ""
"You are about to delete this contact form.\n"
" 'Cancel' to stop, 'OK' to delete."
msgstr ""
"Är du säker på att du vill radera detta kontaktformulär? \n"
" Klicka 'Avbryt' för att avbryta, 'OK' för att radera."
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:75
msgid "Form"
msgstr "Formulär"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:95
msgid "Mail"
msgstr "Mottagarmail"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:102
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:154
msgid "To:"
msgstr "Till:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:106
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:158
msgid "From:"
msgstr "Från:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:110
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:162
msgid "Subject:"
msgstr "Ämne:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:115
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:167
msgid "File attachments:"
msgstr "Bilagor:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:117
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:169
msgid "(You need WordPress 2.7 or greater to use this feature)"
msgstr "(Du måste köra WordPress 2.7 eller senare för att kunna använda denna funktion)"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:125
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:177
msgid "Use HTML content type"
msgstr "Använd HTML som innehållstyp"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:130
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:182
msgid "Message body:"
msgstr "Meddelandefält:"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:141
msgid "Mail (2)"
msgstr "Sekundärt mail"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:148
msgid "Use mail (2)"
msgstr "Använd ett sekundärt mottagarmail"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:193
msgid "Messages"
msgstr "Meddelanden"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:201
msgid "Sender's message was sent successfully"
msgstr "Om besökarens meddelade skickades"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:205
msgid "Sender's message was failed to send"
msgstr "Om besökarens meddelande inte kunde skickas"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:209
msgid "Akismet judged the sending activity as spamming"
msgstr "Om Akismet bedömer sändningen som spamaktivitet"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:213
msgid "Validation errors occurred"
msgstr "Om valideringsfel uppstår"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:217
msgid "There is a field that sender is needed to fill in"
msgstr "Om det finns obligatoriska fält att fylla i"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:221
msgid "Email address that sender entered is invalid"
msgstr "Om e-postadressen angiven av besöakren är felaktig"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:225
msgid "There is a field of term that sender is needed to accept"
msgstr "Om det finns ett fält för villkor som besökaren måste godkänna"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:229
msgid "Sender doesn't enter the correct answer to the quiz"
msgstr "Om användaren anger ett felaktigt svar för antispam-frågan"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:233
msgid "The code that sender entered does not match the CAPTCHA"
msgstr "Om verifieringskoden besökaren anger inte matchar CAPTCHA-koden"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:237
msgid "Uploading a file fails for any reason"
msgstr "Om filuppladdningen misslyckas av någon anledning"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:241
msgid "Uploaded file is not allowed file type"
msgstr "Om den uppladdade filen är av en ej tillåten filtyp"
#: contact-form-7/includes/admin-panel.php:245
msgid "Uploaded file is too large"
msgstr "Om den uppladdade filen är för stor"
#~ msgid "Delete this contact form"
#~ msgstr "Radera detta kontaktformulär"