Permalink
Browse files

Committed translation (af).

  • Loading branch information...
1 parent 737723e commit 53535dba847254f79158df2af229a1ac55886c1f Translate AndBible committed Feb 18, 2012
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 AndBible/res/values-af/strings.xml
@@ -142,4 +142,4 @@
<string name="version_text">Weergawe %s</string>
<string name="wait_for_bible">Wag asseblief vir die Bybel om klaar af te laai. Jy sal dan na na die hoof skerm geneem word.</string>
<string name="wait_for_bible_not_yet">Wag asseblief. \'n Bybel het nog klaar geïnstalleer nie.</string>
-<string name="select_text">Kies teks</string><string name="select_text_help">Beweeg stadig om te kies.\nDan raak seleksie aan om te kopieer.</string><string name="error_no_content">Geen inhoud vir geselekteerde vers</string><string name="mynote">My Nota</string><string name="mynote_add">Voeg My Nota by</string><string name="mynote_saved">My Nota is geberg</string><string name="mynote_view_edit">My Nota</string><string name="mynotes">My Notas</string><string name="prefs_show_mynotes_summary">Wys ikoon in verse met My Nota</string><string name="prefs_show_mynotes_title">Wys My Nota ikone</string><string name="save">Stoor</string><string name="search_results">Soek Resultate</string><string name="error_key_not_in_document">Nie gevind in dokument</string><string name="error_page_too_large">Bladsy te groot om gelaai te word</string><string name="prefs_text_size_sample_text">Teks voorbeeld</string><string name="empty_list">Geen items om te wys</string><string name="prefs_show_bookmarks_summary">Wys ikoon in boekmerk verse</string><string name="prefs_show_bookmarks_title">Wys boekmerk ikone</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_summary">Kantel toestel om bladsy op/af te skuif</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_title">Kantel om te skuif</string><string name="rdg_plan_title">Lees Plan</string><string name="rdg_plan_selector_title">Kies \'n lees plan</string><string name="rdg_plan_day">Dag %s</string><string name="rdg_plan_set_start_jan1">Begin Jan 1</string><string name="done">Klaar</string><string name="reset">Herstel</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_chronological">Deur die Bybel chronologies in \'n jaar</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTandNT">Deur die bybel in \'n jaar - OT en NT</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTthenNT">Deur die bybel in \'n jaar - OT dan NT</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt2_mcheyne">Deur die bybel in \'n jaar (M\'Cheyne)</string><string name="rdg_plan_y1ntpspr">Nuwe Testament, Psalms, en Spreuke in \'n jaar</string><string name="prefs_night_mode_automatic">Automatic</string><string name="download_refresh_book_list_menu_item">Hernu</string><string name="yes">Ja</string></resources>
+<string name="select_text">Kies teks</string><string name="select_text_help">Beweeg stadig om te kies.\nDan raak seleksie aan om te kopieer.</string><string name="error_no_content">Geen inhoud vir geselekteerde vers</string><string name="mynote">My Nota</string><string name="mynote_add">Voeg My Nota by</string><string name="mynote_saved">My Nota is geberg</string><string name="mynote_view_edit">My Nota</string><string name="mynotes">My Notas</string><string name="prefs_show_mynotes_summary">Wys ikoon in verse met My Nota</string><string name="prefs_show_mynotes_title">Wys My Nota ikone</string><string name="save">Stoor</string><string name="search_results">Soek Resultate</string><string name="error_key_not_in_document">Nie gevind in dokument</string><string name="error_page_too_large">Bladsy te groot om gelaai te word</string><string name="prefs_text_size_sample_text">Teks voorbeeld</string><string name="empty_list">Geen items om te wys</string><string name="prefs_show_bookmarks_summary">Wys ikoon in boekmerk verse</string><string name="prefs_show_bookmarks_title">Wys boekmerk ikone</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_summary">Kantel toestel om bladsy op/af te skuif</string><string name="prefs_tilt_to_scroll_title">Kantel om te skuif</string><string name="rdg_plan_title">Lees Plan</string><string name="rdg_plan_selector_title">Kies \'n lees plan</string><string name="rdg_plan_day">Dag %s</string><string name="rdg_plan_set_start_jan1">Begin Jan 1</string><string name="done">Klaar</string><string name="reset">Herstel</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_chronological">Deur die Bybel chronologies in \'n jaar</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTandNT">Deur die bybel in \'n jaar - OT en NT</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt1_OTthenNT">Deur die bybel in \'n jaar - OT dan NT</string><string name="rdg_plan_y1ot1nt2_mcheyne">Deur die bybel in \'n jaar (M\'Cheyne)</string><string name="rdg_plan_y1ntpspr">Nuwe Testament, Psalms, en Spreuke in \'n jaar</string><string name="prefs_night_mode_automatic">Automatic</string><string name="download_refresh_book_list_menu_item">Hernu</string><string name="yes">Ja</string><string name="compare_translations">Compare translations</string></resources>

0 comments on commit 53535db

Please sign in to comment.