No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
git-ile-versiyon-kontrolu
README.md

README.md

Git ile Versiyon Kontrolü

Kitap hakkında

Online Satın Al

Alıştırmalar

Git ile Versiyon Kontrolü kitabının alıştırmalarını bu sayfadan görüntüleyebilir veya GitHub deposu üzerinden de erişebilirsiniz. Alıştırmalar ile ilgili sorularınızı, önerilerinizi veya eleştirilerinizi alıştırmaların yer aldığı GitHub deposu üzerinden açacağınız issue'lar ile bana iletebilirsiniz

Düzeltme ve Öneriler

Git ile Versiyon Kontrolü kitabı ile ilgili önerilerinizi, eleştirilerinizi veya düzeltmelerinizi GitHub'da açacapınız Issue'lar üzerinden benimle paylaşabilirsiniz.

Git ile Versiyon Kontrolü Kapak