Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.

Metro Zamanları, Ali Riza Esin

Yazanın 2010–2013 yılları arasında İstanbul metrosunun muhtelif hatlarında aldığı notlardan seçerek e-kitap biçiminde derlediği — tür olarak pek azı kurgu — yazılar ve kısa hikâyeler, seyahat günlükleri…

Kapak

Bağlantılar

Web sayfası

https://esin.net/metrozamanlari - Kapakta kullanılan temayı canlandıran, cildin ekler bölümünde “Metro yer etiketleri için alternatif uyarı ifadeleri” başlığı altında yer verilen 40 klişeden ilkini sabit diğer dördünü rastgele görüntülemek suretiyle işleyen ve indirilebilir format çeşitlerine doğrudan erişim sağlayan tanıtım sayfası 🔗

Tanıtım videosu

https://vimeo.com/350958386 - Vimeo’da Metro Zamanları 🔗

Etiketler

Derlemeyi oluşturan kısa yazılara sınıflandırma anlamında yakın sayılabilecek bazı düz yazı ve kurmaca türleri:

anı, geziyazısı, günlük, deneme, öykü

Lisans

CC-BY-NC-ND – Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bazı hakları saklıdır.

About

E-kitap

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published