Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
125 lines (124 sloc) 3.24 KB
updater.jars.remove=\
slf4j-api-1.6.1.jar,\
slf4j-jdk14-1.6.1.jar,\
tika-core-0.9.jar,\
tika-parsers-0.9.jar,\
poi-2.5.1-final-20040804.jar,\
poi-3.7.jar,\
poi-ooxml-3.7.jar,\
poi-ooxml-schemas-3.7.jar,\
poi-scratchpad-3.7.jar,\
alkacon-diff-0.9.1.jar,\
commons-collections-3.1.jar,\
commons-collections-3.2.jar,\
commons-dbcp-1.2.1.jar,\
commons-digester-1.7.jar,\
commons-logging-1.1.jar,\
commons-logging-1.0.4.jar,\
commons-pool-1.2.jar,\
commons-pool-1.3.jar,\
commons-pool-1.4.jar,\
commons-codec-1.3.jar,\
commons-io-1.4.jar,\
commons-lang-2.4.jar,\
htmlparser-1.5-20050925.jar,\
jaxen-1.1-beta-4.jar,\
jaxen-1.1.jar,\
jstl-1.0.6.jar,\
jug-1.1.jar,\
jug-1.1.1.jar,\
jug-1.1.2.jar,\
log4j-1.2.9.jar,\
log4j-1.2.14.jar,\
lucene-analyzers-1.9.1.jar,\
lucene-analyzers-2.3.1.jar,\
lucene-core-1.9.1.jar,\
lucene-core-2.3.1.jar,\
lucene-analyzers-2.1.0.jar,\
lucene-core-2.1.0.jar,\
lucene-highlighter-2.1.0.jar,\
lucene-highlighter-2.3.1.jar,\
lucene-snowball-2.1.0.jar,\
lucene-snowball-2.3.1.jar,\
lucene-analyzers-2.2.0.jar,\
lucene-core-2.2.0.jar,\
lucene-highlighter-2.2.0.jar,\
lucene-snowball-2.2.0.jar,\
lucene-analyzers-3.1.0.jar,\
lucene-core-3.1.0.jar,\
lucene-highlighter-3.1.0.jar,\
lucene-memory-3.1.0.jar,\
lucene-queries-3.1.0.jar,\
lucene-analyzers-3.3.0.jar,\
lucene-core-3.3.0.jar,\
lucene-highlighter-3.3.0.jar,\
lucene-memory-3.3.0.jar,\
lucene-queries-3.3.0.jar,\
lucene-analyzers-3.4.0.jar,\
lucene-core-3.4.0.jar,\
lucene-highlighter-3.4.0.jar,\
lucene-memory-3.4.0.jar,\
lucene-queries-3.4.0.jar,\
lucene-analyzers-3.5.0.jar,\
lucene-core-3.5.0.jar,\
lucene-highlighter-3.5.0.jar,\
lucene-memory-3.5.0.jar,\
lucene-queries-3.5.0.jar,\
mysql-connector-java-3.1.12-bin.jar,\
mysql-connector-java-5.0.5-bin.jar,\
mysql-connector-java-5.0.7-bin.jar,\
quartz-1.4.5.jar,\
standard-1.0.6.jar,\
xercesImpl.jar,\
xercesImpl-2.6.2.jar,\
xercesImpl-2.9.0.jar,\
xercesImpl-2.9.1.jar,\
xml-apis-2.6.2.jar,\
xml-apis-2.9.0.jar,\
xml-apis-2.9.1.jar,\
alkacon-simapi-0.9.2.jar,\
alkacon-simapi-0.9.3.jar,\
alkacon-simapi-0.9.4.jar,\
alkacon-simapi-0.9.5.jar,\
alkacon-simapi-0.9.6.jar,\
alkacon-simapi-0.9.7.jar,\
alkacon-simapi-0.9.8.jar,\
jtidy-r8-05102004.jar,\
postgresql-8.32-505.jdbc3.jar,\
postgresql-8.3-603.jdbc3.jar,\
activation.jar,\
commons-beanutils-1.7.0.jar,\
commons-email-1.0-mod.jar,\
commons-dbcp-1.2.2.jar,\
commons-fileupload-1.2.1.jar,\
commons-pool-1.5.4.jar,\
commons-email-1.1.jar,\
commons-fileupload-1.0.jar,\
commons-httpclient-3.0.1.jar,\
mail.jar,\
lucene-queries-2.3.2.jar,\
lucene-core-2.3.2.jar,\
lucene-analyzers-2.3.2.jar,\
lucene-highlighter-2.3.2.jar,\
lucene-snowball-2.3.2.jar,\
lucene-queries-2.4.1.jar,\
lucene-core-2.4.1.jar,\
lucene-analyzers-2.4.1.jar,\
lucene-highlighter-2.4.1.jar,\
lucene-snowball-2.4.1.jar,\
PDFBox-0.7.2.jar,\
org.opencms.ade.containerpage.jar,\
org.opencms.ade.galleries.jar,\
org.opencms.ade.sitemap.jar,\
org.opencms.ade.upload.jar,\
gwt-servlet_2.2.0.jar,\
org.opencms.ade.publish.jar,\
org.opencms.ade.editprovider.jar,\
org.opencms.gwt.jar,\
tm-extractors-0.4.jar,\
commons-beanutils-1.8.0.jar,\
ehcache-core-2.3.2.jar,\
openjpa-2.1.0.jar,\
slf4j-api-1.5.11.jar,\
slf4j-jdk14-1.5.11.jar,\
hsqldb-1.8.0.8.jar
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.