Browse files

add norwegian translation

  • Loading branch information...
1 parent 873441e commit b968eeb4c5f039723cf5b4522dba44a32600b097 @lukebaker lukebaker committed Aug 30, 2013
Showing with 210 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 app/views/questions/admin.html.haml
  2. +209 −0 config/locales/allourideas/no.yml
View
2 app/views/questions/admin.html.haml
@@ -70,7 +70,7 @@
= f.label :default_lang, "Default language " + link_to('<i class="glyphicon glyphicon-question-sign"></i>', 'http://blog.allourideas.org/post/5137327337/languages-and-all-our-ideas', :target=> '_blank'), :class => 'control-label'
.controls
= # Have English be the first, but sort the rest
- = f.select :default_lang, [["English", "en"]] + [["French", "fr"], ["Spanish", "es"], ["Portuguese", "pt"], ["Arabic", "ar"], ["Turkish", "tr"], ["Italian", "it"], ["Dutch", "nl"], ["Hebrew", "he"], ["German", "de"], ["Farsi", "fa"], ["Finnish", "fi"], ["Albanian", "sq"], ["Chinese", "zh"]].sort
+ = f.select :default_lang, [["English", "en"]] + [["French", "fr"], ["Spanish", "es"], ["Portuguese", "pt"], ["Arabic", "ar"], ["Turkish", "tr"], ["Italian", "it"], ["Dutch", "nl"], ["Hebrew", "he"], ["German", "de"], ["Farsi", "fa"], ["Finnish", "fi"], ["Albanian", "sq"], ["Chinese", "zh"], ["Norwegian", "no"]].sort
.control-group
= f.label :ga_code, t('admin.google_analytics_code') + ' ' + link_to('<i class="glyphicon glyphicon-question-sign"></i>', 'http://blog.allourideas.org/post/947544304/add-google-analytics-on-your-idea-marketplace', :target=> '_blank'), :class => 'control-label'
.controls
View
209 config/locales/allourideas/no.yml
@@ -0,0 +1,209 @@
+# DO NOT EDIT THIS FILE MANUALLY #
+# This file has been auto-generated from our Google Docs Spreadsheet.
+---
+'no':
+ ab_tests:
+ test_ideasubmit:
+ help_your_community: Gi ditt bidrag
+ make_your_voice_heard: Bli hørt
+ test_showmespace:
+ make_your_choice: Ta et valg og se hva som skjer videre
+ please_click: Klikk på ditt valg
+ test_stackoverflow:
+ first_time: Første gang du ser her? Klikk på det alternativet du liker best
+ for å starte stemmegivningen!
+ no_first_time: Klikk på det alternativet du liker best for å starte stemmegivningen!
+ common:
+ X_votes_on_Y_ideas: ! '%{1}%{votes_count}%{_1} stemmer på %{2}%{ideas_count}%{_2}
+ ideer'
+ active: aktiv
+ and: og
+ characters: tegn
+ idea: idé
+ idea_marketplace: Idémarked
+ ideas: ideer
+ inactive: inaktiv
+ items: ideer
+ photo: foto
+ score: poengsum
+ skips: Hopp over
+ title: All Our Ideas – tar surveyteknologien inn i den digitale tidsalder
+ title_widget: All Our Ideas
+ user_sessions: Brukersesjoner
+ users: brukere
+ vote: stemme
+ votes: Stemmer
+ votes_on: stemmer på
+ footer:
+ logged_in: Logget inn
+ logged_in_as: Logget inn som %{user}
+ my_questions: Mine spørsmål
+ open_source: All Our Ideas er basert på åpent kildekode. Føl deg fri til å gjennomgå,
+ redesigne eller bidra.
+ support: Dette prosjektet er støttet med tilskudd fra Google og CITP ved Princeton
+ University .
+ form:
+ create: Skap
+ save: Lagre
+ submit: Send inn
+ home:
+ whats_this_txt: All Our Ideas er en platform som gjør det mulig for grupper å
+ samle og prioritere ideer i en gjennomsiktig, demokratisk, og bottum-up måte.
+ Det er en forslagskasse for den digitale tidsalder.
+ items:
+ about_scoring: Om poenggivningen
+ added_on: Lagt til
+ idea: Idé
+ items: Ideer
+ list:
+ activated: Aktivert
+ change_status: endre status
+ content: teksten som vises
+ deactivated: deaktivert
+ status: status
+ toggle: veksle
+ new:
+ too_long: Idéteksten er for lang. Maks lengde er
+ number_of_votes: Antall stemmer
+ score: Score
+ score_explain: Poengsummen for en idé er beregnet ut fra estimert sjanse for at
+ den vil vinne mot en tilfeldig valgt idé. For eksempel betyr en score på 100
+ at ideen er prediket å vinne hver gang, mens en score på 0 betyr at ideen er
+ prediket å tape hver gang.
+ toggle_error: Beklager, vi kunne ikke endre status for dette valget fordi du ikke
+ eier spørsmålet
+ you_have_successfully_activated: Du har nå aktivert ideen
+ you_have_successfully_deactivated: Du har deaktivert ideen
+ you_just_submitted: Du har nettopp lagt til en idé andre kan stemme på
+ login:
+ header: Logg deg på kontoen din
+ nav:
+ about: Om
+ about_this_page: Om denne siden
+ back: Tilbake
+ blog: Blogg
+ create: Opprett
+ feedback: Tilbakemelding
+ home: Hjem
+ make_your_own: Opprett et spørsmål
+ manage_question: Administrer denne siden
+ privacy:
+ privacy_policy: Regler for personvern og samtykke
+ return_voting_widget: Tilbake til stemmegivning
+ see_all_ideas: Se mer…
+ signup: registrer deg
+ view_idea: Vis idé
+ view_more_results_widget: Vis flere resultater
+ view_results: Vis resultater
+ results:
+ about_word_cloud: Om ordskyer
+ close_link: ! '[Lukk]'
+ data_visualizations: Datavisualisering
+ date: Dato
+ next: Neste >>
+ no_data_error: Kan ikke lage figur, mangler data
+ number_of: Antall
+ number_of_ideas: Antall ideer
+ number_of_ideas_per_day: Antall ideer per dag
+ number_of_user_sessions: Antall brukersesjoner
+ number_of_user_sessions_per_day: Antall brukersesjoner per dag
+ number_of_votes_per_day: Antall stemmer per dag
+ original_ideas: Orginale ideer
+ overall_total: Totalt antall -
+ overall_total_votes: Totalt antall -%{count} stemmer
+ per_day: per dag
+ previous: << Forrige
+ rollover_to_see_more: Ta kursøren over hvert punkt for å lære mer
+ scatter_ideas_subtitle: Ta kursøren over hvert punkt for å lære mer
+ scatter_ideas_title: Sammenlign ideer som er lastet opp med opprinnelige ideer
+ scores_of: Resultater av
+ scores_of_uploaded_and_orginal_ideas: Resultater for opplastede ideer og opprinnelige
+ ideer
+ unable_to_find_location_of_X_votes: Vi finner ikke plasseringen av %{count} stemmer
+ uploaded_ideas: Opplastede ideer
+ user_ideas_over_time_title: Antall innsendte ideer over tid
+ user_sessions_over_time_title: Antall unike brukersesjoner per dag
+ view_link: ! '[Vis]'
+ vote_map_geo_error: Vi finner ikke plasseringen av
+ votes_over_time_title: Antall stemmer over tid
+ word_cloud_exp: Ordskyen som vises på denne siden er en visualisering av de ordene
+ som oftest brukes på idémarkedet. Når ordskyen vektes etter poengsum, brukes
+ scoren på en ide til å bestemme hvor populært ordet er. Vær oppmerksom på at
+ noen vanlige eller sjeldne ord kan filtreres ut av ordskyen.
+ word_cloud_ideas_title: Ordsky av ideer
+ word_cloud_uploaded_title: Ordsky av opplastede ideer
+ word_cloud_uploaded_weighted_title: Ordsky av opplastede ideer vektet etter poengsum
+ word_cloud_weighted_title: Ordsky av ideer vektet etter poengsum
+ world_map_creators: Verdenskart over alle ideskaperne
+ world_map_ideas_title: Verdenskart over alle opplastede ideer
+ world_map_title: Verdenskart over alle stemmer
+ user:
+ change_your_password: Endre passord
+ choose_password_below: Ditt password er tilbakestilt. Velg et nytt password under.
+ close: Lukk
+ control_panel: Kontrollpanel
+ deny_access_error: Du må være pålogget for å gjøre dette
+ email: Epost
+ forgot_password: Glemt password?
+ login: Logg inn
+ logout: Logg ut
+ not_authorized_error: Du har ikke tillatelse til å endre på dette spørsmålet
+ password: Passord
+ password_confirmation: Bekreft passord
+ reset_password_button: Tilbakestill passord
+ reset_password_explain: Glemt passord? Legg inn ditt brukernavn under så sender
+ vi deg en epost med link for å tilbakestille passordet ditt.
+ reset_password_header: Tilbakestill passord
+ save_password_button: Lagre passord
+ vote:
+ add_your_idea: Legg til din idé her…
+ add_your_idea_button: Legg til din idé
+ cant_decide: Jeg kan ikke bestemme meg
+ cant_decide_message: Du kan ikke bestemme deg.
+ cant_decide_title: Jeg kan ikke bestemme meg fordi…
+ cast_votes: Avgitte stemmer
+ cd_both_same: Jeg syntes begge ideene er like
+ cd_dislike_both: Jeg liker ingen av ideene
+ cd_dont_know_both: Jeg kan ikke nok om noen av ideene
+ cd_dont_know_both_widget: Jeg kan ikke nok om noen
+ cd_dont_know_left: ! 'Jeg kan ikke nok om:'
+ cd_dont_know_right: ! 'Jeg kan ikke nok om:'
+ cd_explicit_dont_know_left_widget: Jeg kan ikke nok om ideen til venstre
+ cd_explicit_dont_know_right_widget: Jeg kan ikke nok om ideen til høyre
+ cd_like_both: Jeg liker begge ideene
+ cd_other: Jeg klarer ikke bestemme meg
+ cd_user_other: ! 'Andre:'
+ click_idea_to_start_widget: Klikk på en ide for å starte stemmegivningen
+ flag_as_inappropriate: Marker som upassende
+ flag_complete_message: Du markerte et valg som upassende.
+ idea_sent_for_review: Din idé er blitt sendt til vurdering. Den vil snart bli
+ synlig på siden.
+ leveling:
+ adjective_0: bra
+ adjective_1: fint
+ adjective_2: vidunderlig
+ adjective_3: fabelaktig
+ adjective_4: Fantastisk
+ adjective_5: Supert
+ adjective_6: fantastisk
+ adjective_7: utrolig
+ adjective_8: kjempe flott
+ adjective_9: wow
+ leveling_message: ! 'Du har nå avgitt %{vote_num} %{vote_noun} og lagt til %{idea_num}
+ %{idea_noun}: %{adjective}'
+ leveling_message_votes_only: Du har nå avgitt %{vote_num} %{vote_noun}
+ others_thought: Klikk for å se hva andre mener.
+ over: over
+ please_explain_flag: ! 'Forklar hvorfor du mener dette valget er upassende:'
+ powered_widget: Dette idémarkedet er drevet av
+ skip: Hopp over
+ submit: Send inn
+ submit_idea_default_error: Beklager, ideer uten tekst er ikke tillat.
+ submit_idea_thankyou: Takk. Din idé er lagt til Legg gjerne til flere.
+ submit_idea_too_long_error: Beklager. Ideer kan ikke inneholde mer enn 140 tegn.
+ view_all_the_results: Vis alle resultater
+ vote_other_error: Beklager, din stemme ble ikke telt med… det skjedde en feil
+ vote_timeout_error: Beklager at stemmegivningen tar lang tid … pågangen på siden
+ er stor!
+ you_chose_winner_over_loser: Du velger %{winner} fremfor %{loser}
+ you_skipped_both: Du hoppet over

0 comments on commit b968eeb

Please sign in to comment.