Permalink
Browse files

add Danish language

Provided by: Jess René Hedegaard Gertsen
  • Loading branch information...
1 parent 1b83254 commit e089da1246f36582b32de85f5326277ac37592ff @lukebaker lukebaker committed Feb 26, 2014
Showing with 213 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 app/views/questions/admin.html.haml
  2. +211 −0 config/locales/allourideas/da.yml
  3. +1 −1 lib/tasks/l10n.rake
@@ -70,7 +70,7 @@
= f.label :default_lang, "Default language " + link_to('<i class="glyphicon glyphicon-question-sign"></i>', 'http://blog.allourideas.org/post/5137327337/languages-and-all-our-ideas', :target=> '_blank'), :class => 'control-label'
.controls
= # Have English be the first, but sort the rest
- = f.select :default_lang, [["English", "en"]] + [["French", "fr"], ["Spanish", "es"], ["Portuguese", "pt"], ["Arabic", "ar"], ["Turkish", "tr"], ["Italian", "it"], ["Dutch", "nl"], ["Hebrew", "he"], ["German", "de"], ["Farsi", "fa"], ["Finnish", "fi"], ["Albanian", "sq"], ["Chinese", "zh"], ["Norwegian", "no"]].sort
+ = f.select :default_lang, [["English", "en"]] + [["French", "fr"], ["Spanish", "es"], ["Portuguese", "pt"], ["Arabic", "ar"], ["Turkish", "tr"], ["Italian", "it"], ["Dutch", "nl"], ["Hebrew", "he"], ["German", "de"], ["Farsi", "fa"], ["Finnish", "fi"], ["Albanian", "sq"], ["Chinese", "zh"], ["Norwegian", "no"], ["Danish", "da"]].sort
.control-group
= f.label :ga_code, t('admin.google_analytics_code') + ' ' + link_to('<i class="glyphicon glyphicon-question-sign"></i>', 'http://blog.allourideas.org/post/947544304/add-google-analytics-on-your-idea-marketplace', :target=> '_blank'), :class => 'control-label'
.controls
@@ -0,0 +1,211 @@
+# DO NOT EDIT THIS FILE MANUALLY #
+# This file has been auto-generated from our Google Docs Spreadsheet.
+---
+da:
+ ab_tests:
+ test_ideasubmit:
+ help_your_community: Hjælp dit community
+ make_your_voice_heard: Giv din mening til kende
+ test_showmespace:
+ make_your_choice: Stem og se hvad der sker
+ please_click: Vælg
+ test_stackoverflow:
+ first_time: Dit første besøg?
+ no_first_time: Vælg den du bedst kan lide for at starte afstemningen
+ common:
+ X_votes_on_Y_ideas: ! '%{1}%{votes_count}%{_1} stemmer på %{2}%{ideas_count}%{_2}
+ idéer'
+ active: aktiv
+ and: og
+ characters: tegn
+ idea: idé
+ idea_marketplace: Idé Markedsplads
+ ideas: idéer
+ inactive: ikke aktiv
+ items: idé
+ photo: foto
+ score: point
+ skips: Spring over
+ title: Alle vores idéer - Fremtidens forslagskasse
+ title_widget: Alle vores idéer
+ user_sessions: Brugersessioner
+ users: brugere
+ vote: stem
+ votes: Stemmer
+ votes_on: Stemmer på
+ footer:
+ logged_in: Logget ind
+ logged_in_as: Logget ind som %{user}
+ my_questions: Mine Spørgsmål
+ open_source: Alle vores idéer er open source. Du er velkommen til at teste, remixe,
+ redesigne eller bidrage.
+ support: Dette projekt er støttet af legater fra Google og CITP på Princeton University
+ form:
+ create: Opret
+ save: Gem
+ submit: Send
+ home:
+ whats_this_txt: Alle vores idéer er en platform, der gør det muligt for grupper
+ at indsamle og prioritere ideer i en gennemsigtig, demokratisk og bottom-up
+ måde. Det er fremtidens forslagskasse.
+ items:
+ about_scoring: Hvordan er point udregnet
+ added_on: Tilføjet den
+ idea: Idé
+ items: Idéer
+ list:
+ activated: Aktiveret
+ change_status: ændre status
+ content: vist tekst
+ deactivated: Deaktiveret
+ status: status
+ toggle: Ændre
+ new:
+ too_long: Idé tekst for lang. Maks. længden er
+ number_of_votes: Antallet af stemmer
+ score: Point
+ score_explain: Idéens point er den anslået sandsynlighed for at idéen vil vinde
+ over en tilfældig udvalgt idé. F.eks. betyder 100 point at idéen forventes at
+ vinde hver eneste gang og 0 point betyder at idéen forventes at tabe hver eneste
+ gang.
+ toggle_error: Beklager. Du ejer ikke spørgsmål derfor kan du ikke ændre spørgsmålets
+ status.
+ you_have_successfully_activated: Du aktiveret idéen
+ you_have_successfully_deactivated: Du har deaktiveret idéen
+ you_just_submitted: Du tilføjede en idé til afstemmingen
+ login:
+ header: Log ind på din konto
+ nav:
+ about: Om
+ about_this_page: Om denne side
+ back: Tilbage
+ blog: Blog
+ create: Opret
+ feedback: Feedback
+ home: Hjem
+ make_your_own: Opret dit eget spørgsmål
+ manage_question: Administrer denne side
+ privacy:
+ privacy_policy: Regler om fortrolighed og samtykke
+ return_voting_widget: Tilbage til afstemming
+ see_all_ideas: Se mere...
+ signup: tilmeld dig
+ view_idea: Se idé
+ view_more_results_widget: Vis flere resultater
+ view_results: Se pointstilling
+ results:
+ about_word_cloud: Om ord skyer
+ close_link: ! '[Luk]'
+ data_visualizations: Visualiseringer af data
+ date: Dato
+ next: Næste >>
+ no_data_error: Kan ikke oprette diagram, mangler data
+ number_of: Antallet af
+ number_of_ideas: Antallet af idéer
+ number_of_ideas_per_day: Antallet af idéer pr. dag
+ number_of_user_sessions: Antallet af pr. bruger
+ number_of_user_sessions_per_day: Antallet af
+ number_of_votes_per_day: Antallet af
+ original_ideas: Originale idéer
+ overall_total: Samlet antal -
+ overall_total_votes: Samlet antal - %{count} stemmer
+ per_day: pr. dag
+ previous: << Tilbage
+ rollover_to_see_more: Kør ind over hvert punkt for mere info
+ scatter_ideas_subtitle: Kør ind over hvert punkt for mere info
+ scatter_ideas_title: Sammenlign tilføjede idéer med original idéer
+ scores_of: Pointstilling
+ scores_of_uploaded_and_orginal_ideas: Pointstilling imellem tilføjede idéer og
+ original idéer
+ unable_to_find_location_of_X_votes: Vi kunne ikke finde placeringen af %{count}
+ stemmer.
+ uploaded_ideas: Tilføjet idéer
+ user_ideas_over_time_title: Antallet af tilføjede idéer over tid
+ user_sessions_over_time_title: Antallet af unikke brugersessioner pr. dag
+ view_link: ! '[Vis]'
+ vote_map_geo_error: Vi kunne ikke finde placeringen af
+ votes_over_time_title: Antal stemmer over tid
+ word_cloud_exp: Ordskyerne der vises på denne side er en visuel skildring af de
+ ord, der hyppigst optræder i denne wiki undersøgelse. Ved at vægte pointene,
+ vil den genererede ordsky bruge den aktuelle pointstilling af en idé til at
+ bestemme populariteten af ordet. Bemærk, nogle almindelige eller sjældne ord
+ kan filtreres ud af den genererede ordsky.
+ word_cloud_ideas_title: Ordsky over idéer
+ word_cloud_uploaded_title: Ordsky af tilføjede idéer
+ word_cloud_uploaded_weighted_title: Ordsky af tilføjede ideer vægtet efter point
+ word_cloud_weighted_title: Ordsky af ideer vægtet efter point
+ world_map_creators: Verdenskort over alle wiki undersøgelses skabere
+ world_map_ideas_title: Verdenskort over alle tilføjede idéer
+ world_map_title: Verdenskort over alle stemmer
+ user:
+ change_your_password: Skift din adgangskode
+ choose_password_below: Din adgangskode er blevet nulstillet. Vælg en ny adgangskode
+ nedenfor
+ close: Luk
+ control_panel: Kontrolpanel
+ deny_access_error: Du skal være logget ind for at kunne udføre denne handling
+ email: Email
+ forgot_password: Har du glemt din adgangskode?
+ login: Log ind
+ logout: Log ud
+ not_authorized_error: Du har ikke rettigeheder til at ændre dette spørgsmål
+ password: Adgangskode
+ password_confirmation: Bekræft adgangskode
+ reset_password_button: Nulstil adgangskode
+ reset_password_explain: Har du glemt din adgangskode? Indtast din login e-mail
+ nedenfor. Vi sender dig en e-mail med et link til at nulstille din adgangskode.
+ reset_password_header: Nulstil din adgangskode
+ save_password_button: Gem din adgangskode
+ vote:
+ add_your_idea: Tilføj din egen idé her...
+ add_your_idea_button: Tilføj din egen idé
+ cant_decide: Jeg kan ikke vælge
+ cant_decide_message: Du kunne ikke vælge.
+ cant_decide_title: Jeg kan ikke vælge fordi..
+ cast_votes: Stem på idé
+ cd_both_same: Jeg synes begge idé er ens
+ cd_dislike_both: Jeg kan ikke lide de 2 idéer
+ cd_dont_know_both: Jeg ved ikke nok om de 2 idéer
+ cd_dont_know_both_widget: Jeg ved ikke nok om de 2
+ cd_dont_know_left: ! 'Jeg ved ikke nok om:'
+ cd_dont_know_right: ! 'Jeg ved ikke nok om:'
+ cd_explicit_dont_know_left_widget: Jeg ved ikke nok om den venstre idé
+ cd_explicit_dont_know_right_widget: Jeg ved ikke nok om den højre idé
+ cd_like_both: Jeg kan godt lide begge idéer
+ cd_other: Jeg kan ikke vælge
+ cd_user_other: ! 'Anden:'
+ click_idea_to_start_widget: Klik på en idé at starte afstemningen.
+ flag_as_inappropriate: Anmeld idé som upassende
+ flag_complete_message: Du anmeldte idéen som upassende
+ idea_sent_for_review: Din idé er blevet indsendt til gennemgang. Den vil blive
+ vist snart.
+ leveling:
+ adjective_0: godt
+ adjective_1: sødt
+ adjective_2: utroligt
+ adjective_3: fabelagtig
+ adjective_4: vidunderlig
+ adjective_5: super
+ adjective_6: fantastisk
+ adjective_7: ufatteligt
+ adjective_8: formidabelt
+ adjective_9: wauw
+ leveling_message: ! 'Nu har du stemt %{vote_num} %{vote_noun} og tilføjet %{idea_num}
+ %{idea_noun}: %{adjective}'
+ leveling_message_votes_only: Nu har du stemt %{vote_num} %{vote_noun}
+ others_thought: Klik her for at se hvad andre synes.
+ over: forbi
+ please_explain_flag: Fortæl os hvorfor denne idé er upassende
+ powered_widget: Denne wiki drives af
+ skip: spring over
+ submit: Send
+ submit_idea_default_error: Blanke felter er ikke tilladt
+ submit_idea_thankyou: 1000 tak. Din idé er blevet tilføjet. Tilføj gerne flere
+ idéer.
+ submit_idea_too_long_error: Undskyld, idéer skal være mindre end 140 tegn.
+ view_all_the_results: Vis alle resultater
+ vote_other_error: Undskyld, din stemme bliver ikke afgivet... der opstod en fejl
+ vote_timeout_error: Undskyld, afstemmingen tager for lang tid... alt for meget
+ trafik
+ you_chose_winner_over_loser: Du valgte %{winner} fremfor %{loser}
+ you_skipped_both: Du sprang over
View
@@ -56,7 +56,7 @@ namespace :l10n do
CSVBridge.foreach(args[:csvfile], {:headers => :first_row, :return_headers => true, :encoding => 'u'}) do |row|
row_index += 1
# Skipping row if key has whitespace of if it is header row
- if (row['key'].strip =~ /\s/) == nil && !row.header_row?
+ if !row.header_row? && (row['key'].strip =~ /\s/) == nil
phrase = row[args[:lang]]
phrase = phrase.strip if phrase
setValue(phrases, "#{args[:lang]}.#{row['key']}", phrase)

0 comments on commit e089da1

Please sign in to comment.