Skip to content
Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (12 sloc) 1.04 KB
linkTitle title description weight
Universell utforming
Universell utforming for innhold
Når du lager innhold har du en rekke ansvarsområder når det kommer til universell utforming.
30

På Difis nettsider kan du sortere UU-krav etter ansvarsområde innhold. Her får du en god oversikt på hva du må passe på når det kommer til tekst, bilder og video.

Hjelpemiddel

For å oppdage feil i innholdstrukturen kan det være nyttig å benytte “Wave” som er et utvidelsesverktøy til chrome.

Last ned Wave til chrome, installer og ikonet vil dukke opp øverst til høyre i nettleseren.

I eksempelet under ser vi hjelp av Wave at det uheldigvis er blitt lagt inn en tom overskrift i episerver som egentlig ikke skulle vært der. For å fjerne den igjen må vi markere den tomme linjen i epi, og fjerne “Mindre kapittel Heading” som style.

Wave eksempel

You can’t perform that action at this time.