ربات (تلگرام) بنردهی
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
LICENSE
README.md

README.md

robote-bannerdehi

ربات (تلگرام) بنردهی

نحوه راه اندازی

1- یک دیتابیس در هاست خود ایجاد کنید و کوئری زیر را در آن اجرا کنید

CREATE TABLE `banners` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `user_id` int(50) NOT NULL,
  `banner_id` int(11) NOT NULL,
  `message_id` int(50) NOT NULL DEFAULT '-1'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

2- فایل ایندکس دات پی اچ پی را دانلود کرده و ادیت کنید . بخش هایی که نیاز به تغییر دارند ، کامنت گذاری شده اند.

3- فایل تغییر داده شده را در هاست خود آپلود کنید و در کنار همین فایل یک دایرکتوری با اسم

users

ایجاد کنید و هیچ فایلی درون این دایرکتوری قرار ندهید

4- حالا کافیست وب هوک را تنظیم کنید

موفق باشید :)

https://amirhn.ir