Journaler is a LiveJournal client for iOS devices
Objective-C C
Latest commit 05e2374 Dec 6, 2011 @amjaliks Added Flattr button
Permalink
Failed to load latest commit information.
Classes Iestatījumos rādam versiju no CFBundleShortVersionString Nov 3, 2011
Journaler.xcdatamodeld LJ-73 Jul 8, 2010
Journaler.xcodeproj Removed unnecessary image file Dec 1, 2011
v1-v2.xcmappingmodel Pieliku apslēdziņu postu sarakstā. Nov 22, 2009
v2-v3.xcmappingmodel LJ-73 Jul 8, 2010
.gitignore Moving to Xcode4. Feb 22, 2011
Default.png LJ-19, 1.2.0b5 Mar 1, 2010
Entitlements.plist #10 Autorizācija LJ serverī. Oct 2, 2009
FriendsPageController.xib iAd integrācija un atmiņas patēriņa optimizācija Jul 31, 2010
Icon.png #30 Atsevišķa ieraksta attēlošana. Oct 18, 2009
IconLite.png LJ-1 Iesākti nepieciešamie labojumi Lite versijai. Oct 27, 2009
Journaler-Info.plist Iestatījumos rādam versiju no CFBundleShortVersionString Nov 3, 2011
JournalerLite-Info.plist 1.3.3 Aug 18, 2010
Journaler_Prefix.pch LJ-118 Jul 13, 2010
LICENCE Added licence file, Journaler becomes open source Dec 1, 2011
Legal.html Izlabots autortiesību gads. Feb 22, 2011
MainWindow.xib iAd integrācija un atmiņas patēriņa optimizācija Aug 3, 2010
README.md Added Flattr button Dec 6, 2011
RefreshTurnedOff.html LJ-53 Atjaunoju komentāru skatīšanos LJ kontiem. Nov 25, 2009
RegexKitLite.h #25 Draugu raksti. Oct 10, 2009
RegexKitLite.m #25 Draugu raksti. Oct 10, 2009
SinglePostTemplate.html LJ-19 Mar 2, 2010
WebViewController.h No commit message Aug 13, 2010
WebViewController.m No commit message Aug 13, 2010
WebViewController.xib iAd integrācija un atmiņas patēriņa optimizācija Jul 31, 2010
back.png #12 Konta dzēšana. Oct 6, 2009
comments.png LJ-8 Raksta (komentāru) atvēršana iekš m.livejournal.com pabeigta. Oct 26, 2009
community.png #30 Atsevišķa ieraksta attēlošana. Oct 18, 2009
down.png LJ-115 Jul 11, 2010
forward.png #12 Konta dzēšana. Oct 6, 2009
friends.png #53 TabBar ielikts. Oct 18, 2009
image.png LJ-9 Attēlu saitēm pieliktas klāt ikonas. Oct 27, 2009
locateme-hover.png LJ-88 Apr 27, 2010
locateme.png LJ-88 Apr 27, 2010
lock.png LJ-53 Pabeigta klonu pārlikšana uz tabbar. Nov 25, 2009
main.m init Oct 1, 2009
newpost.png #53 TabBar ielikts. Oct 18, 2009
selfad.png LJ-93 Apr 8, 2010
up.png LJ-115 Jul 11, 2010
user.png #30 Atsevišķa ieraksta attēlošana. Oct 18, 2009
video.png LJ-9 Attēlu saitēm pieliktas klāt ikonas. Oct 27, 2009

README.md

Flattr this git repo