Skip to content
ΡΟΜΠΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - 2ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ
C C++
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Datasheet
Kefalaio_1
Kefalaio_10/TFT_MP3
Kefalaio_2
Kefalaio_3
Kefalaio_4
Kefalaio_5
Kefalaio_6
Kefalaio_7
Kefalaio_8
Kefalaio_9
LICENSE
README.md
robot.png

README.md

ΡΟΜΠΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – INFOBOT

Εισαγωγή

Ένα τροχήλατο ρομπότ που θα κινείται σε προκαθορισμένη γραμμή (line follower) στο διάδρομο του σχολείου. Θα έχει αισθητήρα κίνησης και θα σταματά όταν κάποιος διακόψει την πορεία του.

Θα έχει μία οθόνη που θα εμφανίζει την ώρα, την θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου καθώς και έναν φάρο που θα ανάβει κατά τη διάρκεια της κίνησης.

Επίσης θα διαθέτει έναν επιπλέον αισθητήρα ανίχνευση κίνησης ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να πληροφορείται μέσω ηχογραφημένου μηνύματος για τις δραστηριότητες της ημέρας στο σχολείο.

Τα ηχογραφημένα μηνύματα θα τα διαχειρίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας από τον υπολογιστή του.


Υλοποίηση

Η υλοποίηση του έργου έχει διαιρεθεί σε κεφάλαια ανάλογα με την σωστή πορεία κατασκευής.

Έχει δημιουργηθεί φύλλο έργου για κάθε κεφάλαιο με τον πίνακα των απαραίτητων υλικών καθώς επίσης και φάκελλος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

You can’t perform that action at this time.