Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
66 lines (38 sloc) 1.31 KB
* 見出し
** 小見出し
*** 小々見出し
====
** パラグラフ
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
====
** 表
|*林檎|*梨|*西瓜|
|1 |4 |5 |
====
** リスト
- 林檎
- 梨
- 西瓜
+ windows
+ linux
+ mac
====
** 定義リスト
:iOS:apple
:windows8:microsoft
:android:google
:parm:HP
====
** 引用
>>
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."
<<
====
** 脚注
google((http://google.com))
====
** シンタックスハイライト
>|php|
<?php
echo "hello world";
||<
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.