Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (14 sloc) 1.81 KB

andCards Spaces

Знайдіть коворкінг

  • Шукайте коворкінги за назвою, містом, або країною.
  • Прогляньте головну сторінку, щоб побачити коворкінги неподалік вас, рекомендації та найгарячіші напрямки.
  • Оберіть в каталозі потрібний вам напрямок. Візьміть до уваги особливості культури регіону 🏛 та близькість до пляжу 🏝.

Кожен коворкінг має свою сторінку з детальним описом зручностей, фото, послугами та адресою.

У коворкінгів, що позначені відміткою PLUS, є можливість забронювати місце прямо з andCards.com, проглянути кількість доступних місць та каталог учасників.

Додайте свій коворкінг

Сконтактуйтесь з нами по пошті business@andcards.com, щоб додати свій коворкінг.

Вдоскональте свій профіль на andCards

andCards Spaces оптимізований для пошукових систем. Щоб підняти позиції свого коворкінгу за пошуковими запитами, зробіть наступне:

  • надайте якомога детальніший опис свого коворкінгу
  • додайте більше фото та відео, щоб відвідувачам було легше проникнутись атмосферою вашого коворкінгу
  • вкажіть правильну адресу, пошту та сайт