Browse files

Uppdateringar

  • Loading branch information...
1 parent 2c0e8d7 commit d2792e1f2e1cb220055878ec88ae9af460c8b8d3 @andreaseriksson committed Apr 17, 2012
View
BIN app/.DS_Store
Binary file not shown.
View
2 app/controllers/accounts_controller.rb
@@ -28,7 +28,7 @@ def create
respond_to do |format|
if @account.save
- format.html { redirect_to :controller=>'sessions', :action=>'new', notice: 'Ditt konto registrerades. Du kan nu börja använda tjänsten' }
+ format.html { redirect_to login_path, notice: 'Ditt konto registrerades. Du kan nu börja använda tjänsten' }
format.json { render json: @account, status: :created, location: @account }
else
format.html { render :controller=>'accounts', action: "new" }
View
46 app/controllers/dashboard_controller.rb
@@ -75,6 +75,26 @@ def monthly_transaction_sum(transaction,month)
return amount.round
end
+ def default_year_month
+ if params[:year_month]
+ year_month = params[:year_month]
+ else
+ year_month = Time.now.strftime("%Y-%m")
+ end
+
+ return year_month
+ end
+
+ def default_year
+ if params[:year]
+ year = params[:year]
+ else
+ year = Time.now.strftime("%Y")
+ end
+
+ return year
+ end
+
#Function thats list all the transaction_categories
def get_transaction_categories
@@ -97,7 +117,11 @@ def get_transaction_categories
def get_transaction_category_sum(category)
- transactions = Transaction.where("account_id = ? AND category = ?", current_user.account_id,category).sum("amount")
+ start_date = "#{default_year_month}-01".to_date
+ end_date = "#{default_year_month}-01".to_date.end_of_month
+ #created_at <= ? AND created_at >= ?
+
+ transactions = Transaction.where("account_id = ? AND category = ? AND created_at <= ? AND created_at >= ?", current_user.account_id,category,end_date,start_date).sum("amount")
return transactions
end
@@ -138,24 +162,6 @@ def list_account_years
end
- def default_year_month
- if params[:year_month]
- year_month = params[:year_month]
- else
- year_month = Time.now.strftime("%Y-%m")
- end
-
- return year_month
- end
-
- def default_year
- if params[:year]
- year = params[:year]
- else
- year = Time.now.strftime("%Y")
- end
-
- return year
- end
+
end
View
BIN app/views/.DS_Store
Binary file not shown.
View
15 app/views/dashboard/index.html.erb
@@ -1,6 +1,3 @@
-<%= #@list_result_by_months
-%>
-
<script type="text/javascript">
google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]});
google.setOnLoadCallback(drawChart);
@@ -41,7 +38,9 @@
<%= submit_tag("Byt")%>
<% end %>
</h5>
+ <p><em>Välj period att granska ovan.</em></p>
<p>Den här grafen ska visa vilka utgifter som finns uppdelat på kategorier.</p>
+
</div>
</div><!--/row-->
@@ -55,19 +54,12 @@
data.addColumn('string', 'Månad');
data.addColumn('number', 'Budgeterade utgifter');
data.addColumn('number', 'Utgifter');
- /*data.addRows([
- ['2004', 1000, 400],
- ['2005', 1170, 460],
- ['2006', 860, 580],
- ['2007', 1030, 540]
- ]);*/
-
data.addRows(<%= raw(@list_result_by_months) %>);
var options = {
title: 'Utgifter över tid',
backgroundColor: 'transparent',
- is3D: true
+ is3D: true
};
var chart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('result_div'));
@@ -91,6 +83,7 @@
<% end %>
</h5>
<% end %>
+ <p>Grafen visar budgeterade utgifter månad för månad i den blå linjen. Den röda linjen visar de faktiska utgifterna under den månaden.</p>
</div>
</div><!--/row-->
View
74 app/views/sessions/new.html.erb
@@ -1,36 +1,48 @@
+<h1>Logga in</h1>
+<div class="row">
+ <div class="span9">
+ <%= form_tag sessions_path, :class => 'form-horizontal well' do %>
+ <div class="form-inputs">
+ <div class="control-group string required">
+ <%= label_tag :email, 'E-post', :class => 'string required control-label' %>
+ <div class="controls">
+ <%= text_field_tag :email, params[:email] %>
+ </div>
+ </div>
- <h1>Logga in</h1>
- <%= form_tag sessions_path, :class => 'form-horizontal well' do %>
- <div class="form-inputs">
- <div class="control-group string required">
- <%= label_tag :email, 'E-post', :class => 'string required control-label' %>
- <div class="controls">
- <%= text_field_tag :email, params[:email] %>
- </div>
- </div>
+ <div class="control-group string required">
+ <%= label_tag :password, 'Lösenord', :class => 'string required control-label' %>
+ <div class="controls">
+ <%= password_field_tag :password, nil %>
+ </div>
+ </div>
+
+ <div class="control-group string required">
+ <%= label_tag :remember_me, 'Kom ihåg mig', :class => 'string control-label' %>
+ <div class="controls">
+ <%= check_box_tag :remember_me, 1, params[:remember_me] %>
+ </div>
+ </div>
- <div class="control-group string required">
- <%= label_tag :password, 'Lösenord', :class => 'string required control-label' %>
- <div class="controls">
- <%= password_field_tag :password, nil %>
- </div>
- </div>
-
- <div class="control-group string required">
- <%= label_tag :remember_me, 'Kom ihåg mig', :class => 'string control-label' %>
- <div class="controls">
- <%= check_box_tag :remember_me, 1, params[:remember_me] %>
- </div>
- </div>
+ <p><%=
+ #link_to "Glömt lösenordet?", new_password_reset_path
+ %></p>
- <p><%=
- #link_to "Glömt lösenordet?", new_password_reset_path
- %></p>
+ </div>
- </div>
+ <div class="form-actions">
+ <%= submit_tag "Logga in", :class => 'btn btn-primary' %> <%= link_to 'Tillbaka', root_path, :class => "btn" %>
+ <!--<a href="#">Glömt lösenordet</a>-->
+ </div>
+ <% end %>
+ </div><!--/span9-->
+ <div class="span3">
+ <div class="alert alert-info">
+ <h3>Villkor</h3>
+ <p>Villkoren är enkla. Tjänsten utvecklas kontinuerligt och funktioner kan tillkomma eller tas bort när som helst. Tjänsten är fri att använda och vi tar inte ansvar för något som skulle kunna drabba användare av tjänsten.</p>
- <div class="form-actions">
- <%= submit_tag "Logga in", :class => 'btn btn-primary' %> <%= link_to 'Tillbaka', root_path, :class => "btn" %>
- <!--<a href="#">Glömt lösenordet</a>-->
- </div>
- <% end %>
+ <p>Vi kommer <strong>inte</strong> att lämna ut några personliga uppgifter frånt tjänsten annat än sammanställd och avanonymiserad statitik. </p>
+ </div>
+
+ </div><!--/span9-->
+</div><!--/row-->

0 comments on commit d2792e1

Please sign in to comment.