Keylayout-uri de tastatură românească pentru Mac OS X
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
apple
standard
LICENSE.txt
README.md

README.md

Tastatură românească pentru Mac OS X

1 Despre

Domnul [Sorin Paliga] 1 a pus la dispoziție pe site-ul domniei sale un set de tastaturi pentru sistemul de operare Mac OS X care să respecte standardul revizuit ISO din 2004 (adică literele "ș" și "ț" sunt formate folosind o virgulă și nu o sedilă). Avantajul major al acestor tastaturi era că făceau foarte ușoară trecerea de la tastatura românească pentru Windows a domnului [Cristian Secară] 2 și mai adăuga o serie de caractere utile.

Dezavantajul major al acestor tastaturi era că textele scrise folosind "ș" și "ț" cu virgulă nu se put vizualiza pe sisteme Windows pre-Vista care nu au instalat ["European Union Expansion Font Update" de la Microsoft] 3.

Pentru a oferi compatibilitate cu sistemele Windows, am modificat tastaturile domnului Paliga astfel încât să conțină "ș" și "ț" cu sedilă.

În acest pachet există două directoare:

  • standard: tastatura originală a domnului Paliga cu modificările semnalate mai sus
  • apple: tastatura românească de la Apple, modificată pentru a fi compatibilă cu sistemele Windows pre-Vista.

Diferența dintre cele două tastaturi e felul în care sunt poziționate literele pe tastatură. În al doilea caz, se respectă layout-ul tastaturilor Apple sau a laptop-urilor localizate pentru România (Ș este în colțul din stânga sus, lângă 1, Î este între Shift stânga).

În ambele cazuri am folosit o icoană care să ofere un indicator vizual (o sedilă suprapusă peste [steagul oficial al României] 4).

2. Instalare

Fişierele .keylayout şi .icns se copiază în /Library/Keyboard Layouts. Este necesar un restart sau un log-out pentru ca sistemul de operare să încarce noile tastaturi.

3. Licenţă

Pachetul foloseşte licenţă BSD. Deci poate fi folosit în scop personal şi comercial, copiat, distribuit şi modificat. Textul licenţei este în fişierul LICENSE.txt.

4. Contact

Andrei Maxim andrei@andreimaxim.ro