Ants project. AI Challenge theme.
Python JavaScript Java C C++ Shell
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
lin
.gitignore
Doxyfile
MyBot.py
README
ants.py
bot32
bot64
logFile.log
logutils.py
script_run.sh

README

BasculAnts PA project.

* Membrii:
  Bărbulescu Mihai - 325 CA
  Petre Andrei - 325CA
  Stana Iulian - 325CA
  Traistă-Popescu Vlad - 325CA

* Mediu de dezvoltare: vim și/sau Eclipse cu PyDev/Egit
* Mod de compilare: Interpretor Python
* Versionare: repository privat pe github

* Rulare bot:
  Rularea hartilor pentru etapa 1 se face prin script_run.sh. Pt rulare bot,
  folositi python MyBot.py sau ./MyBot.py (dacă se rulează cu a doua variantă
  trebuie să dați chmod a+x la MyBot.py). În fișierul script_run.sh am adunat
  laolată toate comenzile care rulează cele 4 hărți pentru prima etapă, pentru
  testarea botului.

* Abordarea algoritmică a etapei:
   Folosim A* pentru a trimite furnica spre o zona unde dorim noi. A*
  functioneaza pe ideea clasica, cu un scor de estimare a drumului bazat pe
  distanta de la inceput si pe cat mai are pana la destinatie (optimist).
  Complexitatea A* este proportionala cu lungimea de la sursa la destinatie
  (Theta(n)), doar ca spatiul folosit este mai mare. Pentru fiecare
  nod din spatiul starilor, adaugam toti vecinii lui (maxim 4), deci crestere
  exponentiala. Acestia sunt adaugati intr-un heap (complex. O(log(m)), m
  fiind nr de elemente in heap, care creste exponential, deci m ~ 4^k, deci
  complexitatea e cam O(k) pentru fiecare inserare) si extrasi in timp
  constant. Deci ar fi cam Theta(n*k). Probabil e loc de imbunantatiri.
   Pentru fiecare mutare, calculam pentru fiecare furnica (N furnici) noua
  directie in care sa mearga. Daca vede mancare, ii calculam drumul cu A*
  pana la mancare, altfel daca are deja un drum, continua pe el (drumurile le
  pastram intr-un dictionar "paths", deci e timp constant verificare si
  extragere / adaugare de o noua instanta). Daca nu vede mancare, o trimitem
  spre cea mai apropiata zona neexplorata, tot cu A* calculand distanta.
   Deci O(n*N*k) ~ O(n^3) complexitate pe mutare. Totodata, pentru fiecare
  mutare, mai updatam harta cu ceea ce vede fiecare furnica in parte, prin
  ants.landmap(). Asta dureaza O(N*viewradius2), unde N = nr de furnici.
   Se executa mapfilter() in landmap() o singura data, deci O(viewradius2).
   Complexitatea per mutare este O(n^3) + O(N*viewr2) + O(viewr2) = O(n^3).
   Am vrut sa folosim un A* pentru ca e mai exact decat un simplu bfs,
  conduce spre solutie mai rapid.

* Structura proiectului:
(extrasa din [a1], am folosit Doxygen)

class MyBot:

 Public attributes:
   paths
   logger

 Public member functions:
  def __init__(self)
   Initializeaza jurnalizaarea.
   Utila pentru debug sau informatii despre desfasurarea jocului.

  def heuristic_cost_estimate(self, (row1, col1), (row2, col2), ants):
   Obtine estimarea costului; e optimista.

   Parameters:
    start   - punctul din care pleaca furnica.
    goal   - puncul la care se doreste sa ajunga furnica.
   Returns:
    Distanta euclidiana minima de patratele pe care o parcurge furnica.


  def neighbor_nodes(self, current, ants):
   Returneaza toti vecinii nodului curent.

   Parameters:
    curent  - pozitia curenta, de forma (row, col).
   Returns:
    Lista continand vecinii nodului.

  def reconstruct_path(self, came_from, current_node):
   Construieste drumul din parinte in parinte, pana la nodul initial (de la
   sfarsit spre inceput).

   Parameters:
    current_node - nodul final, unde ajunge calea construita; e de forma
            unui tuplu (row, col).
    came_from  - contine parintii nodurilor ce formeaza calea spre nodul
            final.

  def Astar(self, start, goal, ants):
   Intoarce o cale optima de la sursa la destinatie.

   In prezent tine cont si de obstacole, dar trimite furnicile doar dupa
   mancare sau puncte necunoscute

   Parameters:
   start - punct de start, de forma (row, col).
   goal - punct destinatie, de forma (row, col).
   ants - obiectul furnici, construit in Ants.run().

class Ants:

 Public attributes:
   map_filter
   land_map

 Public member functions:
  def mapfilter
   Creaza un filtru de translatare.

   Prin aplicarea filtrului asupra unei coordonate oarecare (row, col),
   acesta genereaza toate coordonatele din jurul (row, col) cu raza^2 <=
   self.viewradius2.

  def landmap
   Aplica filtrul mapfilter() asupra fiecarei furnici.

   Translata pozitia furnicii la coordonate in jurul pozitiei furnicii,
   obtinand astfel zona pe care o vede furnica, de raza r. Pentru fiecare
   furnica, vom updata teritoriul neexplorat cu ceea ce vede pe moment
   furnica.

* Contribuțiile membrilor echipei:
  Bărbulescu Mihai - a realizat documentația proiectului,
  a adăugat posibilitatea de logging cu ajutorul căruia
  s-au putut testa codul și depana erorile.

  Petre Andrei - a implementat explorarea A* și a pus bazele
  modului în care furnicile se deplasează pe hartă
  (TODO - de adăugat ce tutoriale de pe net a folosit la
  surse de inspirație)

  Stana Iulian - a implementat funcțiile mapfilter și landmap
  și implicit a adus îmbunătățiri la modul de explorare a
  furnicilor (bazate pe functia visible din [c1])

  Vlad Traistă-Popescu - a realizat unit-testing și a făcut
  debugging pe fiecare commit al membrilor atunci când
  programul nu rula cum trebuie.

* Surse de inspirație:
  [s1] Cristian A. Giumale – Introducere în Analiza Algoritmilor,
     Polirom, 2004 (capitolul 7)
  [s2] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest
     și Clifford Stein – Introduction to Algorithms,
     Third Edition, MIT Press, 2009
  [s3] http://swarm.cs.pub.ro/~adrian.sc/documentatie.pdf
  [s4] http://en.wikipedia.org/wiki/A*_search_algorithm

* Surse de cod:
  [c1] https://github.com/wraithan/aichallenge-ants/blob/master/ants.py

* Alte linkuri:
  [a1] http://swarm.cs.pub.ro/~mbarbulescu/.secret/html/