TheOld - Crafters hungarian server group
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Latest commit 5448a16 Sep 10, 2018
Permalink
Failed to load latest commit information.
Fordítások Fordítás fejlesztése Sep 10, 2018
Konfigok Elrendezés újragondolása Oct 30, 2017
README.md Fordításokért is járhat OCD May 18, 2018
TOC_1.13.zip Add files via upload Aug 20, 2018

README.md

TheOld - Crafters

TheOld - Crafters hibajelentések: Az Issues oldalon a zöld New Issue gombbal lehet bejelenteni minden hibát, ami a szervercsoporthoz, tartozik. A komolyabb, nagyobb hibajelentésekért értékes jutalmat is adunk!

Hibajelentésekért és fordításokért kapható jutalmak:

  • OCD

A videós hibajelentésekért több OCD jár.

Több információ az OCD-ről: https://theold.minemarket.hu/

Hasznos oldalak (Angol):