Browse files

Import revised translations. DO NOT MERGE

  • Loading branch information...
1 parent 64b691a commit 0512f51f21901e4a3f3f60aba82e3bb87ab0cc72 Eric Fischer committed Sep 29, 2009
View
91 res/values-da/arrays.xml
@@ -32,30 +32,45 @@
<item msgid="5721688686241190620">"10 minutter"</item>
<item msgid="1781492122915870416">"Lad der aldrig opstå timeout"</item>
</string-array>
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:0 (6041212618892492920) -->
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:1 (2361722960903353554) -->
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:2 (1145554631248513562) -->
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:3 (7553665153391107454) -->
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:4 (2538100882620724753) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:0 (7526050907652687351) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:1 (2692137425242433765) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:2 (3332408460740717754) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:3 (4907380534957572531) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:4 (4699640516390840297) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:0 (478030717868306353) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:1 (5192284521396794598) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:2 (3000262452051711991) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:3 (9214080387341763401) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:4 (5972100016440094433) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:5 (5811378076054402537) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_entries:3 (6303607119537134095) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_entries:4 (1977424472734732392) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_entries:5 (5185669984217684689) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_entries:6 (8643206823103498303) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_without_auto_entries:2 (2296204649410509235) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_without_auto_entries:3 (8928468573279595315) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_without_auto_entries:4 (8319241197948974314) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_without_auto_entries:5 (2222409752754955757) -->
+ <string-array name="tts_rate_entries">
+ <item msgid="6041212618892492920">"Meget langsomt"</item>
+ <item msgid="2361722960903353554">"Langsom"</item>
+ <item msgid="1145554631248513562">"Normal"</item>
+ <item msgid="7553665153391107454">"Hurtig"</item>
+ <item msgid="2538100882620724753">"Meget hurtig"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="tts_pitch_entries">
+ <item msgid="7526050907652687351">"Meget lav"</item>
+ <item msgid="2692137425242433765">"Lav"</item>
+ <item msgid="3332408460740717754">"Normal"</item>
+ <item msgid="4907380534957572531">"Høj"</item>
+ <item msgid="4699640516390840297">"Meget høj"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="tts_lang_entries">
+ <item msgid="478030717868306353">"Amerikansk engelsk"</item>
+ <item msgid="5192284521396794598">"Britisk engelsk"</item>
+ <item msgid="3000262452051711991">"Fransk"</item>
+ <item msgid="9214080387341763401">"Tysk"</item>
+ <item msgid="5972100016440094433">"Italiensk"</item>
+ <item msgid="5811378076054402537">"Spansk"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="wifi_security_entries">
+ <item msgid="2923732046112398627">"Automatisk"</item>
+ <item msgid="5434666299123318296">"Ingen"</item>
+ <item msgid="3159594845889645948">"WEP"</item>
+ <item msgid="6303607119537134095">"WPA personal"</item>
+ <item msgid="1977424472734732392">"WPA2 personal"</item>
+ <item msgid="5185669984217684689">"WPA-EAP"</item>
+ <item msgid="8643206823103498303">"IEEE 802.1x"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="wifi_security_without_auto_entries">
+ <item msgid="4402120432904877907">"Ingen"</item>
+ <item msgid="2329148995431627488">"WEP"</item>
+ <item msgid="2296204649410509235">"WPA personal"</item>
+ <item msgid="8928468573279595315">"WPA2 personal"</item>
+ <item msgid="8319241197948974314">"WPA-EAP"</item>
+ <item msgid="2222409752754955757">"IEEE 802.1x"</item>
+ </string-array>
<string-array name="wifi_wep_type">
<item msgid="1497433962958697183">"Automatisk"</item>
<item msgid="7182335713815377158">"WEP ASCII"</item>
@@ -84,15 +99,21 @@
<item msgid="1908750532762193304">"Start optælling"</item>
<item msgid="1213951670006606353">"Programnavn"</item>
</string-array>
- <!-- no translation found for wifi_eap_entries:0 (8615575908717909498) -->
- <!-- no translation found for wifi_eap_entries:1 (8667872640594311615) -->
- <!-- no translation found for wifi_eap_entries:2 (7182812872984827322) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:0 (1818786254010764570) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:1 (6189918678874123056) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:2 (1524112260493662517) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:3 (1586767102985419413) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:4 (8651992560135239389) -->
- <!-- no translation found for emergency_tone_entries:0 (5165439859689033665) -->
- <!-- no translation found for emergency_tone_entries:1 (3165868966179561687) -->
- <!-- no translation found for emergency_tone_entries:2 (6038758039030476855) -->
+ <string-array name="wifi_eap_entries">
+ <item msgid="8615575908717909498">"PEAP"</item>
+ <item msgid="8667872640594311615">"TLS"</item>
+ <item msgid="7182812872984827322">"TTLS"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="wifi_phase2_entries">
+ <item msgid="1818786254010764570">"Ingen"</item>
+ <item msgid="6189918678874123056">"PAP"</item>
+ <item msgid="1524112260493662517">"MSCHAP"</item>
+ <item msgid="1586767102985419413">"MSCHAP2"</item>
+ <item msgid="8651992560135239389">"GTC"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="emergency_tone_entries">
+ <item msgid="5165439859689033665">"Fra"</item>
+ <item msgid="3165868966179561687">"Underretning"</item>
+ <item msgid="6038758039030476855">"Vibrer"</item>
+ </string-array>
</resources>
View
768 res/values-da/strings.xml
@@ -110,8 +110,7 @@
<string name="date_time_changeTime_text" msgid="7037437020000867740">"Skift tid"</string>
<string name="date_time_changeDate_text" msgid="5259762626498028057">"Dato"</string>
<string name="choose_timezone" msgid="7762866468013985022">"Vælg tidszone"</string>
- <!-- no translation found for normal_date_format (1982904221918374153) -->
- <skip />
+ <string name="normal_date_format" msgid="1982904221918374153">"Normal (<xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="display_preview_label" msgid="1127597250917274792">"Eksempelvisning:"</string>
<string name="display_font_size_label" msgid="8941851418397475389">"Skrifttypestørrelse:"</string>
<!-- no translation found for intent_sender_data_label (6332324780477289261) -->
@@ -192,33 +191,22 @@
<string name="proxy_settings_label" msgid="3271174136184391743">"Proxyindstillinger"</string>
<string name="cancel" msgid="6859253417269739139">"Annuller"</string>
<string name="settings_label" msgid="1626402585530130914">"Indstillinger"</string>
- <!-- no translation found for settings_shortcut (3672145147925639262) -->
- <skip />
+ <string name="settings_shortcut" msgid="3672145147925639262">"Indstillinger"</string>
<string name="airplane_mode" msgid="8837269988154128601">"Flytilstand"</string>
<string name="airplane_mode_summary" msgid="3154817401368780988">"Deaktiver alle trådløse forbindelser"</string>
<string name="airplane_mode_turning_on" msgid="8871739222526957255">"Deaktiverer trådløse forbindelser ..."</string>
<string name="airplane_mode_turning_off" msgid="3393168549611505996">"Aktiverer trådløse forbindelser ..."</string>
<string name="radio_controls_title" msgid="8356991079873437337">"Trådl. kontrolelementer"</string>
- <!-- no translation found for radio_controls_summary (2998818677094465517) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming (3596055926335478572) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_enable (3737380951525303961) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_disable (1295279574370898378) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_reenable_message (9141007271031717369) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_turn_it_on_button (4387601818162120589) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_warning (1269870211689178511) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_reenable_title (7626425894611573131) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for networks (6333316876545927039) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for sum_carrier_select (6648929373316748020) -->
- <skip />
+ <string name="radio_controls_summary" msgid="2998818677094465517">"Administrer Wi-Fi, Bluetooth, flytilstand, mobile netværker og VPN\'er"</string>
+ <string name="roaming" msgid="3596055926335478572">"Dataroaming"</string>
+ <string name="roaming_enable" msgid="3737380951525303961">"Opret forbindelse til datatjenester under roaming"</string>
+ <string name="roaming_disable" msgid="1295279574370898378">"Opret forbindelse til datatjenester under roaming"</string>
+ <string name="roaming_reenable_message" msgid="9141007271031717369">"Du har mistet dataforbindelsen, fordi du har forladt dit hjemmenetværk med dataroaming slået fra."</string>
+ <string name="roaming_turn_it_on_button" msgid="4387601818162120589">"Slå det til"</string>
+ <string name="roaming_warning" msgid="1269870211689178511">"Tillad dataroaming? Du kan komme ud for væsentlige gebyrer for roaming."</string>
+ <string name="roaming_reenable_title" msgid="7626425894611573131">"Bemærk"</string>
+ <string name="networks" msgid="6333316876545927039">"Udbydervalg"</string>
+ <string name="sum_carrier_select" msgid="6648929373316748020">"Vælg en netværksudbyder"</string>
<string name="date_and_time_settings_title" msgid="3350640463596716780">"Dato og tid"</string>
<string name="date_and_time_settings_summary" msgid="2435705040205950381">"Indstil dato, tid, tidszone og formater"</string>
<string name="date_time_auto" msgid="3086083265745944725">"Automatisk"</string>
@@ -232,8 +220,7 @@
<string name="zone_list_menu_sort_alphabetically" msgid="5683377702671088588">"Sorter alfabetisk"</string>
<string name="zone_list_menu_sort_by_timezone" msgid="2720190443744884114">"Sorter efter tidszone"</string>
<string name="security_settings_title" msgid="4918904614964215087">"Sikkerhed og placering"</string>
- <!-- no translation found for security_settings_summary (967393342537986570) -->
- <skip />
+ <string name="security_settings_summary" msgid="967393342537986570">"Indstil Min placering, oplåsning af skærmen, SIM-kortlås, oplysningslagringslås"</string>
<string name="security_passwords_title" msgid="2930627259125138363">"Adgangskoder"</string>
<string name="bluetooth_quick_toggle_title" msgid="1037056952714061893">"Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_quick_toggle_summary" msgid="5293641680139873341">"Slå Bluetooth til"</string>
@@ -246,10 +233,8 @@
<string name="bluetooth_error_title" msgid="538287072376677166">"Bemærk"</string>
<string name="bluetooth_pairing_error_message" msgid="2852744547246910349">"Der var problemer med at parre med <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="bluetooth_pairing_pin_error_message" msgid="6938408362011024289">"Der var problemer med at parre med <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>, fordi den indtastede PIN-kode er forkert."</string>
- <!-- no translation found for bluetooth_pairing_device_down_error_message (6688215193824686741) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for bluetooth_pairing_rejected_error_message (1648157108520832454) -->
- <skip />
+ <string name="bluetooth_pairing_device_down_error_message" msgid="6688215193824686741">"Der kan ikke etableres kommunikation med <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
+ <string name="bluetooth_pairing_rejected_error_message" msgid="1648157108520832454">"Parring afvist af <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="bluetooth_connecting_error_message" msgid="1779660510084746802">"Der var problemer med at oprette forbindelse til <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="bluetooth_preference_scan_title" msgid="2277464653118896016">"Scan efter enheder"</string>
<string name="bluetooth_device_context_connect" msgid="3997659895003244941">"Forbind"</string>
@@ -290,23 +275,15 @@
<string name="wifi_security_wep" msgid="7082604129842065776">"WEP"</string>
<string name="wifi_security_wpa" msgid="8980169410565477162">"WPA"</string>
<string name="wifi_security_wpa2" msgid="5780665935088930524">"WPA2"</string>
- <!-- no translation found for wifi_security_wpa_eap (7485687331651751101) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_ieee8021x (8538687609878109005) -->
- <skip />
+ <string name="wifi_security_wpa_eap" msgid="7485687331651751101">"WPA-EAP"</string>
+ <string name="wifi_security_ieee8021x" msgid="8538687609878109005">"IEEE8021X"</string>
<string name="wifi_security_unknown" msgid="4564208312073060668">"Ukendt"</string>
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_open (8117878112088901945) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_wep (9220757688700421508) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_wpa (598697674252714455) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_wpa2 (4116236883347875722) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_wpa_eap (1984821646949066624) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_ieee8021x (5552995793910186310) -->
- <skip />
+ <string name="wifi_security_verbose_open" msgid="8117878112088901945">"åbent netværk"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_wep" msgid="9220757688700421508">"sikret med WEP"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_wpa" msgid="598697674252714455">"sikret med WPA"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_wpa2" msgid="4116236883347875722">"sikret med WPA2"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_wpa_eap" msgid="1984821646949066624">"sikret med WPA-EAP"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_ieee8021x" msgid="5552995793910186310">"sikret med IEEE 802.1x"</string>
<string name="ip_address" msgid="850672263358989449">"IP-adresse"</string>
<string name="signal" msgid="1947969631626413228">"Signalstyrke"</string>
<string name="wifi_starting" msgid="6710266609710860129">"Tænder ..."</string>
@@ -319,27 +296,19 @@
<string name="error_saving" msgid="8294279443961615302">"Netværket kunne ikke gemmes"</string>
<string name="connect" msgid="3079076576295839400">"Forbind"</string>
<string name="connect_to_blank" msgid="6950910074058025378">"Opret forbindelse til <xliff:g id="NETWORK_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
- <!-- no translation found for please_select_eap (4488240331626456338) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_select_phase2 (5231074529772044898) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_type_identity (7061261155499513089) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_type_anonymous_identity (835061562079965048) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_select_client_certificate (2137906961594663234) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_select_ca_certificate (5010815181914420677) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_type_private_key_passwd (4077744679722504443) -->
- <skip />
+ <string name="please_select_eap" msgid="4488240331626456338">"EAP-metode"</string>
+ <string name="please_select_phase2" msgid="5231074529772044898">"Fase 2-godkendelse"</string>
+ <string name="please_type_identity" msgid="7061261155499513089">"Identitet"</string>
+ <string name="please_type_anonymous_identity" msgid="835061562079965048">"Anonym identitet"</string>
+ <string name="please_select_client_certificate" msgid="2137906961594663234">"Klientcertifikat"</string>
+ <string name="please_select_ca_certificate" msgid="5010815181914420677">"CA-certifikat"</string>
+ <string name="please_type_private_key_passwd" msgid="4077744679722504443">"Adgangskode til personlig nøgle"</string>
<string name="please_type_passphrase" msgid="8256017704131522462">"Adgangskode til trådløs"</string>
<string name="please_type_hex_key" msgid="8751224390407867551">"tast til \"WEP-heksadecimal\" (0-9, A-F)"</string>
<string name="wifi_show_password" msgid="4235237470701732009">"Vis adgangskode."</string>
<string name="scan_wifi" msgid="2459901725350542606">"Scan"</string>
<string name="summary_not_in_range" msgid="3926674700733548684">"Ikke inden for rækkevidde"</string>
- <!-- no translation found for summary_remembered (6079941090549401742) -->
- <skip />
+ <string name="summary_remembered" msgid="6079941090549401742">"husket"</string>
<string name="summary_connection_failed" msgid="7610394657613410489">"Forbindelsen mislykkedes. Vælg for at prøve igen"</string>
<string name="wifi_access_points" msgid="2664629396767022441">"Wi-Fi-netværk"</string>
<string name="wifi_type_ssid" msgid="1326839657083292017">"Netværk-SSID"</string>
@@ -417,16 +386,12 @@
<string name="sound_effects_enable_summary_on" msgid="6154141289879491329">"Afspil lyd, når der foretages skærmvalg"</string>
<string name="sound_effects_enable_summary_off" msgid="3447739581759560125">"Afspil lyd, når der foretages skærmvalg"</string>
<string name="play_media_notification_sounds_enable_title" msgid="1008791464029179529">"SD-kortmeddelelser"</string>
- <!-- no translation found for play_media_notification_sounds_enable_summary_on (7675466959375667370) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for play_media_notification_sounds_enable_summary_off (8672617597028744693) -->
- <skip />
+ <string name="play_media_notification_sounds_enable_summary_on" msgid="7675466959375667370">"Afspil lyd for SD-kortmeddelelser"</string>
+ <string name="play_media_notification_sounds_enable_summary_off" msgid="8672617597028744693">"Afspil lyd for SD-kortmeddelelser"</string>
<string name="sync_settings" msgid="2212736205476453234">"Datasynkronisering"</string>
<string name="sync_settings_summary" msgid="6480534906375217074">"Vælg, hvilke programmer der skal synkroniseres"</string>
- <!-- no translation found for search_settings (1910951467596035063) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for search_settings_summary (9205656546570654169) -->
- <skip />
+ <string name="search_settings" msgid="1910951467596035063">"Søg"</string>
+ <string name="search_settings_summary" msgid="9205656546570654169">"Administrer søgeindstillinger og oversigt"</string>
<string name="display_settings" msgid="3912042046350078328">"Visningsindstillinger"</string>
<string name="animations_title" msgid="1062189037402346023">"Animation"</string>
<string name="animations_summary_on" msgid="8843613112130484436">"Vis animationer, når der åbnes og lukkes for vinduer"</string>
@@ -470,18 +435,13 @@
<string name="device_info_not_available" msgid="8062521887156825182">"Ikke tilgængelig"</string>
<string name="device_status_activity_title" msgid="1411201799384697904">"Status"</string>
<string name="device_status" msgid="607405385799807324">"Status"</string>
- <!-- no translation found for device_status_summary (2599162787451519618) -->
- <skip />
+ <string name="device_status_summary" msgid="2599162787451519618">"Telefonnummer, signal osv."</string>
<string name="storage_settings_title" msgid="8461515684514801302">"SD-kort og tlf.lag.plads"</string>
<string name="storage_settings_summary" msgid="9176693537325988610">"Demonter SD-kort, vis ledig lagerplads"</string>
- <!-- no translation found for status_number (5123197324870153205) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for status_min_number (3519504522179420597) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for status_prl_version (8499039751817386529) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for status_meid_number (1751442889111731088) -->
- <skip />
+ <string name="status_number" msgid="5123197324870153205">"Mit telefonnummer"</string>
+ <string name="status_min_number" msgid="3519504522179420597">"MIN"</string>
+ <string name="status_prl_version" msgid="8499039751817386529">"PRL-version"</string>
+ <string name="status_meid_number" msgid="1751442889111731088">"MEID"</string>
<string name="status_network_type" msgid="3279383550222116235">"Mobil netværkstype"</string>
<string name="status_data_state" msgid="5503181397066522950">"Mobil netværkstilstand"</string>
<string name="status_service_state" msgid="2323931627519429503">"Servicetilstand"</string>
@@ -535,11 +495,9 @@
<string name="restore_default_apn_completed" msgid="3990449939234957281">"Nulstilling af APN-standardindstillinger afsluttet"</string>
<string name="master_clear_title" msgid="5907939616087039756">"Nulstilling af fabriksdata"</string>
<string name="master_clear_summary" msgid="4986154238001088492">"Sletter alle data på telefonen"</string>
- <!-- no translation found for master_clear_desc (7823268823499739178) -->
- <skip />
+ <string name="master_clear_desc" msgid="7823268823499739178">"Dette sletter alle data fra din telefon, inklusive :"\n<li>"Din Google-konto"</li>\n<li>"System- og programdata samt indstillinger"</li>\n<li>"Downloadede programmer"</li>\n"Det sletter ikke:"\n<li>"Nuværende systemsoftware og programbundter"</li>\n<li>"SD-kortfiler, som f.eks. musik og fotos"</li></string>
<string name="master_clear_button_text" msgid="7550632653343157971">"Nulstil telefon"</string>
- <!-- no translation found for master_clear_final_desc (6917971132484622696) -->
- <skip />
+ <string name="master_clear_final_desc" msgid="6917971132484622696">"Slet alle dine personlige oplysninger og downloadede programmer? Denne handling kan ikke omstødes?"</string>
<string name="master_clear_final_button_text" msgid="5390908019019242910">"Slet alting"</string>
<string name="master_clear_gesture_prompt" msgid="1428645764883536750">"Tegn dit mønster til at låse op"</string>
<string name="master_clear_gesture_explanation" msgid="8901714274312707918">"Du skal tegne dit mønster til at låse op for at bekræfte nulstilling af telefonen."</string>
@@ -556,20 +514,16 @@
<string name="call_settings_summary" msgid="7291195704801002886">"Opsæt voicemail, viderestilling af opkald, ventende opkald, opkalds-id"</string>
<string name="network_settings_title" msgid="7967552516440151852">"Mobilnetværk"</string>
<string name="network_settings_summary" msgid="5149750850846813553">"Indstil valgmuligheder for roaming, netværk, APN\'er"</string>
- <!-- no translation found for location_title (1029961368397484576) -->
- <skip />
+ <string name="location_title" msgid="1029961368397484576">"Min placering"</string>
<string name="location_network_based" msgid="8815705866861993344">"Brug trådløse netværk"</string>
<string name="location_networks_disabled" msgid="2708968452901433980">"Se placering i programmer (som f.eks. Maps) ved hjælp af trådløse netværk"</string>
<string name="location_neighborhood_level" msgid="4656658097932515921">"Placering er afgjort af Wi-Fi og/eller mobile netværk"</string>
<string name="location_gps" msgid="375912731641377120">"Aktiver GPS-satelliter"</string>
<string name="location_street_level" msgid="5899941752252356344">"Find præcise placeringer på gadeniveau (fravælg for at spare på batteriet)"</string>
<string name="location_gps_disabled" msgid="6632537158777308128">"Gå til gadeniveau (kræver mere batteri plus visning af himmel)"</string>
- <!-- no translation found for use_location_title (7585990952633568732) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for use_location_summary (4411467143899877395) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for use_location_warning_message (5696732842038416151) -->
- <skip />
+ <string name="use_location_title" msgid="7585990952633568732">"Del med Google"</string>
+ <string name="use_location_summary" msgid="4411467143899877395">"Tillad Google at bruge placering til forbedret søgning og andre tjenester"</string>
+ <string name="use_location_warning_message" msgid="5696732842038416151">"Tillad Google at bruge placering til forbedrede søgeresultater og andre tjenester"</string>
<string name="agree" msgid="6288718671527758326">"Enig"</string>
<string name="disagree" msgid="6221069272309799230">"Ikke enig"</string>
<string name="about_settings" msgid="1743378368185371685">"Om telefon"</string>
@@ -579,8 +533,7 @@
<string name="copyright_title" msgid="865906688917260647">"Ophavsret"</string>
<string name="license_title" msgid="1990487604356037871">"Licens"</string>
<string name="terms_title" msgid="7697580845616764642">"Vilkår og betingelser"</string>
- <!-- no translation found for system_tutorial_list_item_title (9082844446660969729) -->
- <skip />
+ <string name="system_tutorial_list_item_title" msgid="9082844446660969729">"Systemselvstudie"</string>
<string name="system_tutorial_list_item_summary" msgid="3861815254521030201">"Lær, hvordan du bruger din telefon"</string>
<string name="settings_license_activity_title" msgid="7553683406244228650">"Open source-licenser"</string>
<string name="settings_license_activity_unavailable" msgid="4210539215951487627">"Der er problemer med at indlæse licenserne."</string>
@@ -638,8 +591,7 @@
<string name="data_size_label" msgid="8679376373625710107">"Data"</string>
<string name="uninstall_text" msgid="3644892466144802466">"Afinstaller"</string>
<string name="clear_user_data_text" msgid="5597622864770098388">"Ryd data"</string>
- <!-- no translation found for app_factory_reset (6635744722502563022) -->
- <skip />
+ <string name="app_factory_reset" msgid="6635744722502563022">"Afinstaller opdateringer"</string>
<string name="auto_launch_enable_text" msgid="2630656657744196691">"Du har valgt at starte dette program som standard for nogle handlinger."</string>
<string name="auto_launch_disable_text" msgid="7800385822185540166">"Der er ikke indstillet nogen standarder."</string>
<string name="clear_activities" msgid="7408923511535174430">"Ryd standarder"</string>
@@ -661,20 +613,15 @@
<string name="app_not_found_dlg_title" msgid="8458335716378083713">"Programmet blev ikke fundet"</string>
<string name="app_not_found_dlg_text" msgid="2980271680333341554">"Programmet blev ikke fundet på listen over installerede programmer."</string>
<string name="clear_data_failed" msgid="581956197586913865">"Programdata kunne ikke ryddes."</string>
- <!-- no translation found for app_factory_reset_dlg_title (6116199391150388147) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for app_factory_reset_dlg_text (438395129140568893) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for clear_failed_dlg_title (2387060805294783175) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for clear_failed_dlg_text (7943411157007320290) -->
- <skip />
+ <string name="app_factory_reset_dlg_title" msgid="6116199391150388147">"Afinstaller opdateringer"</string>
+ <string name="app_factory_reset_dlg_text" msgid="438395129140568893">"Ønsker du at afinstallere alle opdateringer til dette Android-systemprogram?"</string>
+ <string name="clear_failed_dlg_title" msgid="2387060805294783175">"Ryd data"</string>
+ <string name="clear_failed_dlg_text" msgid="7943411157007320290">"Rydning af data til programmet mislykkedes"</string>
<string name="security_settings_desc" msgid="3116027624526915561">"Dette program kan få adgang til følgende på din telefon:"</string>
<string name="computing_size" msgid="1599186977475211186">"Beregner ..."</string>
<string name="invalid_size_value" msgid="1901940003700269523">"Pakkestørrelse kunne ikke beregnes"</string>
<string name="empty_list_msg" msgid="1883660401486953588">"Du har ikke installeret nogen tredjepartsprogrammer."</string>
- <!-- no translation found for version_text (9189073826278676425) -->
- <skip />
+ <string name="version_text" msgid="9189073826278676425">"version <xliff:g id="VERSION_NUM">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="language_settings" msgid="2939555761536357092">"Landestandard og tekst"</string>
<string name="language_settings_summary" msgid="595647729475399987">"Indstil landestandard (land og område), tekstinput…"</string>
<string name="language_category" msgid="3391756582724541530">"Landestandardindstilling"</string>
@@ -729,10 +676,8 @@
<string name="keep_screen_on_summary" msgid="2173114350754293009">"Skærmen går aldrig i dvale, når der lades op"</string>
<string name="allow_mock_location" msgid="2787962564578664888">"Tillad imiterede placer."</string>
<string name="allow_mock_location_summary" msgid="317615105156345626">"Tillad imiterede placer."</string>
- <!-- no translation found for adb_warning_title (1756027479229533250) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for adb_warning_message (5352555112049663033) -->
- <skip />
+ <string name="adb_warning_title" msgid="1756027479229533250">"Aktiver USB-fejlretning"</string>
+ <string name="adb_warning_message" msgid="5352555112049663033">"USB-fejlretning er kun beregnet til udviklingsformål. Det kan bruges til at kopiere data mellem din computer og din enhed, installere programmer på din enhed uden underretning og læse logdata."</string>
<string name="gadget_picker_title" msgid="98374951396755811">"Vælg gadget"</string>
<string name="widget_picker_title" msgid="9130684134213467557">"Vælg widget"</string>
<string name="battery_history_details_for" msgid="5189636461798594740">"Detaljer for UID %d"</string>
@@ -746,14 +691,10 @@
<string name="battery_history_system_time" msgid="2015862072724507547">"Systemtid:"</string>
<string name="battery_history_total_time" msgid="3618703970098556104">"Tid i alt:"</string>
<string name="battery_history_starts" msgid="9137453931978571696">"Start: <xliff:g id="STARTS">%1$d</xliff:g>"</string>
- <!-- no translation found for battery_history_days (7110262897769622564) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_history_hours (7525170329826274999) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_history_minutes (1467775596084148610) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_history_seconds (4283492130945761685) -->
- <skip />
+ <string name="battery_history_days" msgid="7110262897769622564">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g>d <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g>t <xliff:g id="MINUTES">%3$d</xliff:g>m <xliff:g id="SECONDS">%4$d</xliff:g>s"</string>
+ <string name="battery_history_hours" msgid="7525170329826274999">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>t <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g>m <xliff:g id="SECONDS">%3$d</xliff:g>s"</string>
+ <string name="battery_history_minutes" msgid="1467775596084148610">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g>m <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g>s"</string>
+ <string name="battery_history_seconds" msgid="4283492130945761685">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g>S"</string>
<string name="battery_history_packages_sharing_this_uid" msgid="4101596071379250050">"Pakker, der deler denne UID:"</string>
<string name="battery_history_no_data" msgid="1177238743237067617">"Der er ingen tilgængelige batteribrugsdata"</string>
<string name="battery_history_sensor" msgid="2333488996028993982">"Sensor:"</string>
@@ -775,400 +716,203 @@
<string name="app_name_label" msgid="2000949925256858308">"Program"</string>
<string name="launch_count_label" msgid="4019444833263957024">"Optælling"</string>
<string name="usage_time_label" msgid="295954901452833058">"Brugstid"</string>
- <!-- no translation found for accessibility_settings_title (4239640930601071058) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for accessibility_settings_summary (8185181964847149507) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for toggle_accessibility_title (650839277066574497) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for accessibility_services_category (8127851026323672607) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for no_accessibility_services_summary (694578333333808159) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for accessibility_service_security_warning (8386156287296967181) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for accessibility_service_disable_warning (8930591383312775132) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_usage_summary_title (5180282911164282324) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_usage_summary (7237084831082848168) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_since_unplugged (338073389740738437) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_since_reset (7464546661121187045) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_stats_duration (7464501326709469282) -->
- <skip />
+ <string name="accessibility_settings_title" msgid="4239640930601071058">"Tilgængelighed"</string>
+ <string name="accessibility_settings_summary" msgid="8185181964847149507">"Administrer tilgængelighedsvalgmuligheder"</string>
+ <string name="toggle_accessibility_title" msgid="650839277066574497">"Tilgængelighed"</string>
+ <string name="accessibility_services_category" msgid="8127851026323672607">"Tilgængelighedstjenester"</string>
+ <string name="no_accessibility_services_summary" msgid="694578333333808159">"Der er ingen installerede tilgængelighedstjenester."</string>
+ <string name="accessibility_service_security_warning" msgid="8386156287296967181">"Denne tilgængelighedstjeneste vil muligvis være i stand til at indsamle al den tekst, du indtaster, inklusive personlige data, kreditkortoplysninger undtagen adgangskoder. Den kan også registrere dine brugergrænsefladeinteraktioner. Den kommer fra programmet <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g>. Aktiver denne tilgængelighedstjeneste?"</string>
+ <string name="accessibility_service_disable_warning" msgid="8930591383312775132">"Deaktiver tilgængelighed?"</string>
+ <string name="power_usage_summary_title" msgid="5180282911164282324">"Batteriforbrug"</string>
+ <string name="power_usage_summary" msgid="7237084831082848168">"Hvad, der har brugt batteriet"</string>
+ <string name="battery_since_unplugged" msgid="338073389740738437">"Batteriforbrug siden afbrydelse"</string>
+ <string name="battery_since_reset" msgid="7464546661121187045">"Batteriforbrug siden nulstilling"</string>
+ <string name="battery_stats_duration" msgid="7464501326709469282">"<xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g> siden afbrydelse"</string>
<!-- no translation found for battery_stats_last_duration (1535831453827905957) -->
<skip />
- <!-- no translation found for awake (387122265874485088) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_on_time (4630925382578609056) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for bluetooth_on_time (4478515071957280711) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_name_percent (1899151069711662289) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for details_title (7564809986329021063) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for details_subtitle (32593908269911734) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for controls_subtitle (390468421138288702) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for packages_subtitle (4736416171658062768) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_screen (2353149143338929583) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_wifi (2382791137776486974) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_bluetooth (4373329044379008289) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_cell (6596471490976003056) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_phone (5392641106474567277) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_idle (9055659695602194990) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_cpu (715162150698338714) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_cpu_foreground (6500579611933211831) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_gps (7989688715128160790) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_phone (9108247984998041853) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_data_send (2857401966985425427) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_data_recv (7251090882025234185) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_audio (6957269406840886290) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_video (4295357792078579944) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_on_time (3351200096173733159) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_no_coverage (3797004252954385053) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_stop (649958863744041872) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_app_details (3275013531871113681) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_app_settings (350562653472577250) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_display (5302763261448580102) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_wifi (5452076674659927993) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_bluetooth (8374789049507723142) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_voice (8980322055722959211) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_standby (3009080001948091424) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_radio (5479196477223185367) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_radio (8211336978326295047) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_display (5432795282958076557) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_display (3370202402045141760) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_wifi (1702486494565080431) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_wifi (7542345142282261691) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_bluetooth (7535520658674621902) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_bluetooth_basic (144393178427277439) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_bluetooth_headset (8214816222115517479) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_apps (8123202939321333639) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_apps_info (6065882899391322442) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_apps_gps (4145005297393800223) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_apps_settings (8021302847272481168) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for menu_stats_unplugged (8296577130840261624) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for menu_stats_last_unplugged (5922246077592434526) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for menu_stats_total (8973377864854807854) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for menu_stats_refresh (1676215433344981075) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for process_kernel_label (3916858646836739323) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for process_mediaserver_label (6500382062945689285) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_settings (6454363854545277027) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_settings_summary (2627715231944602766) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_settings_title (5064947197040356736) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for use_default_tts_settings_title (1577063839539732930) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for use_default_tts_settings_summary (4253502106159206276) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_settings_section (5787915620218907443) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_rate_title (6030550998379310088) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_rate_summary (4061815292287182801) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_pitch_title (6135942113172488671) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_pitch_summary (1328298665182885277) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_lang_title (8018087612299820556) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_lang_summary (5219362163902707785) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_play_example_title (7094780383253097230) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_play_example_summary (8029071615047894486) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_install_data_title (4264378440508149986) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_install_data_summary (5742135732511822589) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_data_installed_summary (9162111552859972809) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_demo (405357591189935876) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_settings_changed_demo (4926518555912328645) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for gadget_title (7455548605888590466) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_settings_activity_title (7276864950701612579) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connect_to (9040615733700098831) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_username_colon (7854930370861306247) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_password_colon (5716278710848606626) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_username (6664733641993968692) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_password (1537213632501483753) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_save_username (1408415289165970790) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connect_button (1699007212602470655) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_yes_button (8034531001149843119) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_no_button (7620339571187119107) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_back_button (192036339792734970) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_mistake_button (1683383660912491270) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_done (93528279226907926) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_cancel (7234451214611202868) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_revert (4407762442281467659) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_connect (1089399414463784218) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_disconnect (8254492450022562235) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_edit (4526245173583195618) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_delete (3326527392609513129) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_error_miss_entering (1467455143582547499) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_error_miss_selecting (953436717902387192) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_error_duplicate_name (2786397299628471911) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_confirm_profile_deletion (8679536635364177239) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_confirm_add_profile_cancellation (3377869170901609182) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_confirm_edit_profile_cancellation (7496760181072204494) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_confirm_reconnect (5748535476278674296) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_reconnect_from_lost (2442844155623372118) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_unknown_server_dialog_msg (3080742299823671319) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_challenge_error_dialog_msg (6174901754230038601) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_secret_not_set_dialog_msg (8013052814131532765) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_auth_error_dialog_msg (5476820106624807614) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_remote_hung_up_error_dialog_msg (1566946015052633150) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_type_title (6392933604218676224) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_add_new_vpn (5438260689052714550) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_edit_title_add (2550661826320709266) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_edit_title_edit (1769999313158207723) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpns (3148141862835492816) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connecting (8039521381692090116) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_disconnecting (7748050200708257066) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connected (7641723116362845781) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connect_hint (7442898962925875181) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_name (1550918148476193076) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_name (8445736942405283509) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_profile_added (2157095890825215726) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_profile_replaced (384234123486734768) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_user_certificate_title (6812545893924071742) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_user_certificate (949322691686938888) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_user_certificate (8943983437956898649) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_ca_certificate_title (7846466160795589985) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_ca_certificate (465085144064264742) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_ca_certificate (3374242520974884295) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_l2tp_secret_string_title (5039677186748940987) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_l2tp_secret (529359749677142076) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_l2tp_secret (6612042930810981845) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_pptp_encryption_title (2236795167467896499) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_pptp_encryption (2602329949737259686) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_ipsec_presharedkey_title (2184060087690539175) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_ipsec_presharedkey (5434316521616673741) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_ipsec_presharedkey (1255301923217898418) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_vpn_server_title (8897005887420358913) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_vpn_server (1141754908824209260) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_vpn_server (5960906152125045853) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_vpn_server_dialog_title (7850850940160521918) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_dns_search_list_title (1022776976104584251) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_dns_search_list (4230034234026605360) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_field_is_set (1880980734721258127) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_field_not_set (6827205815004809490) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_field_not_set_optional (8665901697706781015) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_enable_field (3348948489989523325) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_disable_field (2286966253789266389) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_is_enabled (5128973727115662815) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_is_disabled (8028085699769751756) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_settings_title (7327468307909556719) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_settings_summary (8849924181594963972) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_secret_unchanged (8700613973594154529) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_secret_not_set (1037792636371641845) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_settings_category (2284299080682591107) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_access_title (1739505390736236717) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_access_summary (4512681868217546677) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_access_dialog_title (3024256293191879190) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_access_dialog_hint_from_action (679746865623760961) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_set_passwd_title (6156763762703061470) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_set_passwd_summary (5248560429856597398) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_set_passwd_dialog_title (4071157542842979977) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_reset_title (6001600882136794382) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_reset_summary (7509525030771504833) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_reset_hint (5331632794451859788) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_name_credential_dialog_title (1723509156126180662) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_credential_name (2958936431813760259) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_credential_password (7187440553141199409) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_credential_info (6097346149400207440) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_name_credential_hint (6889198058976515785) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_old_password (979282118063084561) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_new_password (6218562692435670047) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_confirm_password (8996028123356342466) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_first_time_hint (1831593416099224962) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_first_time_hint_from_action (4690937025845780557) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_password_error (2917326097260402464) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_password_error_reset_warning (3336370539045905953) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_password_error_reset_warning_plural (6209069679269017200) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_passwords_error (956773958408751155) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_passwords_empty_error (6062539742626760734) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_password_empty_error (7249632576906961482) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_password_verification_error (8553930704493511389) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_name_empty_error (7499971191993770322) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_name_char_error (8048089317968192516) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_storage_error (7140697503172458161) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_unable_to_save_cert (1631402544447196406) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_cert_not_saved (6318149789449538491) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_is_reset (449870501126790589) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_is_enabled (4054049098081482785) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for cstor_is_added (794788474010251572) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for emergency_tone_title (1055954530111587114) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for emergency_tone_summary (722259232924572153) -->
- <skip />
+ <string name="awake" msgid="387122265874485088">"Enhedsopvågningstid"</string>
+ <string name="wifi_on_time" msgid="4630925382578609056">"Wi-Fi til tiden"</string>
+ <string name="bluetooth_on_time" msgid="4478515071957280711">"Wi-Fi til tiden"</string>
+ <string name="usage_name_percent" msgid="1899151069711662289">"<xliff:g id="NAME">%1$s</xliff:g> - <xliff:g id="PERCENT">%2$s</xliff:g>%%"</string>
+ <string name="details_title" msgid="7564809986329021063">"Batteriforbrugsoplysninger"</string>
+ <string name="details_subtitle" msgid="32593908269911734">"Brugsdetaljer"</string>
+ <string name="controls_subtitle" msgid="390468421138288702">"Juster strømforbrug"</string>
+ <string name="packages_subtitle" msgid="4736416171658062768">"Inkluderede pakker"</string>
+ <string name="power_screen" msgid="2353149143338929583">"Visning"</string>
+ <string name="power_wifi" msgid="2382791137776486974">"Wi-Fi"</string>
+ <string name="power_bluetooth" msgid="4373329044379008289">"Bluetooth"</string>
+ <string name="power_cell" msgid="6596471490976003056">"Cellestandby"</string>
+ <string name="power_phone" msgid="5392641106474567277">"Stemmeopkald"</string>
+ <string name="power_idle" msgid="9055659695602194990">"Telefon er ikke aktiv"</string>
+ <string name="usage_type_cpu" msgid="715162150698338714">"CPU i alt"</string>
+ <string name="usage_type_cpu_foreground" msgid="6500579611933211831">"CPU forgrund"</string>
+ <string name="usage_type_gps" msgid="7989688715128160790">"GPS"</string>
+ <string name="usage_type_phone" msgid="9108247984998041853">"Telefon"</string>
+ <string name="usage_type_data_send" msgid="2857401966985425427">"Data sendt"</string>
+ <string name="usage_type_data_recv" msgid="7251090882025234185">"Data modtaget"</string>
+ <string name="usage_type_audio" msgid="6957269406840886290">"Lyd"</string>
+ <string name="usage_type_video" msgid="4295357792078579944">"Video"</string>
+ <string name="usage_type_on_time" msgid="3351200096173733159">"Tid til"</string>
+ <string name="usage_type_no_coverage" msgid="3797004252954385053">"Tid uden signal"</string>
+ <string name="battery_action_stop" msgid="649958863744041872">"Tving til at standse"</string>
+ <string name="battery_action_app_details" msgid="3275013531871113681">"Programoplysninger"</string>
+ <string name="battery_action_app_settings" msgid="350562653472577250">"Programindstillinger"</string>
+ <string name="battery_action_display" msgid="5302763261448580102">"Visningsindstillinger"</string>
+ <string name="battery_action_wifi" msgid="5452076674659927993">"Wi-Fi-indstillinger"</string>
+ <string name="battery_action_bluetooth" msgid="8374789049507723142">"Bluetooth-indstillinger"</string>
+ <string name="battery_desc_voice" msgid="8980322055722959211">"Batteri brugt af stemmeopkald"</string>
+ <string name="battery_desc_standby" msgid="3009080001948091424">"Batteri brugt, når telefon ikke er aktiv"</string>
+ <string name="battery_desc_radio" msgid="5479196477223185367">"Batteri brugt af celleradio"</string>
+ <string name="battery_sugg_radio" msgid="8211336978326295047">"Skift til flytilstand for at spare på strømmen i områder uden celledækning."</string>
+ <string name="battery_desc_display" msgid="5432795282958076557">"Batteri brugt af skærmen og baglyset."</string>
+ <string name="battery_sugg_display" msgid="3370202402045141760">"Reducer skærmens lysstyrke og/eller skærmens timeout"</string>
+ <string name="battery_desc_wifi" msgid="1702486494565080431">"Batteri brugt af Wi-Fi"</string>
+ <string name="battery_sugg_wifi" msgid="7542345142282261691">"Slå Wi-Fi fra, når det ikke er i brug eller tilgængeligt"</string>
+ <string name="battery_desc_bluetooth" msgid="7535520658674621902">"Batteri brugt af Bluetooth"</string>
+ <string name="battery_sugg_bluetooth_basic" msgid="144393178427277439">"Slå Bluetooth fra, når du ikke bruger det"</string>
+ <string name="battery_sugg_bluetooth_headset" msgid="8214816222115517479">"Prøv at oprette forbindelse til en anden Bluetooth-enhed"</string>
+ <string name="battery_desc_apps" msgid="8123202939321333639">"Batteri brugt af programmer, når de kører"</string>
+ <string name="battery_sugg_apps_info" msgid="6065882899391322442">"Stop eller afinstaller programmet"</string>
+ <string name="battery_sugg_apps_gps" msgid="4145005297393800223">"Slå GPS fra, når den ikke bruges"</string>
+ <string name="battery_sugg_apps_settings" msgid="8021302847272481168">"Dette program kan muligvis tilbyde indstillinger, der mindsker batteriforbruget"</string>
+ <string name="menu_stats_unplugged" msgid="8296577130840261624">"<xliff:g id="UNPLUGGED">%1$s</xliff:g> siden afbrydelse"</string>
+ <string name="menu_stats_last_unplugged" msgid="5922246077592434526">"Siden sidste afbrydelse for <xliff:g id="UNPLUGGED">%1$s</xliff:g>"</string>
+ <string name="menu_stats_total" msgid="8973377864854807854">"Brugstotal"</string>
+ <string name="menu_stats_refresh" msgid="1676215433344981075">"Opdater"</string>
+ <string name="process_kernel_label" msgid="3916858646836739323">"Android OS"</string>
+ <string name="process_mediaserver_label" msgid="6500382062945689285">"Medieserver"</string>
+ <string name="tts_settings" msgid="6454363854545277027">"Talesyntese"</string>
+ <string name="tts_settings_summary" msgid="2627715231944602766">"Indstil valgmuligheder for tekst-til-tale"</string>
+ <string name="tts_settings_title" msgid="5064947197040356736">"Betjening af talesynthesizer"</string>
+ <string name="use_default_tts_settings_title" msgid="1577063839539732930">"Brug altid mine indstillinger"</string>
+ <string name="use_default_tts_settings_summary" msgid="4253502106159206276">"Nedenstående standardindstillinger tilsidesætter programindstillinger"</string>
+ <string name="tts_default_settings_section" msgid="5787915620218907443">"Standardindstillinger"</string>
+ <string name="tts_default_rate_title" msgid="6030550998379310088">"Talefrekvens"</string>
+ <string name="tts_default_rate_summary" msgid="4061815292287182801">"Hastighed hvormed tekst udtales"</string>
+ <string name="tts_default_pitch_title" msgid="6135942113172488671">"Tonehøjde"</string>
+ <string name="tts_default_pitch_summary" msgid="1328298665182885277">"Påvirker tonen af den talte tekst"</string>
+ <string name="tts_default_lang_title" msgid="8018087612299820556">"Sprog"</string>
+ <string name="tts_default_lang_summary" msgid="5219362163902707785">"Indstiller den sprogspecifikke stemme til talt tekst"</string>
+ <string name="tts_play_example_title" msgid="7094780383253097230">"Lyt til et eksempel"</string>
+ <string name="tts_play_example_summary" msgid="8029071615047894486">"Afspil en kort demonstration af talesyntese"</string>
+ <string name="tts_install_data_title" msgid="4264378440508149986">"Installer stemmedata"</string>
+ <string name="tts_install_data_summary" msgid="5742135732511822589">"Installer de påkrævede stemmedata for talesyntese"</string>
+ <string name="tts_data_installed_summary" msgid="9162111552859972809">"De påkrævede stemmer til talesyntese er allerede installeret korrekt"</string>
+ <string name="tts_demo" msgid="405357591189935876">"Dette er et eksempel på talesyntese."</string>
+ <string name="tts_settings_changed_demo" msgid="4926518555912328645">"Dine indstillinger er blevet ændret. Dette er et eksempel på, hvordan de lyder."</string>
+ <string name="gadget_title" msgid="7455548605888590466">"Strømkontrol"</string>
+ <string name="vpn_settings_activity_title" msgid="7276864950701612579">"VPN-indstillinger"</string>
+ <string name="vpn_connect_to" msgid="9040615733700098831">"Opret forbindelse til %s"</string>
+ <string name="vpn_username_colon" msgid="7854930370861306247">"Brugernavn:"</string>
+ <string name="vpn_password_colon" msgid="5716278710848606626">"Adgangskode:"</string>
+ <string name="vpn_a_username" msgid="6664733641993968692">"et brugernavn"</string>
+ <string name="vpn_a_password" msgid="1537213632501483753">"en adgangskode"</string>
+ <string name="vpn_save_username" msgid="1408415289165970790">"Husk brugernavn"</string>
+ <string name="vpn_connect_button" msgid="1699007212602470655">"Forbind"</string>
+ <string name="vpn_yes_button" msgid="8034531001149843119">"Ja"</string>
+ <string name="vpn_no_button" msgid="7620339571187119107">"Nej"</string>
+ <string name="vpn_back_button" msgid="192036339792734970">"Tilbage"</string>
+ <string name="vpn_mistake_button" msgid="1683383660912491270">"Nej"</string>
+ <string name="vpn_menu_done" msgid="93528279226907926">"Gem"</string>
+ <string name="vpn_menu_cancel" msgid="7234451214611202868">"Annuller"</string>
+ <string name="vpn_menu_revert" msgid="4407762442281467659">"Vend tilbage"</string>
+ <string name="vpn_menu_connect" msgid="1089399414463784218">"Opret forbindelse til netværk"</string>
+ <string name="vpn_menu_disconnect" msgid="8254492450022562235">"Afbryd forbindelsen til netværk"</string>
+ <string name="vpn_menu_edit" msgid="4526245173583195618">"Rediger netværk"</string>
+ <string name="vpn_menu_delete" msgid="3326527392609513129">"Slet netværk"</string>
+ <string name="vpn_error_miss_entering" msgid="1467455143582547499">"Du skal indtaste %s."</string>
+ <string name="vpn_error_miss_selecting" msgid="953436717902387192">"Du skal vælge %s."</string>
+ <string name="vpn_error_duplicate_name" msgid="2786397299628471911">"VPN-navnet \'%s\' eksisterer allerede. Find et andet navn."</string>
+ <string name="vpn_confirm_profile_deletion" msgid="8679536635364177239">"Er du sikker på, at du ønsker at slette dette VPN?"</string>
+ <string name="vpn_confirm_add_profile_cancellation" msgid="3377869170901609182">"Er du sikker på, du ikke ønsker at oprette denne profil?"</string>
+ <string name="vpn_confirm_edit_profile_cancellation" msgid="7496760181072204494">"Er du sikker på, at du ønsker at kassere de ændringer, der er foretaget til denne profil?"</string>
+ <string name="vpn_confirm_reconnect" msgid="5748535476278674296">"Der kunne ikke oprettes forbindelse til netværket. Ønsker du at prøve igen?"</string>
+ <string name="vpn_reconnect_from_lost" msgid="2442844155623372118">"Forbindelsen er mistet. Ønsker du at oprette forbindelse igen?"</string>
+ <string name="vpn_unknown_server_dialog_msg" msgid="3080742299823671319">"Servernavnet kan ikke løses. Ønsker du at kontrollere dine servernavneindstillinger?"</string>
+ <string name="vpn_challenge_error_dialog_msg" msgid="6174901754230038601">"Udfordringsfejl. Ønsker du at kontrollere din hemmelige indstilling?"</string>
+ <string name="vpn_secret_not_set_dialog_msg" msgid="8013052814131532765">"Der mangler en eller flere hemmeligheder i denne VPN-konfiguration. Ønsker du at kontrollere din hemmelige indstilling."</string>
+ <string name="vpn_auth_error_dialog_msg" msgid="5476820106624807614">"Det/den indtastede brugernavn eller adgangskode er forkert. Ønsker du at prøve igen?"</string>
+ <string name="vpn_remote_hung_up_error_dialog_msg" msgid="1566946015052633150">"Serverophængning. Brugernavnet eller adgangskoden, du indtastede, kan være forkerte. Ønsker du at prøve igen?"</string>
+ <string name="vpn_type_title" msgid="6392933604218676224">"Tilføj VPN"</string>
+ <string name="vpn_add_new_vpn" msgid="5438260689052714550">"Tilføj VPN"</string>
+ <string name="vpn_edit_title_add" msgid="2550661826320709266">"Tilføj %s VPN"</string>
+ <string name="vpn_edit_title_edit" msgid="1769999313158207723">"%s-oplysninger"</string>
+ <string name="vpns" msgid="3148141862835492816">"VPN\'er"</string>
+ <string name="vpn_connecting" msgid="8039521381692090116">"Opretter forbindelse ..."</string>
+ <string name="vpn_disconnecting" msgid="7748050200708257066">"Afbryder ..."</string>
+ <string name="vpn_connected" msgid="7641723116362845781">"Forbundet"</string>
+ <string name="vpn_connect_hint" msgid="7442898962925875181">"Opret forbindelse til netværk"</string>
+ <string name="vpn_name" msgid="1550918148476193076">"VPN-navn"</string>
+ <string name="vpn_a_name" msgid="8445736942405283509">"et VPN-navn"</string>
+ <string name="vpn_profile_added" msgid="2157095890825215726">"%s er tilføjet"</string>
+ <string name="vpn_profile_replaced" msgid="384234123486734768">"Der er foretaget ændringer af %s"</string>
+ <string name="vpn_user_certificate_title" msgid="6812545893924071742">"Indstil brugercertifikat"</string>
+ <string name="vpn_user_certificate" msgid="949322691686938888">"Brugercertifikat"</string>
+ <string name="vpn_a_user_certificate" msgid="8943983437956898649">"et brugercertifikat"</string>
+ <string name="vpn_ca_certificate_title" msgid="7846466160795589985">"Indstil CA-certifikat"</string>
+ <string name="vpn_ca_certificate" msgid="465085144064264742">"Certifikat fra certifikatleverandør (CA)"</string>
+ <string name="vpn_a_ca_certificate" msgid="3374242520974884295">"et CA-certifikat"</string>
+ <string name="vpn_l2tp_secret_string_title" msgid="5039677186748940987">"Indstil L2TP-hemmelighed"</string>
+ <string name="vpn_l2tp_secret" msgid="529359749677142076">"L2TP-hemmelighed"</string>
+ <string name="vpn_a_l2tp_secret" msgid="6612042930810981845">"en L2TP-hemmelighed"</string>
+ <string name="vpn_pptp_encryption_title" msgid="2236795167467896499">"kryptering"</string>
+ <string name="vpn_pptp_encryption" msgid="2602329949737259686">"PPTP-kryptering"</string>
+ <string name="vpn_ipsec_presharedkey_title" msgid="2184060087690539175">"Indstil IPsec-forhåndsdelt nøglekodning"</string>
+ <string name="vpn_ipsec_presharedkey" msgid="5434316521616673741">"IPsec-forhåndsdelt nøglekodning"</string>
+ <string name="vpn_a_ipsec_presharedkey" msgid="1255301923217898418">"en IPsec-forhåndsdelt nøglekodning"</string>
+ <string name="vpn_vpn_server_title" msgid="8897005887420358913">"Indstil VPN-server"</string>
+ <string name="vpn_vpn_server" msgid="1141754908824209260">"VPN-server"</string>
+ <string name="vpn_a_vpn_server" msgid="5960906152125045853">"en VPN-server"</string>
+ <string name="vpn_vpn_server_dialog_title" msgid="7850850940160521918">"VPN-servernavn"</string>
+ <string name="vpn_dns_search_list_title" msgid="1022776976104584251">"DNS-søgedomæner"</string>
+ <string name="vpn_dns_search_list" msgid="4230034234026605360">"DNS-søgedomæner"</string>
+ <string name="vpn_field_is_set" msgid="1880980734721258127">"%s er indstillet"</string>
+ <string name="vpn_field_not_set" msgid="6827205815004809490">"%s ikke indstillet"</string>
+ <string name="vpn_field_not_set_optional" msgid="8665901697706781015">"%s ikke indstillet (valgfrit)"</string>
+ <string name="vpn_enable_field" msgid="3348948489989523325">"Aktiver %s"</string>
+ <string name="vpn_disable_field" msgid="2286966253789266389">"Deaktiver %s"</string>
+ <string name="vpn_is_enabled" msgid="5128973727115662815">"%s er aktiveret"</string>
+ <string name="vpn_is_disabled" msgid="8028085699769751756">"%s er deaktiveret"</string>
+ <string name="vpn_settings_title" msgid="7327468307909556719">"VPN-indstillinger"</string>
+ <string name="vpn_settings_summary" msgid="8849924181594963972">"Indstil og administrer Virtuelle Private Netværk (VPN\'er)"</string>
+ <string name="vpn_secret_unchanged" msgid="8700613973594154529">"(uændret)"</string>
+ <string name="vpn_secret_not_set" msgid="1037792636371641845">"(ikke indstillet)"</string>
+ <string name="cstor_settings_category" msgid="2284299080682591107">"Oplysningslagring"</string>
+ <string name="cstor_access_title" msgid="1739505390736236717">"Brug sikre oplysninger"</string>
+ <string name="cstor_access_summary" msgid="4512681868217546677">"Tillad programmer at få adgang til sikre certifikater og andre oplysninger"</string>
+ <string name="cstor_access_dialog_title" msgid="3024256293191879190">"Indtast adgangskode"</string>
+ <string name="cstor_access_dialog_hint_from_action" msgid="679746865623760961">"Indtast adgangskoden til oplysningslagring"</string>
+ <string name="cstor_set_passwd_title" msgid="6156763762703061470">"Indstil adgangskode"</string>
+ <string name="cstor_set_passwd_summary" msgid="5248560429856597398">"Indstil eller skift adgangskode til oplysningslagring"</string>
+ <string name="cstor_set_passwd_dialog_title" msgid="4071157542842979977">"Indstil adgangskode"</string>
+ <string name="cstor_reset_title" msgid="6001600882136794382">"Ryd lager"</string>
+ <string name="cstor_reset_summary" msgid="7509525030771504833">"Ryd oplysningslagring af alt indhold, og nulstil dens adgangskode"</string>
+ <string name="cstor_reset_hint" msgid="5331632794451859788">"Er du sikker på, at du ønsker at slette alle oplysninger og nulstille adgangskoden til oplysningslagringen?"</string>
+ <string name="cstor_name_credential_dialog_title" msgid="1723509156126180662">"Giv certifikatet et navn"</string>
+ <string name="cstor_credential_name" msgid="2958936431813760259">"Certifikatnavn:"</string>
+ <string name="cstor_credential_password" msgid="7187440553141199409">"Adgangskode til at udtrække certifikatet:"</string>
+ <string name="cstor_credential_info" msgid="6097346149400207440">"Certifikatoplysninger:"</string>
+ <string name="cstor_name_credential_hint" msgid="6889198058976515785">"Navnet må kun indeholde bogstaver og tal."</string>
+ <string name="cstor_old_password" msgid="979282118063084561">"Nuværende adgangskode:"</string>
+ <string name="cstor_new_password" msgid="6218562692435670047">"Ny adgangskode:"</string>
+ <string name="cstor_confirm_password" msgid="8996028123356342466">"Bekræft ny adgangskode:"</string>
+ <string name="cstor_first_time_hint" msgid="1831593416099224962">"Indstil en adgangskode til oplysningslagringen."</string>
+ <string name="cstor_first_time_hint_from_action" msgid="4690937025845780557">"Indstil en adgangskode til oplysningslagringen."</string>
+ <string name="cstor_password_error" msgid="2917326097260402464">"Indtast den rigtige adgangskode."</string>
+ <string name="cstor_password_error_reset_warning" msgid="3336370539045905953">"Indtast den rigtige adgangskode. Du har et forsøg mere til at indtaste den rigtige adgangskode, inden oplysningslagringen slettes."</string>
+ <string name="cstor_password_error_reset_warning_plural" msgid="6209069679269017200">"Indtast den rigtige adgangskode. Du har %d forsøg mere til at indtaste den rigtige adgangskode, inden oplysningslagringen slettes."</string>
+ <string name="cstor_passwords_error" msgid="956773958408751155">"Adgangskoder stemmer ikke overens."</string>
+ <string name="cstor_passwords_empty_error" msgid="6062539742626760734">"Du skal indtaste og bekræfte en adgangskode."</string>
+ <string name="cstor_password_empty_error" msgid="7249632576906961482">"Indtast adgangskoden."</string>
+ <string name="cstor_password_verification_error" msgid="8553930704493511389">"Indtast adgangskoden igen. Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn og må ikke indeholde mellemrum."</string>
+ <string name="cstor_name_empty_error" msgid="7499971191993770322">"Indtast et navn."</string>
+ <string name="cstor_name_char_error" msgid="8048089317968192516">"Indtast et navn, der kun indeholder bogstaver og tal."</string>
+ <string name="cstor_storage_error" msgid="7140697503172458161">"Certifikatet kunne ikke gemmes. Klik på OK for at prøve igen."</string>
+ <string name="cstor_unable_to_save_cert" msgid="1631402544447196406">"Certifikatet kunne ikke gemmes. Oplysningslagringen er ikke aktiveret eller installeret korrekt."</string>
+ <string name="cstor_cert_not_saved" msgid="6318149789449538491">"Certifikatet er ikke gemt."</string>
+ <string name="cstor_is_reset" msgid="449870501126790589">"Oplysningslagringen er slettet."</string>
+ <string name="cstor_is_enabled" msgid="4054049098081482785">"Oplysningslagring er aktiveret."</string>
+ <string name="cstor_is_added" msgid="794788474010251572">"%s er tilføjet."</string>
+ <string name="emergency_tone_title" msgid="1055954530111587114">"Nødtone"</string>
+ <string name="emergency_tone_summary" msgid="722259232924572153">"Indstil adfærd, når der foretages et nødopkald"</string>
</resources>
View
91 res/values-el/arrays.xml
@@ -32,30 +32,45 @@
<item msgid="5721688686241190620">"10 λεπτά"</item>
<item msgid="1781492122915870416">"Να μην λήγει ποτέ ο χρόνος σύνδεσης"</item>
</string-array>
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:0 (6041212618892492920) -->
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:1 (2361722960903353554) -->
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:2 (1145554631248513562) -->
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:3 (7553665153391107454) -->
- <!-- no translation found for tts_rate_entries:4 (2538100882620724753) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:0 (7526050907652687351) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:1 (2692137425242433765) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:2 (3332408460740717754) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:3 (4907380534957572531) -->
- <!-- no translation found for tts_pitch_entries:4 (4699640516390840297) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:0 (478030717868306353) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:1 (5192284521396794598) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:2 (3000262452051711991) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:3 (9214080387341763401) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:4 (5972100016440094433) -->
- <!-- no translation found for tts_lang_entries:5 (5811378076054402537) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_entries:3 (6303607119537134095) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_entries:4 (1977424472734732392) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_entries:5 (5185669984217684689) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_entries:6 (8643206823103498303) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_without_auto_entries:2 (2296204649410509235) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_without_auto_entries:3 (8928468573279595315) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_without_auto_entries:4 (8319241197948974314) -->
- <!-- no translation found for wifi_security_without_auto_entries:5 (2222409752754955757) -->
+ <string-array name="tts_rate_entries">
+ <item msgid="6041212618892492920">"Πολύ αργός"</item>
+ <item msgid="2361722960903353554">"Αργός"</item>
+ <item msgid="1145554631248513562">"Κανονική"</item>
+ <item msgid="7553665153391107454">"Γρήγορη"</item>
+ <item msgid="2538100882620724753">"Πολύ γρήγορος"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="tts_pitch_entries">
+ <item msgid="7526050907652687351">"Πολύ χαμηλός"</item>
+ <item msgid="2692137425242433765">"Χαμηλή"</item>
+ <item msgid="3332408460740717754">"Κανονική"</item>
+ <item msgid="4907380534957572531">"Υψηλή"</item>
+ <item msgid="4699640516390840297">"Πολύ υψηλός"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="tts_lang_entries">
+ <item msgid="478030717868306353">"Αγγλικά Αμερικής"</item>
+ <item msgid="5192284521396794598">"Αγγλικά Βρετανίας"</item>
+ <item msgid="3000262452051711991">"Γαλλικά"</item>
+ <item msgid="9214080387341763401">"Γερμανικά"</item>
+ <item msgid="5972100016440094433">"Ιταλικά"</item>
+ <item msgid="5811378076054402537">"Ισπανικά"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="wifi_security_entries">
+ <item msgid="2923732046112398627">"Αυτόματο"</item>
+ <item msgid="5434666299123318296">"Κανένα"</item>
+ <item msgid="3159594845889645948">"WEP"</item>
+ <item msgid="6303607119537134095">"WPA Personal"</item>
+ <item msgid="1977424472734732392">"WPA2 Personal"</item>
+ <item msgid="5185669984217684689">"WPA-EAP"</item>
+ <item msgid="8643206823103498303">"IEEE 802.1x"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="wifi_security_without_auto_entries">
+ <item msgid="4402120432904877907">"Κανένα"</item>
+ <item msgid="2329148995431627488">"WEP"</item>
+ <item msgid="2296204649410509235">"WPA Personal"</item>
+ <item msgid="8928468573279595315">"WPA2 Personal"</item>
+ <item msgid="8319241197948974314">"WPA-EAP"</item>
+ <item msgid="2222409752754955757">"IEEE 802.1x"</item>
+ </string-array>
<string-array name="wifi_wep_type">
<item msgid="1497433962958697183">"Αυτόματο"</item>
<item msgid="7182335713815377158">"WEP ASCII"</item>
@@ -84,15 +99,21 @@
<item msgid="1908750532762193304">"Εκκίνηση καταμέτρησης"</item>
<item msgid="1213951670006606353">"Όνομα εφαρμογής"</item>
</string-array>
- <!-- no translation found for wifi_eap_entries:0 (8615575908717909498) -->
- <!-- no translation found for wifi_eap_entries:1 (8667872640594311615) -->
- <!-- no translation found for wifi_eap_entries:2 (7182812872984827322) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:0 (1818786254010764570) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:1 (6189918678874123056) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:2 (1524112260493662517) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:3 (1586767102985419413) -->
- <!-- no translation found for wifi_phase2_entries:4 (8651992560135239389) -->
- <!-- no translation found for emergency_tone_entries:0 (5165439859689033665) -->
- <!-- no translation found for emergency_tone_entries:1 (3165868966179561687) -->
- <!-- no translation found for emergency_tone_entries:2 (6038758039030476855) -->
+ <string-array name="wifi_eap_entries">
+ <item msgid="8615575908717909498">"PEAP"</item>
+ <item msgid="8667872640594311615">"TLS"</item>
+ <item msgid="7182812872984827322">"TTLS"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="wifi_phase2_entries">
+ <item msgid="1818786254010764570">"Κανένα"</item>
+ <item msgid="6189918678874123056">"PAP"</item>
+ <item msgid="1524112260493662517">"MSCHAP"</item>
+ <item msgid="1586767102985419413">"MSCHAP2"</item>
+ <item msgid="8651992560135239389">"GTC"</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="emergency_tone_entries">
+ <item msgid="5165439859689033665">"Απενεργοποιημένο"</item>
+ <item msgid="3165868966179561687">"Προειδοποίηση"</item>
+ <item msgid="6038758039030476855">"Δόνηση"</item>
+ </string-array>
</resources>
View
768 res/values-el/strings.xml
@@ -110,8 +110,7 @@
<string name="date_time_changeTime_text" msgid="7037437020000867740">"Αλλαγή ώρας"</string>
<string name="date_time_changeDate_text" msgid="5259762626498028057">"Ημερομηνία"</string>
<string name="choose_timezone" msgid="7762866468013985022">"Επιλογή ζώνης ώρας"</string>
- <!-- no translation found for normal_date_format (1982904221918374153) -->
- <skip />
+ <string name="normal_date_format" msgid="1982904221918374153">"Κανονική (<xliff:g id="DATE">%s</xliff:g>)"</string>
<string name="display_preview_label" msgid="1127597250917274792">"Προεπισκόπηση:"</string>
<string name="display_font_size_label" msgid="8941851418397475389">"Μέγεθος γραμματοσειράς:"</string>
<!-- no translation found for intent_sender_data_label (6332324780477289261) -->
@@ -192,33 +191,22 @@
<string name="proxy_settings_label" msgid="3271174136184391743">"Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης"</string>
<string name="cancel" msgid="6859253417269739139">"Ακύρωση"</string>
<string name="settings_label" msgid="1626402585530130914">"Ρυθμίσεις"</string>
- <!-- no translation found for settings_shortcut (3672145147925639262) -->
- <skip />
+ <string name="settings_shortcut" msgid="3672145147925639262">"Ρυθμίσεις"</string>
<string name="airplane_mode" msgid="8837269988154128601">"Λειτουργία πτήσης"</string>
<string name="airplane_mode_summary" msgid="3154817401368780988">"Απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων"</string>
<string name="airplane_mode_turning_on" msgid="8871739222526957255">"Απενεργοποίηση ασύρματων συνδέσεων..."</string>
<string name="airplane_mode_turning_off" msgid="3393168549611505996">"Ενεργοποίηση ασύρματων συνδέσεων..."</string>
<string name="radio_controls_title" msgid="8356991079873437337">"Στοιχεία ελέγχου ασύρματου"</string>
- <!-- no translation found for radio_controls_summary (2998818677094465517) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming (3596055926335478572) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_enable (3737380951525303961) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_disable (1295279574370898378) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_reenable_message (9141007271031717369) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_turn_it_on_button (4387601818162120589) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_warning (1269870211689178511) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for roaming_reenable_title (7626425894611573131) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for networks (6333316876545927039) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for sum_carrier_select (6648929373316748020) -->
- <skip />
+ <string name="radio_controls_summary" msgid="2998818677094465517">"Διαχείριση Wi-Fi, Bluetooth, λειτουργίας πτήσης, δικτύων κινητής τηλεφωνίας και VPN"</string>
+ <string name="roaming" msgid="3596055926335478572">"Περιαγωγή δεδομένων"</string>
+ <string name="roaming_enable" msgid="3737380951525303961">"Σύνδεση στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή"</string>
+ <string name="roaming_disable" msgid="1295279574370898378">"Σύνδεση στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή"</string>
+ <string name="roaming_reenable_message" msgid="9141007271031717369">"Χάσατε τη σύνδεση δεδομένων επειδή φύγατε από το οικείο δίκτυο έχοντας την περιαγωγή δεδομένων απενεργοποιημένη."</string>
+ <string name="roaming_turn_it_on_button" msgid="4387601818162120589">"Ενεργοποίηση"</string>
+ <string name="roaming_warning" msgid="1269870211689178511">"Να επιτρέπεται η περιαγωγή δεδομένων; Ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με σημαντικά έξοδα περιαγωγής!"</string>
+ <string name="roaming_reenable_title" msgid="7626425894611573131">"Προσοχή"</string>
+ <string name="networks" msgid="6333316876545927039">"Επιλογή παρόχου"</string>
+ <string name="sum_carrier_select" msgid="6648929373316748020">"Επιλέξτε εταιρεία δικτύου"</string>
<string name="date_and_time_settings_title" msgid="3350640463596716780">"Ημερομηνία &amp; ώρα"</string>
<string name="date_and_time_settings_summary" msgid="2435705040205950381">"Ορισμός ημερομηνίας, ώρας, ζώνης ώρας &amp; μορφές"</string>
<string name="date_time_auto" msgid="3086083265745944725">"Αυτόματο"</string>
@@ -232,8 +220,7 @@
<string name="zone_list_menu_sort_alphabetically" msgid="5683377702671088588">"Ταξινόμηση με βάση αλφαβητική σειρά"</string>
<string name="zone_list_menu_sort_by_timezone" msgid="2720190443744884114">"Ταξινόμηση με βάση ζώνη ώρας"</string>
<string name="security_settings_title" msgid="4918904614964215087">"Ασφάλεια &amp; τοποθεσία"</string>
- <!-- no translation found for security_settings_summary (967393342537986570) -->
- <skip />
+ <string name="security_settings_summary" msgid="967393342537986570">"Ορισμός του \"Η τοποθεσία μου\", ξεκλειδώματος οθόνης, κλειδώματος κάρτας SIM, κλειδώματος αποθηκευτικού χώρου διαπιστευτηρίων"</string>
<string name="security_passwords_title" msgid="2930627259125138363">"Κωδικοί πρόσβασης"</string>
<string name="bluetooth_quick_toggle_title" msgid="1037056952714061893">"Bluetooth"</string>
<string name="bluetooth_quick_toggle_summary" msgid="5293641680139873341">"Ενεργοποίηση Bluetooth"</string>
@@ -246,10 +233,8 @@
<string name="bluetooth_error_title" msgid="538287072376677166">"Προσοχή"</string>
<string name="bluetooth_pairing_error_message" msgid="2852744547246910349">"Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα κατά τη σύζευξη με <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="bluetooth_pairing_pin_error_message" msgid="6938408362011024289">"Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα κατά τη σύζευξη με το <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g> επειδή ο αριθμός PIN που πληκτρολογήσατε είναι εσφαλμένος."</string>
- <!-- no translation found for bluetooth_pairing_device_down_error_message (6688215193824686741) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for bluetooth_pairing_rejected_error_message (1648157108520832454) -->
- <skip />
+ <string name="bluetooth_pairing_device_down_error_message" msgid="6688215193824686741">"Δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης με τη συσκευή <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
+ <string name="bluetooth_pairing_rejected_error_message" msgid="1648157108520832454">"Η ζεύξη απορρίφθηκε από τη συσκευή <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="bluetooth_connecting_error_message" msgid="1779660510084746802">"Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα κατά τη σύνδεση σε <xliff:g id="DEVICE_NAME">%1$s</xliff:g>."</string>
<string name="bluetooth_preference_scan_title" msgid="2277464653118896016">"Ανίχνευση για συσκευές"</string>
<string name="bluetooth_device_context_connect" msgid="3997659895003244941">"Σύνδεση"</string>
@@ -290,23 +275,15 @@
<string name="wifi_security_wep" msgid="7082604129842065776">"WEP"</string>
<string name="wifi_security_wpa" msgid="8980169410565477162">"WPA"</string>
<string name="wifi_security_wpa2" msgid="5780665935088930524">"WPA2"</string>
- <!-- no translation found for wifi_security_wpa_eap (7485687331651751101) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_ieee8021x (8538687609878109005) -->
- <skip />
+ <string name="wifi_security_wpa_eap" msgid="7485687331651751101">"WPA-EAP"</string>
+ <string name="wifi_security_ieee8021x" msgid="8538687609878109005">"IEEE8021X"</string>
<string name="wifi_security_unknown" msgid="4564208312073060668">"Άγνωστο"</string>
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_open (8117878112088901945) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_wep (9220757688700421508) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_wpa (598697674252714455) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_wpa2 (4116236883347875722) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_wpa_eap (1984821646949066624) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_security_verbose_ieee8021x (5552995793910186310) -->
- <skip />
+ <string name="wifi_security_verbose_open" msgid="8117878112088901945">"ανοικτό δίκτυο"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_wep" msgid="9220757688700421508">"ασφαλισμένο με WEP"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_wpa" msgid="598697674252714455">"ασφαλισμένο με WPA"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_wpa2" msgid="4116236883347875722">"ασφαλισμένο με WPA2"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_wpa_eap" msgid="1984821646949066624">"ασφαλισμένο με WPA-EAP"</string>
+ <string name="wifi_security_verbose_ieee8021x" msgid="5552995793910186310">"ασφαλισμένο με IEEE 802.1x"</string>
<string name="ip_address" msgid="850672263358989449">"Διεύθυνση IP"</string>
<string name="signal" msgid="1947969631626413228">"Ισχύς σήματος"</string>
<string name="wifi_starting" msgid="6710266609710860129">"Ενεργοποίηση..."</string>
@@ -319,27 +296,19 @@
<string name="error_saving" msgid="8294279443961615302">"Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση του δικτύου"</string>
<string name="connect" msgid="3079076576295839400">"Σύνδεση"</string>
<string name="connect_to_blank" msgid="6950910074058025378">"Σύνδεση σε <xliff:g id="NETWORK_NAME">%1$s</xliff:g>"</string>
- <!-- no translation found for please_select_eap (4488240331626456338) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_select_phase2 (5231074529772044898) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_type_identity (7061261155499513089) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_type_anonymous_identity (835061562079965048) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_select_client_certificate (2137906961594663234) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_select_ca_certificate (5010815181914420677) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for please_type_private_key_passwd (4077744679722504443) -->
- <skip />
+ <string name="please_select_eap" msgid="4488240331626456338">"Μέθοδος EAP"</string>
+ <string name="please_select_phase2" msgid="5231074529772044898">"2η φάση ελέγχου ταυτότητας"</string>
+ <string name="please_type_identity" msgid="7061261155499513089">"Ταυτότητα"</string>
+ <string name="please_type_anonymous_identity" msgid="835061562079965048">"Ανώνυμη ταυτότητα"</string>
+ <string name="please_select_client_certificate" msgid="2137906961594663234">"Πιστοποιητικό πελάτη"</string>
+ <string name="please_select_ca_certificate" msgid="5010815181914420677">"Πιστοποιητικό CA"</string>
+ <string name="please_type_private_key_passwd" msgid="4077744679722504443">"Κωδικός πρόσβασης ιδιωτικού κλειδιού"</string>
<string name="please_type_passphrase" msgid="8256017704131522462">"Κωδικός πρόσβασης ασύρματου"</string>
<string name="please_type_hex_key" msgid="8751224390407867551">"Δεκαεξαδικό κλειδί WEP (0-9, A-F)"</string>
<string name="wifi_show_password" msgid="4235237470701732009">"Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης."</string>
<string name="scan_wifi" msgid="2459901725350542606">"Σάρωση"</string>
<string name="summary_not_in_range" msgid="3926674700733548684">"Εκτός εμβέλειας"</string>
- <!-- no translation found for summary_remembered (6079941090549401742) -->
- <skip />
+ <string name="summary_remembered" msgid="6079941090549401742">"διατηρήθηκε"</string>
<string name="summary_connection_failed" msgid="7610394657613410489">"Η σύνδεση δεν ήταν επιτυχής, επιλέξτε για να προσπαθήσετε ξανά"</string>
<string name="wifi_access_points" msgid="2664629396767022441">"Δίκτυα Wi-Fi"</string>
<string name="wifi_type_ssid" msgid="1326839657083292017">"Δίκτυο SSID"</string>
@@ -417,16 +386,12 @@
<string name="sound_effects_enable_summary_on" msgid="6154141289879491329">"Αναπαραγωγή ήχου κατά την πραγματοποίηση επιλογής στην οθόνη"</string>
<string name="sound_effects_enable_summary_off" msgid="3447739581759560125">"Αναπαραγωγή ήχου κατά την πραγματοποίηση επιλογής στην οθόνη"</string>
<string name="play_media_notification_sounds_enable_title" msgid="1008791464029179529">"Ειδοποιήσεις κάρτας SD"</string>
- <!-- no translation found for play_media_notification_sounds_enable_summary_on (7675466959375667370) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for play_media_notification_sounds_enable_summary_off (8672617597028744693) -->
- <skip />
+ <string name="play_media_notification_sounds_enable_summary_on" msgid="7675466959375667370">"Αναπαραγωγή ήχου για τις προειδοποιήσεις κάρτας SD"</string>
+ <string name="play_media_notification_sounds_enable_summary_off" msgid="8672617597028744693">"Αναπαραγωγή ήχου για τις προειδοποιήσεις κάρτας SD"</string>
<string name="sync_settings" msgid="2212736205476453234">"Συγχρονισμός δεδομένων"</string>
<string name="sync_settings_summary" msgid="6480534906375217074">"Επιλογή εφαρμογών που θέλετε να συγχρονιστούν"</string>
- <!-- no translation found for search_settings (1910951467596035063) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for search_settings_summary (9205656546570654169) -->
- <skip />
+ <string name="search_settings" msgid="1910951467596035063">"Αναζήτηση"</string>
+ <string name="search_settings_summary" msgid="9205656546570654169">"Διαχείριση ρυθμίσεων αναζήτησης και ιστορικού"</string>
<string name="display_settings" msgid="3912042046350078328">"Ρυθμίσεις προβολής"</string>
<string name="animations_title" msgid="1062189037402346023">"Κίνηση"</string>
<string name="animations_summary_on" msgid="8843613112130484436">"Προβολή κινούμενης εικόνας κατά το άνοιγμα &amp; κλείσιμο παραθύρων"</string>
@@ -470,18 +435,13 @@
<string name="device_info_not_available" msgid="8062521887156825182">"Δεν είναι διαθέσιμο"</string>
<string name="device_status_activity_title" msgid="1411201799384697904">"Κατάσταση"</string>
<string name="device_status" msgid="607405385799807324">"Κατάσταση"</string>
- <!-- no translation found for device_status_summary (2599162787451519618) -->
- <skip />
+ <string name="device_status_summary" msgid="2599162787451519618">"Τηλεφωνικός αριθμός, σήμα κ.λπ."</string>
<string name="storage_settings_title" msgid="8461515684514801302">"Κάρτα SD &amp; αποθηκευτικός χώρος τηλεφώνου"</string>
<string name="storage_settings_summary" msgid="9176693537325988610">"Αφαίρεση κάρτας SD, προβολή διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου"</string>
- <!-- no translation found for status_number (5123197324870153205) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for status_min_number (3519504522179420597) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for status_prl_version (8499039751817386529) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for status_meid_number (1751442889111731088) -->
- <skip />
+ <string name="status_number" msgid="5123197324870153205">"Ο τηλεφωνικός αριθμός μου"</string>
+ <string name="status_min_number" msgid="3519504522179420597">"ΛΕΠΤΟ"</string>
+ <string name="status_prl_version" msgid="8499039751817386529">"Έκδοση PRL"</string>
+ <string name="status_meid_number" msgid="1751442889111731088">"MEID"</string>
<string name="status_network_type" msgid="3279383550222116235">"Τύπος δικτύου κινητής τηλεφωνίας"</string>
<string name="status_data_state" msgid="5503181397066522950">"Κατάστ.δικτ.κιν.τηλ."</string>
<string name="status_service_state" msgid="2323931627519429503">"Κατάσταση υπηρεσίας"</string>
@@ -535,11 +495,9 @@
<string name="restore_default_apn_completed" msgid="3990449939234957281">"Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων APN ολοκληρώθηκε"</string>
<string name="master_clear_title" msgid="5907939616087039756">"Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων"</string>
<string name="master_clear_summary" msgid="4986154238001088492">"Διαγραφή όλων των δεδομένων στο τηλέφωνο"</string>
- <!-- no translation found for master_clear_desc (7823268823499739178) -->
- <skip />
+ <string name="master_clear_desc" msgid="7823268823499739178">"Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλα τα δεδομένα από το τηλέφωνό σας, συμπεριλαμβανομένων:"\n<li>"του Λογαριασμού Google"</li>\n<li>"των δεδομένων και εφαρμογών συστήματος και εφαρμογών"</li>\n<li>"των εφαρμογών από λήψη"</li>\n"Δεν θα διαγράψει:"\n<li>"το τρέχον λογισμικό και τις ομαδοποιημένες εφαρμογές συστήματος"</li>\n<li>"τα αρχεία κάρτας SD, όπως μουσική ή φωτογραφίες"</li></string>
<string name="master_clear_button_text" msgid="7550632653343157971">"Επαναφορά τηλεφώνου"</string>
- <!-- no translation found for master_clear_final_desc (6917971132484622696) -->
- <skip />
+ <string name="master_clear_final_desc" msgid="6917971132484622696">"Να πραγματοποιηθεί διαγραφή όλων των προσωπικών στοιχείων και τυχόν εφαρμογών από λήψη; Αυτή η ενέργεια δεν είναι αναστρέψιμη!"</string>
<string name="master_clear_final_button_text" msgid="5390908019019242910">"Διαγραφή όλων"</string>
<string name="master_clear_gesture_prompt" msgid="1428645764883536750">"Σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος"</string>
<string name="master_clear_gesture_explanation" msgid="8901714274312707918">"Πρέπει να σχεδιάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος για επιβεβαίωση επαναφοράς τηλεφώνου."</string>
@@ -556,20 +514,16 @@
<string name="call_settings_summary" msgid="7291195704801002886">"Ορισμ.αυτόμ.τηλεφ., προώθ.κλήσης, αναμ.κλήσης, αναγν.κλήσ."</string>
<string name="network_settings_title" msgid="7967552516440151852">"Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας"</string>
<string name="network_settings_summary" msgid="5149750850846813553">"Ορισμός επιλογών για περιαγωγή, δίκτυα, APN"</string>
- <!-- no translation found for location_title (1029961368397484576) -->
- <skip />
+ <string name="location_title" msgid="1029961368397484576">"Η τοποθεσία μου"</string>
<string name="location_network_based" msgid="8815705866861993344">"Χρήση ασύρματων δικτύων"</string>
<string name="location_networks_disabled" msgid="2708968452901433980">"Προβ.τοποθ.σε εφαρμ.(όπως π.χ. στους Χάρτες) με χρήση ασύρ.δικτ."</string>
<string name="location_neighborhood_level" msgid="4656658097932515921">"Η τοποθ.προσδ.από δίκτ.Wi-Fi και/ή δίκτ.κινητ.τηλεφ."</string>
<string name="location_gps" msgid="375912731641377120">"Ενεργοποίηση δορυφόρων GPS"</string>
<string name="location_street_level" msgid="5899941752252356344">"Κατά την εύρ.τοποθ., η ακρίβ.είναι σε επίπ.δρόμ.(αποεπιλ.το για εξοικ.μπατ.)"</string>
<string name="location_gps_disabled" msgid="6632537158777308128">"Εντοπ.σε επίπ.δρόμου (απαιτ.μεγ.καταν.μπαταρ.και μετάβ.σε ανοικτό χώρο)"</string>
- <!-- no translation found for use_location_title (7585990952633568732) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for use_location_summary (4411467143899877395) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for use_location_warning_message (5696732842038416151) -->
- <skip />
+ <string name="use_location_title" msgid="7585990952633568732">"Κοινή χρήση με το Google"</string>
+ <string name="use_location_summary" msgid="4411467143899877395">"Να επιτρέπεται στο Google η χρήση των τοποθεσιών για τη βελτίωση της αναζήτησης και άλλων υπηρεσιών"</string>
+ <string name="use_location_warning_message" msgid="5696732842038416151">"Να επιτρέπεται στο Google η χρήση των τοποθεσιών για βελτιωμένα αποτελέσματα αναζήτησης και άλλες υπηρεσίες"</string>
<string name="agree" msgid="6288718671527758326">"Συμφωνώ"</string>
<string name="disagree" msgid="6221069272309799230">"Διαφωνώ"</string>
<string name="about_settings" msgid="1743378368185371685">"Σχετικά με το τηλέφωνο"</string>
@@ -579,8 +533,7 @@
<string name="copyright_title" msgid="865906688917260647">"Πνευματικά δικαιώματα"</string>
<string name="license_title" msgid="1990487604356037871">"Άδεια"</string>
<string name="terms_title" msgid="7697580845616764642">"Όροι και προϋποθέσεις"</string>
- <!-- no translation found for system_tutorial_list_item_title (9082844446660969729) -->
- <skip />
+ <string name="system_tutorial_list_item_title" msgid="9082844446660969729">"Εκπαιδευτικό κείμενο συστήματος"</string>
<string name="system_tutorial_list_item_summary" msgid="3861815254521030201">"Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας"</string>
<string name="settings_license_activity_title" msgid="7553683406244228650">"Άδειες λογισμ.ανοικτ.κώδ."</string>
<string name="settings_license_activity_unavailable" msgid="4210539215951487627">"Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα κατά τη φόρτωση των αδειών."</string>
@@ -638,8 +591,7 @@
<string name="data_size_label" msgid="8679376373625710107">"Δεδομένα"</string>
<string name="uninstall_text" msgid="3644892466144802466">"Κατάργηση εγκατάστασης"</string>
<string name="clear_user_data_text" msgid="5597622864770098388">"Εκκαθάριση δεδομένων"</string>
- <!-- no translation found for app_factory_reset (6635744722502563022) -->
- <skip />
+ <string name="app_factory_reset" msgid="6635744722502563022">"Κατάργηση εγκατάστασης ενημερώσεων"</string>
<string name="auto_launch_enable_text" msgid="2630656657744196691">"Επιλέξατε την εκτέλεση αυτής της εφαρμογής από προεπιλογή για ορισμένες ενέργειες."</string>
<string name="auto_launch_disable_text" msgid="7800385822185540166">"Δεν έχουν οριστεί προεπιλογές."</string>
<string name="clear_activities" msgid="7408923511535174430">"Εκκαθάριση προεπιλογών"</string>
@@ -661,20 +613,15 @@
<string name="app_not_found_dlg_title" msgid="8458335716378083713">"Η εφαρμογή δεν βρέθηκε"</string>
<string name="app_not_found_dlg_text" msgid="2980271680333341554">"Η εφαρμογή δεν βρέθηκε στη λίστα των εγκατεστημένων εφαρμογών."</string>
<string name="clear_data_failed" msgid="581956197586913865">"Δεν είναι δυνατή η εκκαθάριση δεδομένων εφαρμογής."</string>
- <!-- no translation found for app_factory_reset_dlg_title (6116199391150388147) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for app_factory_reset_dlg_text (438395129140568893) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for clear_failed_dlg_title (2387060805294783175) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for clear_failed_dlg_text (7943411157007320290) -->
- <skip />
+ <string name="app_factory_reset_dlg_title" msgid="6116199391150388147">"Κατάργηση εγκατάστασης ενημερώσεων"</string>
+ <string name="app_factory_reset_dlg_text" msgid="438395129140568893">"Θέλετε να απεγκαταστήσετε όλες τις ενημερώσεις σε αυτήν την εφαρμογή συστήματος Android;"</string>
+ <string name="clear_failed_dlg_title" msgid="2387060805294783175">"Εκκαθάριση δεδομένων"</string>
+ <string name="clear_failed_dlg_text" msgid="7943411157007320290">"Απέτυχε η εκκαθάριση δεδομένων για την εφαρμογή"</string>
<string name="security_settings_desc" msgid="3116027624526915561">"Αυτή η εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα ακόλουθα στο τηλέφωνό σας:"</string>
<string name="computing_size" msgid="1599186977475211186">"Υπολογισμός..."</string>
<string name="invalid_size_value" msgid="1901940003700269523">"Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του μεγέθους του πακέτου"</string>
<string name="empty_list_msg" msgid="1883660401486953588">"Δεν έχετε εγκαταστήσει εφαρμογές τρίτων μερών."</string>
- <!-- no translation found for version_text (9189073826278676425) -->
- <skip />
+ <string name="version_text" msgid="9189073826278676425">"έκδοση <xliff:g id="VERSION_NUM">%1$s</xliff:g>"</string>
<string name="language_settings" msgid="2939555761536357092">"Τοπικές ρυθμίσεις &amp; κείμενο"</string>
<string name="language_settings_summary" msgid="595647729475399987">"Ορισμ.τοπ.ρυθμ.(γλώσσα και περιοχή), είσ.κειμ.και επιλ.αυτόμ.διόρθ."</string>
<string name="language_category" msgid="3391756582724541530">"Τοπικές ρυθμίσεις"</string>
@@ -729,10 +676,8 @@
<string name="keep_screen_on_summary" msgid="2173114350754293009">"Η οθόνη δεν θα μεταβαίνει ποτέ σε κατάσταση αδράνειας κατά τη φόρτιση"</string>
<string name="allow_mock_location" msgid="2787962564578664888">"Να επιτρέπονται ψευδείς τοποθεσίες"</string>
<string name="allow_mock_location_summary" msgid="317615105156345626">"Να επιτρέπονται ψευδείς τοποθεσίες"</string>
- <!-- no translation found for adb_warning_title (1756027479229533250) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for adb_warning_message (5352555112049663033) -->
- <skip />
+ <string name="adb_warning_title" msgid="1756027479229533250">"Να ενεργοποιηθεί ο εντοπισμός σφαλμάτων USB;"</string>
+ <string name="adb_warning_message" msgid="5352555112049663033">"Ο εντοπισμός σφαλμάτων USB προορίζεται μόνο για σκοπούς προγραμματισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιγραφή δεδομένων μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής σας, για την εγκατάσταση εφαρμογών στη συσκευή σας χωρίς προειδοποίηση και για την ανάγνωση δεδομένων καταγραφής."</string>
<string name="gadget_picker_title" msgid="98374951396755811">"Επιλογή gadget"</string>
<string name="widget_picker_title" msgid="9130684134213467557">"Επιλογή γραφικού στοιχείου"</string>
<string name="battery_history_details_for" msgid="5189636461798594740">"Λεπτομέρειες για UID %d"</string>
@@ -746,14 +691,10 @@
<string name="battery_history_system_time" msgid="2015862072724507547">"Ώρα συστήματος:"</string>
<string name="battery_history_total_time" msgid="3618703970098556104">"Συνολικός χρόνος:"</string>
<string name="battery_history_starts" msgid="9137453931978571696">"Ξεκινά: <xliff:g id="STARTS">%1$d</xliff:g>"</string>
- <!-- no translation found for battery_history_days (7110262897769622564) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_history_hours (7525170329826274999) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_history_minutes (1467775596084148610) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_history_seconds (4283492130945761685) -->
- <skip />
+ <string name="battery_history_days" msgid="7110262897769622564">"<xliff:g id="DAYS">%1$d</xliff:g>η <xliff:g id="HOURS">%2$d</xliff:g>ω <xliff:g id="MINUTES">%3$d</xliff:g>λ <xliff:g id="SECONDS">%4$d</xliff:g>δ"</string>
+ <string name="battery_history_hours" msgid="7525170329826274999">"<xliff:g id="HOURS">%1$d</xliff:g>ω <xliff:g id="MINUTES">%2$d</xliff:g>λ <xliff:g id="SECONDS">%3$d</xliff:g>δ"</string>
+ <string name="battery_history_minutes" msgid="1467775596084148610">"<xliff:g id="MINUTES">%1$d</xliff:g>λ <xliff:g id="SECONDS">%2$d</xliff:g>δ"</string>
+ <string name="battery_history_seconds" msgid="4283492130945761685">"<xliff:g id="SECONDS">%1$d</xliff:g>δ"</string>
<string name="battery_history_packages_sharing_this_uid" msgid="4101596071379250050">"Πακέτα που μοιράζονται αυτό το UID:"</string>
<string name="battery_history_no_data" msgid="1177238743237067617">"Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα χρήσης μπαταρίας"</string>
<string name="battery_history_sensor" msgid="2333488996028993982">"Αισθητήρας:"</string>
@@ -775,400 +716,203 @@
<string name="app_name_label" msgid="2000949925256858308">"Εφαρμογή"</string>
<string name="launch_count_label" msgid="4019444833263957024">"Μέτρηση"</string>
<string name="usage_time_label" msgid="295954901452833058">"Χρόνος χρήσης"</string>
- <!-- no translation found for accessibility_settings_title (4239640930601071058) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for accessibility_settings_summary (8185181964847149507) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for toggle_accessibility_title (650839277066574497) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for accessibility_services_category (8127851026323672607) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for no_accessibility_services_summary (694578333333808159) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for accessibility_service_security_warning (8386156287296967181) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for accessibility_service_disable_warning (8930591383312775132) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_usage_summary_title (5180282911164282324) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_usage_summary (7237084831082848168) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_since_unplugged (338073389740738437) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_since_reset (7464546661121187045) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_stats_duration (7464501326709469282) -->
- <skip />
+ <string name="accessibility_settings_title" msgid="4239640930601071058">"Προσβασιμότητα"</string>
+ <string name="accessibility_settings_summary" msgid="8185181964847149507">"Διαχείριση επιλογών προσβασιμότητας"</string>
+ <string name="toggle_accessibility_title" msgid="650839277066574497">"Προσβασιμότητα"</string>
+ <string name="accessibility_services_category" msgid="8127851026323672607">"Υπηρεσίες προσβασιμότητας"</string>
+ <string name="no_accessibility_services_summary" msgid="694578333333808159">"Καμία εγκατεστημένη υπηρεσία προσβασιμότητας."</string>
+ <string name="accessibility_service_security_warning" msgid="8386156287296967181">"Αυτή η υπηρεσία προσβασιμότητας ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα συλλογής όλων των κειμένων που πληκτρολογείτε, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων και των αριθμών πιστωτικών καρτών εκτός των κωδικών πρόσβασης. Ενδέχεται επίσης να καταγράφει τις δραστηριότητες της επιφάνειας χρήστη. Αυτή η λειτουργία προέρχεται από την εφαρμογή <xliff:g id="ACCESSIBILITY_SERVICE_NAME">%1$s</xliff:g>. Να ενεργοποιηθεί αυτή η υπηρεσία προσβασιμότητας;"</string>
+ <string name="accessibility_service_disable_warning" msgid="8930591383312775132">"Να απενεργοποιηθεί η προσβασιμότητα;"</string>
+ <string name="power_usage_summary_title" msgid="5180282911164282324">"Χρήση μπαταρίας"</string>
+ <string name="power_usage_summary" msgid="7237084831082848168">"Τι χρησιμοποιούσε την μπαταρία"</string>
+ <string name="battery_since_unplugged" msgid="338073389740738437">"Χρήση μπαταρίας από τη στιγμή της αποσύνδεσης από την τροφοδοσία"</string>
+ <string name="battery_since_reset" msgid="7464546661121187045">"Χρήση μπαταρίας από τη στιγμή της επαναφοράς"</string>
+ <string name="battery_stats_duration" msgid="7464501326709469282">"<xliff:g id="TIME">%1$s</xliff:g> από την αποσύνδεση"</string>
<!-- no translation found for battery_stats_last_duration (1535831453827905957) -->
<skip />
- <!-- no translation found for awake (387122265874485088) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for wifi_on_time (4630925382578609056) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for bluetooth_on_time (4478515071957280711) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_name_percent (1899151069711662289) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for details_title (7564809986329021063) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for details_subtitle (32593908269911734) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for controls_subtitle (390468421138288702) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for packages_subtitle (4736416171658062768) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_screen (2353149143338929583) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_wifi (2382791137776486974) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_bluetooth (4373329044379008289) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_cell (6596471490976003056) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_phone (5392641106474567277) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for power_idle (9055659695602194990) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_cpu (715162150698338714) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_cpu_foreground (6500579611933211831) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_gps (7989688715128160790) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_phone (9108247984998041853) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_data_send (2857401966985425427) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_data_recv (7251090882025234185) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_audio (6957269406840886290) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_video (4295357792078579944) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_on_time (3351200096173733159) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for usage_type_no_coverage (3797004252954385053) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_stop (649958863744041872) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_app_details (3275013531871113681) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_app_settings (350562653472577250) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_display (5302763261448580102) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_wifi (5452076674659927993) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_action_bluetooth (8374789049507723142) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_voice (8980322055722959211) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_standby (3009080001948091424) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_radio (5479196477223185367) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_radio (8211336978326295047) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_display (5432795282958076557) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_display (3370202402045141760) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_wifi (1702486494565080431) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_wifi (7542345142282261691) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_bluetooth (7535520658674621902) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_bluetooth_basic (144393178427277439) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_bluetooth_headset (8214816222115517479) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_desc_apps (8123202939321333639) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_apps_info (6065882899391322442) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_apps_gps (4145005297393800223) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for battery_sugg_apps_settings (8021302847272481168) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for menu_stats_unplugged (8296577130840261624) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for menu_stats_last_unplugged (5922246077592434526) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for menu_stats_total (8973377864854807854) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for menu_stats_refresh (1676215433344981075) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for process_kernel_label (3916858646836739323) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for process_mediaserver_label (6500382062945689285) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_settings (6454363854545277027) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_settings_summary (2627715231944602766) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_settings_title (5064947197040356736) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for use_default_tts_settings_title (1577063839539732930) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for use_default_tts_settings_summary (4253502106159206276) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_settings_section (5787915620218907443) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_rate_title (6030550998379310088) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_rate_summary (4061815292287182801) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_pitch_title (6135942113172488671) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_pitch_summary (1328298665182885277) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_lang_title (8018087612299820556) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_default_lang_summary (5219362163902707785) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_play_example_title (7094780383253097230) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_play_example_summary (8029071615047894486) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_install_data_title (4264378440508149986) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_install_data_summary (5742135732511822589) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_data_installed_summary (9162111552859972809) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_demo (405357591189935876) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for tts_settings_changed_demo (4926518555912328645) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for gadget_title (7455548605888590466) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_settings_activity_title (7276864950701612579) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connect_to (9040615733700098831) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_username_colon (7854930370861306247) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_password_colon (5716278710848606626) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_username (6664733641993968692) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_password (1537213632501483753) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_save_username (1408415289165970790) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connect_button (1699007212602470655) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_yes_button (8034531001149843119) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_no_button (7620339571187119107) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_back_button (192036339792734970) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_mistake_button (1683383660912491270) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_done (93528279226907926) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_cancel (7234451214611202868) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_revert (4407762442281467659) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_connect (1089399414463784218) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_disconnect (8254492450022562235) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_edit (4526245173583195618) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_menu_delete (3326527392609513129) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_error_miss_entering (1467455143582547499) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_error_miss_selecting (953436717902387192) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_error_duplicate_name (2786397299628471911) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_confirm_profile_deletion (8679536635364177239) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_confirm_add_profile_cancellation (3377869170901609182) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_confirm_edit_profile_cancellation (7496760181072204494) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_confirm_reconnect (5748535476278674296) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_reconnect_from_lost (2442844155623372118) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_unknown_server_dialog_msg (3080742299823671319) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_challenge_error_dialog_msg (6174901754230038601) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_secret_not_set_dialog_msg (8013052814131532765) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_auth_error_dialog_msg (5476820106624807614) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_remote_hung_up_error_dialog_msg (1566946015052633150) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_type_title (6392933604218676224) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_add_new_vpn (5438260689052714550) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_edit_title_add (2550661826320709266) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_edit_title_edit (1769999313158207723) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpns (3148141862835492816) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connecting (8039521381692090116) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_disconnecting (7748050200708257066) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connected (7641723116362845781) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_connect_hint (7442898962925875181) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_name (1550918148476193076) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_name (8445736942405283509) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_profile_added (2157095890825215726) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_profile_replaced (384234123486734768) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_user_certificate_title (6812545893924071742) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_user_certificate (949322691686938888) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_user_certificate (8943983437956898649) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_ca_certificate_title (7846466160795589985) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_ca_certificate (465085144064264742) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_ca_certificate (3374242520974884295) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_l2tp_secret_string_title (5039677186748940987) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_l2tp_secret (529359749677142076) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_l2tp_secret (6612042930810981845) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_pptp_encryption_title (2236795167467896499) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_pptp_encryption (2602329949737259686) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_ipsec_presharedkey_title (2184060087690539175) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_ipsec_presharedkey (5434316521616673741) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_ipsec_presharedkey (1255301923217898418) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_vpn_server_title (8897005887420358913) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_vpn_server (1141754908824209260) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_a_vpn_server (5960906152125045853) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_vpn_server_dialog_title (7850850940160521918) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_dns_search_list_title (1022776976104584251) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_dns_search_list (4230034234026605360) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_field_is_set (1880980734721258127) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_field_not_set (6827205815004809490) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_field_not_set_optional (8665901697706781015) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_enable_field (3348948489989523325) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_disable_field (2286966253789266389) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_is_enabled (5128973727115662815) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_is_disabled (8028085699769751756) -->
- <skip />
- <!-- no translation found for vpn_settings_title (7327468307909556719) -->
- <skip />