Permalink
Browse files

Import translations. DO NOT MERGE

Change-Id: Ia290b1b3f628e57206a06dbfa91b98c9ea8cc583
Auto-generated-cl: translation import
  • Loading branch information...
1 parent cbbc061 commit 98e25a0b5e5ca41f051265b0316f4b48c1565d37 Baligh Uddin committed Aug 24, 2012
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 res/values-lv/strings.xml
  2. +1 −1 res/values-ro/strings.xml
@@ -29,7 +29,7 @@
<string name="read_write_all_voicemail_description" msgid="8029809937805761356">"Ļauj lietotnei glabāt un izgūt visus balss pasta ziņojumus, kuriem var piekļūt šajā ierīcē."</string>
<string name="voicemail_from_column" msgid="435732568832121444">"Balss pasta ziņojums no "</string>
<string name="debug_dump_title" msgid="4916885724165570279">"Kontaktpersonu datu bāzes kopēšana"</string>
- <string name="debug_dump_database_message" msgid="406438635002392290">"Jūs grasāties 1) iekšējā atmiņā izveidot savas datu bāzes kopiju, ietverot visu kontaktpersonu informāciju un visu zvanu žurnālu, un 2) nosūtīt to pa e-pastu. Dzēsiet kopiju, tiklīdz tā būs veiksmīgi kopēta no ierīces vai tiks saņemts attiecīgais e-pasta ziņojums."</string>
+ <string name="debug_dump_database_message" msgid="406438635002392290">"Jūs gatavojaties 1) iekšējā atmiņā izveidot savas datu bāzes kopiju, ietverot visu kontaktpersonu informāciju un visu zvanu žurnālu, un 2) nosūtīt to pa e-pastu. Dzēsiet kopiju, tiklīdz tā būs veiksmīgi kopēta no ierīces vai tiks saņemts attiecīgais e-pasta ziņojums."</string>
<string name="debug_dump_delete_button" msgid="7832879421132026435">"Dzēst tūlīt"</string>
<string name="debug_dump_start_button" msgid="2837506913757600001">"Sākt"</string>
<string name="debug_dump_email_sender_picker" msgid="3534420908672176460">"Izvēlieties programmu, kuru izmantot faila nosūtīšanai"</string>
@@ -29,7 +29,7 @@
<string name="read_write_all_voicemail_description" msgid="8029809937805761356">"Permite aplicaţiei să stocheze şi să preia toate mesajele vocale pe care acest dispozitiv le poate accesa."</string>
<string name="voicemail_from_column" msgid="435732568832121444">"Mesaj vocal de la "</string>
<string name="debug_dump_title" msgid="4916885724165570279">"Copiaţi baza de date a agendei"</string>
- <string name="debug_dump_database_message" msgid="406438635002392290">"Sunteţi pe cale 1) să faceţi o copie a bazei dvs. de date care include toate informaţiile referitoare la agendă şi întregul jurnal de apeluri pe stocarea internă, şi 2) să trimiteţi această copie prin e-mail. Nu uitaţi să ştergeţi această copie după ce aţi copiat-o de pe dispozitiv sau după ce a fost primit e-mailul."</string>
+ <string name="debug_dump_database_message" msgid="406438635002392290">"Sunteţi pe cale 1) să faceţi o copie, pe stocarea internă, a bazei dvs. de date care include toate informaţiile referitoare la agendă şi întregul jurnal de apeluri şi 2) să trimiteţi această copie prin e-mail. Nu uitaţi să ştergeţi această copie după ce aţi copiat-o de pe dispozitiv sau după ce a fost primit e-mailul."</string>
<string name="debug_dump_delete_button" msgid="7832879421132026435">"Ştergeţi acum"</string>
<string name="debug_dump_start_button" msgid="2837506913757600001">"Porniţi"</string>
<string name="debug_dump_email_sender_picker" msgid="3534420908672176460">"Alegeţi un program pentru a trimite fişierul"</string>

0 comments on commit 98e25a0

Please sign in to comment.