Skip to content

ansien/now-inzichtelijk

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
bin
 
 
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOW Regeling Inzichtelijk Website

Code achter de website: https://now-inzichtelijk.nl.

Ontwikkelomgeving vereisten

 • PHP 8.1 (incl. Composer)
 • MySQL
 • Node.js
 • Yarn / npm
 • (Optioneel) Redis

Installatie

 1. Maak een .env.local bestand gebaseerd op het .env bestand met jouw MySQL database gegevens.
 2. Installeer alle dependencies via composer: composer install.
 3. Run de lokale ontwikkel server: symfony serve.
 4. (Optioneel) Draai de Symfony Encore watcher via yarn encore dev --watch om frontend (CSS/JS) aanpassingen te compileren.

Handige commands

# Drop de database en herimporteer de CSV bestanden
php bin/console doctrine:schema:drop --full-database --force && php bin/console doctrine:schema:update --force && php bin/console app:import-batch 1 && php bin/console app:import-batch 2 && php bin/console app:import-batch 3 && php bin/console app:import-batch 4 && php bin/console app:import-batch 5 && php bin/console app:import-batch 6 && php bin/console app:import-batch 7

# Deployer
./vendor/bin/dep deploy prod

# Ansible
ansible-playbook playbook.yml --ask-vault-pass

Bijdrage doen

 1. Fork het project
 2. Maak een feature branch (git checkout -b feature/fooBar)
 3. Commit je aanpassingen (git commit -am 'x toegevoegd')
 4. Push naar je branch (git push origin feature/fooBar)
 5. Maak een pull request

About

Code achter de website: now-inzichtelijk.nl

Resources

Stars

Watchers

Forks