ohjelmoinnin harjoitustyö
Java
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 1 commit ahead, 3 commits behind zzats:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
nbproject
src/snake
test
.gitignore
README
build.xml
manifest.mf

README

Tekijä:

	Ville Heikkinen
	ville.heikkinen@cs.helsinki.fi
	013969523

Aihe: Matopeli

  	Yksinkertainen matopeli. Matopelissä on ainakin yksi pelaaja,
	mahdollisesti ajan salliessa toteutetaan moninpeli. Matopelissä
	on vaihtuvia kenttiä, joissa mato seikkailee syöden omenoita,
	tai muita vastaavia objekteja, ja kasvaa pituutta. 

	Madon on vältettävä törmäämästä pelialueen seiniin, tai omaan
	vartaloonsa. 

Käyttäjät:

	Peli-intoinen pelaaja

Toiminnot:

	Pelikentän valinta
	Highscore-lista
	Mahdollinen verkkopeli