Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Implemented email change confirmation view + templates

  • Loading branch information...
commit 6e5bfd114452d2146df6af33d0b439bb556fa8ea 1 parent 661fe80
@anttihirvonen authored
View
16 dotmembership/apps/members/templates/members/confirm_email_error.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+{% extends "base_content.html" %}
+{% block title %}Sähköpostin vaihtaminen epäonnistui{% endblock %}
+{% block site_content %}
+<div class="row">
+ <div class="span12">
+ <p>Voi harmi – emme pystyneet vaihtamaan sähköpostiosoitettasi uuteen.</p>
+ <p>Syynä tähän voi olla jokin seuraavista:
+ <ul>
+ <li><b>Päivitit sivun.</b> Vahvistuslinkki toimii vain kerran, joten tästä syystä sait virheviestin. Voit tarkistaa <a href="{% url index %}">etusivun</a> "vanha jäsen"-kohdan kautta, vaihtuiko sähköpostiosoite uuteen.</li>
+ <li><b>Järjestelmässämme on bugi.</b> Mikäli et ole jo jäsen ja sait tämän virheen, ota yhteys ylläpitoon joko irkissä kanavalla #dot @ IRCNet, tai
+ lähetä sähköpostia osoitteeseen dot-hallitus@list.ayy.fi</li>
+ </ul>
+ </p>
+ </div>
+</div>
+{% endblock %}
View
13 dotmembership/apps/members/templates/members/confirm_email_success.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+{% extends "base_content.html" %}
+{% load members_extra %}
+{% block title %}Hei {{ member.first_name }}!{% endblock %}
+{% block site_content %}
+<div class="row">
+ <div class="span12">
+ <h3>Sähköpostiosoitteesi vaihdettiin</h3>
+ <p>Sähköpostiosoitteesi on nyt vaihdettu osoitteeseen <b>{{ member.email }}</b>. Vanha osoitteesi oli {{ old.email }}.</p>
+ <p>Jatkossa sinun tulee käyttää uutta osoitetta, mikäli haluat muokata jäsentietojasi.</p>
+ </div>
+</div>
+{% endblock %}
+
View
1  dotmembership/apps/members/urls.py
@@ -5,6 +5,7 @@
# Normal views
url(r'^edit/(?P<signed_id>.+)$', 'edit', name="members-edit_member"),
url(r'^confirm_join/(?P<token>\w+)$', 'confirm_join', {}, name="members-confirm_join"),
+ url(r'^confirm_email/(?P<token>\w+)$', 'confirm_email_change', {}, name="members-confirm_email_change"),
# AJAX views
url(r'^join/$', 'join', name="members-join"),
url(r'^send_edit_link/$', 'send_edit_link', name="members-send_edit_link"),
View
11 dotmembership/apps/members/views.py
@@ -94,7 +94,15 @@ def confirm_join(request, token):
def confirm_email_change(request, token):
- pass
+ form = ConfirmationForm({'token': token})
+ if form.is_valid():
+ member = form.save()
+ # See confirm_join - this may be buggy behavior
+ if member:
+ return render(request, "members/confirm_email_success.html",
+ {"member": member})
+
+ return render(request, "members/confirm_email_error.html")
def edit(request, signed_id):
@@ -107,6 +115,7 @@ def edit(request, signed_id):
member_form = MemberForm(instance=member)
email_form = MemberEmailEditForm(instance=member)
+
if request.method == "POST":
if "edit_member" in request.POST:
member_form = MemberForm(request.POST, instance=member)
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.