Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Invoice info added to successfull join page

  • Loading branch information...
commit bff399de1c2dd1ae6328778ee6aa7dd884061ca1 1 parent 0b623ad
@anttihirvonen authored
View
14 dotmembership/apps/members/templates/members/confirm_join_success.html
@@ -18,8 +18,18 @@
</div>
</div>
<div class="span12">
- <h3>Maksa jäsenmaksu</h3>
- <p>Alla näät maksutiedot jäsenmaksun maksamista varten. Nämä tiedot on lähetetty myös sähköpostiisi. Mikäli maksoit jäsenmaksun käteisellä, voit ohittaa tämän vaiheen – rahastonhoitajamme kirjaa maksun maksetuksi automaattisesti.</p>
+ <h3>Maksa vuoden {{ invoice.for_year }} jäsenmaksu</h3>
+ <p>Alla näet maksutiedot jäsenmaksun maksamista varten. Nämä tiedot on lähetetty myös sähköpostiisi. Mikäli maksoit jäsenmaksun käteisellä, voit ohittaa tämän vaiheen – rahastonhoitajamme kirjaa maksun maksetuksi automaattisesti.</p>
+ <p>Sinulle lähetetään vielä erillinen sähköposti kun maksu on kirjattu rekisteriimme, maksoitpa käteisellä tai pankkisiirrolla.</p>
+ <div class="row member-data">
+ {% print_row "Saaja" "DOT ry" %}
+ {% print_row "IBAN" "FI36 1309 3000 2025 49" %}
+ {% print_row "BIC" "NDEAFIHH" %}
+ {% print_row "Viitenumero" invoice.reference_number %}
+ {% print_row "Summa" invoice.amount " euroa" %}
+ {% print_row "" "<i>Mikäli maksat enemmän, tulkitaan ylimenevä osa lahjoitukseksi. :)</i>" %}
+ {% print_row "Eräpäivä" invoice.due_date %}
+ </div>
</div>
</div>
{% endblock %}
View
13 dotmembership/apps/members/templates/members/mails/welcome.txt
@@ -7,18 +7,20 @@ Sinun tulee enää maksaa jäsenmaksu alta löytyvien
ohjeiden mukaisesti eräpäivään mennessä, tai jäsenyytesi
perutaan.
-Jäsenmaksu vuodelle {{ invoice.for_year }}
-------------------------------------------
+
+### Jäsenmaksu vuodelle {{ invoice.for_year }} ###
+
Saaja: DOT ry
Tilinumero: FI36 1309 3000 2025 49
-Summa: {{ invoice.amount }} euroa
+Summa: {{ invoice.amount }} euroa (ylimenevä osa tulkitaan lahjoitukseksi)
Viitenumero: {{ invoice.reference_number }}
Eräpäivä: {{ invoice.due_date }}
Muista käyttää maksaessasi viitenumeroa!
-Jäsentiedot
------------
+
+### Jäsentiedot ###
+
Syötit allaolevat tiedot liittyessäsi jäseneksi.
{% for field in fields %}{{ member|getfieldname:field|capfirst }}: {{ member|getfield:field|default:"(Tyhjä)" }}
@@ -27,6 +29,7 @@ Syötit allaolevat tiedot liittyessäsi jäseneksi.
Mikäli tiedoissa on virheitä, voit muokata niitä etusivun
"vanha jäsen"-kohdan kautta.
+
Nähdään tapahtumissa! Katso tulevat saunaillat ja muut kivat
sivuiltamme osoitteesta http://dot.ayy.fi.
View
5 dotmembership/apps/members/views.py
@@ -6,6 +6,7 @@
from ajaxutils.decorators import ajax
from .forms import MemberForm
+from dotmembership.apps.billing.models import Invoice
def index(request):
@@ -62,8 +63,10 @@ def confirm_join(request, token):
fields = MemberForm._meta.fields
# Pass form in to show the user data that was submitted
+ # The invoice shown here is the one that is created in post_save
context = {"fields": fields,
- "member": member}
+ "member": member,
+ "invoice": member.invoices.get(status=Invoice.STATUS.sent)}
return render(request, "members/confirm_join_success.html", context)
return render(request, "members/confirm_join_error.html")
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.