Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

GitHub Readme Stats

GitHub Readme Stats

Readme'lerinizde dinamik olarak oluşturulmuş GitHub istatistikleri alın!

Tests Passing Issues GitHub pull requests

Demo · Hata İlet · Özellik Talep Et

Français · 简体中文 · Español · Deutsch · 日本語 · Português Brasileiro · Italiano · 한국어 . Nederlands . नेपाली . Türkçe

Projeyi sevdiniz mi? Daha da gelişmesi için lütfen bağış yapın!

Features

GitHub İstatistikler Kartı

Alt kısımdaki kodu Kopyalayın ve yapıştırın. İşte bu kadar. Çok basit!

?username= değerini kendi GitHub kullanıcı adınız ile değiştirin.

[![Anurag'nın GitHub İstatistikleri](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=anuraghazra)](https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats)

Not: Şu sıralamalar mevcut: S+ (en üst 1%), S (en üst 25%), A++ (en üst 45%), A+ (en üst 60%), and B+ (herkes). Buradaki değerler cumulative distribution function ile hesaplanırken; commitler, katkılar, hatalar, yıldızlar, çekme istekleri, takipçiler ve sahip olunan depolar (repository) göz önünde bulundurulamaktadır. Uygulamanın yapısı src/calculateRank.js'te daha detaylı incelenebilir.

Bazı İstatitistikleri Gizleme

Bazı belirli istatistikleri gizlemek için ?hide= paremetresi içerisinde virgülle ayırarak gönderebilirsiniz.

Örnek: &hide=stars,commits,prs,issues,contribs

![mustafacagri's github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=mustafacagri&hide=contribs,prs)

Özel Katkı Sayısını Toplam Commit Sayısına Ekleme

Özel (private) olarak geliştirdiğiniz depolardaki commit sayınızı toplam commit sayınız içerisinde göstermek istiyorsanız ?count_private=true parametresini gönderebilirsiniz.

_Not: Eğer projeyi kendiniz yayınlayıp kullanacaksanız, özel depolardaki geliştirmelerinizin sayısını varsayılan olarak toplam commit sayınız içerisinde gösterilecektir. Aksi taktirde özel depolardaki katkı sayınızı paylaşmayı ayrıca seçmeniz gerekecektir.

Örnek: &count_private=true

![mustafacagri's github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=mustafacagri&count_private=true)

İkonları Göstermek

Eğer ikonları göstermek istiyorsanız, show_icons=true parametresini göndermeniz gerekmektedir. Örnek olarak:

![mustafacagri's github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=mustafacagri&show_icons=true)

Temalar

Dahili olarak gelen temalarla, herhangi bir manuel özelleştirme yapmadan kartın görünümünü özelleştirebilirsiniz.

?theme=THEME_NAME parametresini kullanabilirsiniz:

![mustafacagri's github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=mustafacagri&show_icons=true&theme=radical)

Tüm Dahili Temalar :-

dark, radical, merko, gruvbox, tokyonight, onedark, cobalt, synthwave, highcontrast, dracula

GitHub Readme Stat Temaları

Önizleme yapmak için şuralara göz atabilirsiniz: tüm dahili temalar veya tema ayar dosyası & ayrıca siz de yeni bir tema oluşturarak katkı sağlayabilirsiniz elbette isterseniz :D

Özelleştirmeler

Stats Card ya da Repo Card görüntünüzü istediğiniz gibi şu parametreler ile değiştirebilirsiniz:

Yaygın Seçenekler:

 • title_color - Kart başlığı rengi (hex color / hex rengi)
 • text_color - İçerik rengi (hex color / hex rengi)
 • icon_color - Mümkünse ikon rengi (hex color / hex rengi)
 • bg_color - Kartın arkaplan rengi (hex color / hex rengi) ya da gradient şeklinde açı,başlangıç,bitiş
 • hide_border - Kartın çerçevelerini gizler (boolean)
 • theme - Temanın rengi tüm temalar
 • cache_seconds - Manuel olarak cache'i belirleyebilirsiniz (en az: 1800, en fazla: 86400)
 • locale - Karttaki dili seçebilirsiniz (örneğin; tr, cn, de, es, vb.)
bg_color'da Gradient

bg_color içerisinde birden fazla rengi gradient olarak göstermek için virgülle ayırarak kullanabilirsiniz. Gradient kullanımı için örnek format:

&bg_color=DEG,COLOR1,COLOR2,COLOR3...COLOR10

Cache Hakkında: Repo kartında fork ve yıldız sayısı 1.000'den küçükse varsayılan cache süresi 4 saat yani 14400 saniyedir. 1.000'den büyükse 2 saat yani 7200 saniyedir. Ayrıca, önbelleğin minimum 2 ve maksimum 24 saate sabitlendiğini unutmayın.

İstatistik Karları Exclusive Özellikler:

 • hide - Spesifik özellikleri istatistiklerden gizleyebilirsiniz. (Virgül ile ayırılmış değerlerle)
 • hide_title - (boolean)
 • hide_rank - (boolean) Sıralamayı gizler ve kartın genişliğini otomatik olarak tekrar düzenler
 • show_icons - (boolean)
 • include_all_commits - (boolean) Sadece bu yılın değil tüm zamanlarda yaptığınız commit sayısını gösterir
 • count_private - (boolean) Özel depolarda yaptığınız commitleri gösterir
 • line_height - (number) Satır arası yüksekliği belirler
 • custom_title - Kart için istediğiniz bir başlığı belirler
 • disable_animations - (boolean) Kart içerisindeki tüm animasyonları kapatır

Repo Kartları Exclusive Özellikler:

 • show_owner - (boolean) Reponun sahibinin ismini gösterir

Dil Kartları Exclusive Özellikler:

 • hide - Belirli bir dili listede gizler (Virgül ile ayırılmış değerlerle)
 • hide_title - (boolean)
 • layout - Uygun olan iki tasarım / layout arasında değişiklik yapar default & compact
 • card_width - Kartın genişliğini manuel olarak belirler (number)
 • langs_count - 1-10 arasında istediğiniz kadar dil gösterebilirsiniz. Varsayılan: 5 (number)
 • exclude_repo - Belirli repoları listeden çıkartır (Virgül ile ayırılmış değerlerle)
 • custom_title - Kart için istediğiniz bir başlığı belirler

⚠️ Önemli: Dİl isimleri Percent Encoding'te belirtildiği üzere uri-escaped olarak belirtilmelidir. (ör: c++ yerine c%2B%2B, jupyter notebook yerine jupyter%20notebook, vb.) urlencoder.org adresini kullanarak otomatik olarak değerleri bu şekle çevirebilirsiniz.

Wakatime Kart Exclusive Özellikler:

 • hide_title - (boolean)
 • line_height - Satır aralığı yüksekliği (number)
 • hide_progress - Progresbarı ve yüzdeyi gizler (boolean)
 • custom_title - Kart için istediğiniz bir başlığı belirler
 • layout - Uygun olan iki tasarım / layout arasında değişiklik yapar default & compact

GitHub Ekstra Pinler

GitHub ekstra pinler profilinize 6'dan fazla repoyu / depoyu profilinizde pinleyebilirsiniz.

Hey! Artık 6 pin ile kısıtlı kalmayacaksınız!

Kullanım

Alttaki kodu kopyalayıp readme dosyanıza urlleri değiştirerek yapıştırın.

Endpoint: api/pin?username=mustafacagri&repo=github-readme-stats

[![ReadMe Kartı](https://github-readme-stats.vercel.app/api/pin/?username=mustafacagri&repo=github-readme-stats)](https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats)

Demo

ReadMe Kartı

show_owner ile reponun sahibini gösterebilirsiniz.

ReadMe Kartı

En Çok Kullanılan Diller

En çok kullanılan diller kartı kullanıcının en çok kullandığı dilleri gösterir.

_NOTE: En çok kullanılan dillerde yer alan bilgiler sizin yeteneğinizi ve benzeri şeyleri göstermek. Bu, kodlarınızda en çok kullandığınız dilleri gösteren bir GitHub metriğidir. Ayrıca, github-readme-stats'ın yeni özelliğidir.

Kullanım

Alttaki kodu kopyalayıp readme dosyanıza urlleri değiştirerek yapıştırın.

Endpoint: api/top-langs?username=mustafacagri

[![Top Langs](https://github-readme-stats.vercel.app/api/top-langs/?username=mustafacagri)](https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats)

Belirli Repoları Çıkartın

?exclude_repo=repo1,repo2 parametresini kullanarak istediğiniz repoları çıkartabilirsiniz.

[![Top Langs](https://github-readme-stats.vercel.app/api/top-langs/?username=anuraghazra&exclude_repo=github-readme-stats,anuraghazra.github.io)](https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats)

Belirli Dilleri Çıkartın

?hide=language1,language2 parametresini kullanarak istediğiniz dilleri çıkartabilirsiniz.

[![Top Langs](https://github-readme-stats.vercel.app/api/top-langs/?username=mustafacagri&hide=javascript,html)](https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats)

Daha Fazla Dil Gösterin

&langs_count= parametresini kullanarak kartınızda gösterilen dil sayısını azaltabilir ya da artırabilirsiniz. Varsayılan değeri 5, kullanılabilir sayı aralığı ise 1-10'dur.

[![Top Langs](https://github-readme-stats.vercel.app/api/top-langs/?username=mustafacagri&langs_count=8)](https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats)

Kompakt Dil Kartı Düzeni

&layout=compact parametresiyle kart tasarımınızı değiştirebilirsiniz.

[![Top Langs](https://github-readme-stats.vercel.app/api/top-langs/?username=mustafacagri&layout=compact)](https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats)

Demo

Top Langs

 • Kompakt Düzen / Layout

Top Langs

Wakatime Haftalık İstatistikler

?username= değerini Wakatime'daki kullanıcı adınızla değiştirin.

[![willianrod's wakatime stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api/wakatime?username=willianrod)](https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats)

Demo

willianrod's wakatime stats

willianrod's wakatime stats

 • Kompakt Düzen

willianrod's wakatime stats


Tüm Demolar

 • Varsayılan

Anurag's GitHub stats

 • Belirli istatistikler gizli

Anurag's GitHub stats

 • İkonlar gösteriliyor

Anurag's GitHub stats

 • Tüm commitler dahil

Anurag's GitHub stats

 • Temalar

default themes adresinden istediğiniz temayı seçin.

Anurag's GitHub stats

 • Gradient

Anurag's GitHub stats

 • İstatistik Kartını Düzenleyin

Anurag's GitHub stats

 • Kartın dilini seçin

Anurag's GitHub stats

 • Repo kartı düzenleyin

Customized Card

 • En çok kullanılan diller

Top Langs

 • Wakatime kart

willianrod's wakatime stats


Hızlı İpucu (Repo Kartları Hizlayın)

Genellikle resimleri yan yana düzenleyemezsiniz. Bunu yapmak için şu yaklaşımı kullanabilirsiniz:

<a href="https://github.com/anuraghazra/github-readme-stats">
 <img align="center" src="https://github-readme-stats.vercel.app/api/pin/?username=anuraghazra&repo=github-readme-stats" />
</a>
<a href="https://github.com/anuraghazra/convoychat">
 <img align="center" src="https://github-readme-stats.vercel.app/api/pin/?username=anuraghazra&repo=convoychat" />
</a>

Kendi Vercel Örneğinizde Yayınlayın

@codeSTACKr'ın Yayınladığı Video Eğitimine Göz Atın

GitHub API saatte sadece 5.000 isteğe izin verdiği için https://github-readme-stats.vercel.app/api adresindeki API'm bu limite muhtemelen takılmış olabilir. Eğer projeyi kendi Vercel sunucunuzda yayınlarsanız, böyle bir sorun yaşamayabilirsiniz. Deploy butonuna tıkla ve deploy başlasın!

NOT: #58 geliştirmesi sonrasında anlamadığımız bir şekilde 5.000 istek limitine takılmıyoruz :)

Deploy to Vercel

Vercel Kurulum Rehberi 🔨
 1. vercel.com adresine gidin
 2. Log in'e tıklayın
 3. Continue with GitHub'e basarak GitHub ile giriş yapın
 4. GitHub'a giriş yapın ve eğer çıkarsa tüm repolara izin verin.
 5. Bu repoyu fork'layın
 6. Vercel dashboard'unuza geri dönün.
 7. Import Project'i seçin.
 8. Import Git Repository'yi seçin.
 9. Root'u seçin ve her şeyi olduğu gibi bırakın, burada kolayca oluşturabileceğiniz kişisel bir erişim belirteci (personal access token) (PAT) içerecek olan PAT_1 adlı ortam değişkeninizi (gösterildiği gibi) ekleyin. (istediğiniz bir isim verin, çok da mühim değil açıkçası)
 10. Deploy'u tıklayın ve hazırsınız. Click deploy, and you're good to go. API'ı kullanmak için alanlarınızı (domainlerinizi) görün!

💖 Projeyi Destekleyin

Neredeyse yapabildiğim her şeyi açık kaynak yapıyorum ve bu projeleri kullanırken yardıma ihtiyacı olan herkese cevap vermeye çalışıyorum. Açıkçası, bu zaman alıyor. Destekleriniz sayesinde bu hizmeti ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Ayrıca, bu projeyi kullanıyor ve memnunsanız veya sadece bir şeyler yaratmaya devam etmem için beni teşvik etmek istiyorsanız, bunu yapmanın birkaç yolu var: -

 • Readme'nizde github-readme-stats'ı kullanırken bu projeye uygun bir link verebilirsiniz.
 • Projeye yıldız verebilir ve paylaşabilirsiniz 🚀
 • paypal.me/anuraghazra - PayPal ile tek seferlik bağış yapabilirsiniz. Muhtemelen bir kahve ya da çay 🍵 alacağım.

Teşekkürler! ❤️


https://vercel.com?utm_source=github_readme_stats_team&utm_campaign=oss

Katkılara açığız! <3

❤️ ve JavaScript ile hazırlandı.