Permalink
Browse files

Merge pull request #103 from lboratynski/master

Translation update
  • Loading branch information...
aonez committed Nov 11, 2017
2 parents 5462960 + 6bcc928 commit 4709107ce5405e81cdbdb03fa019de300c932165
@@ -1 +1 @@
"Send to Keka" = "Wyślij plik/folder do programu Keka";
"Send to Keka" = "Otwórz w programie Keka";
@@ -1 +1 @@
"Compress using Keka" = "Archiwizuj przy użyciu programu Keka";
"Compress using Keka" = "Archiwizuj w programie Keka";
@@ -1 +1 @@
"Extract using Keka" = "Wypakuj archiwum przy użyciu programu Keka";
"Extract using Keka" = "Wypakuj w programie Keka";
@@ -38,7 +38,7 @@
<span class="cat">Tłumaczenia:</span>
<iframe src="../Translators.html"></iframe><br /><br />
<span class="cat">Tłumaczenia (from 0.1 to 0.1.4.3):</span>
<span class="cat">Tłumaczenia dla wersji 0.1 - 0.1.4.3:</span>
<iframe src="../TranslatorsOld.html"></iframe><br /><br />
<!-- END TRANSLATORS -->
@@ -4,9 +4,9 @@
"OK" = "OK";
"Yes" = "Tak";
"No" = "Nie";
"Don't show again" = "Nie pokazuj więcej tego komunikatu";
"Set as default compressor" = "Ustaw jako domyślny archiwizator plików";
"Not now" = "Zapytaj później";
"Don't show again" = "Nie pytaj ponownie";
"Set as default compressor" = "Ustaw jako domyślny";
"Not now" = "Zapytaj ponownie później";
"Want to make Keka your default compressor?" = "Czy chcesz ustawić Keka jako domyślny archiwizator plików?";
"This means that all the compatible files will be extracted with Keka by now. You can set this later in the Keka Preferences." = "Wszystkie kompatybilne pliki będą obsługiwane przez Keka. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach programu.";
"Really want to close Keka?" = "Czy na pewno chcesz zamknąć program?";
@@ -76,18 +76,18 @@
" - Remaining: Less than one second" = " - Pozostało: mniej niż sekunda";
"Can't show progress time..." = "Obliczanie postępu…";
"Password for \"%@\"" = "Hasło do archiwum \"%@\"";
"No compression" = "Brak kompresji";
"No compression" = "Bardzo szybko";
"Fastest, less compression" = "Bardzo szybka, najniższy stopień kompresji";
"Fast, less compression" = "Szybka, niski stopień kompresji";
"Normal" = "Domyślna";
"Slow, more compression" = "Wolna, wysoki stopień kompresji";
"Slowest, more compression" = "Najwolniejsza, najwyższy stopień kompresji";
"Method: No compression" = "Metoda: Brak kompresji";
"Method: Fastest, less compression" = "Metoda: Bardzo szybka, najniższy stopień kompresji";
"Method: Fast, less compression" = "Metoda: Szybka, niski stopień kompresji";
"Method: Normal" = "Metoda: Domyślna";
"Method: Slow, more compression" = "Metoda: Wolna, wysoki stopień kompresji";
"Method: Slowest, more compression" = "Metoda: Najwolniejsza, najwyższy stopień kompresji";
"Method: No compression" = "Brak kompresji";
"Method: Fastest, less compression" = "Najniższy stopień kompresji";
"Method: Fast, less compression" = "Niski stopień kompresji";
"Method: Normal" = "Średni stopień kompresji";
"Method: Slow, more compression" = "Wysoki stopień kompresji";
"Method: Slowest, more compression" = "Najwyższy stopień kompresji";
"Compression" = "Archiwizacja";
"Extraction" = "Wypakowywanie";
"Keka can't use the \"extlx.plist\" list, please get in contact with the developers.\n\nNow Keka will quit." = "Keka nie może uzyskać dostępu do \"extlx.plist\". Skontaktuj się z autorem.\n\nProgram zostanie zamknięty.";
@@ -455,8 +455,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Hasło:"; ObjectID = "2262"; */
"2262.title" = "Hasło:";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Podziel:"; ObjectID = "2270"; */
"2270.title" = "Podziel:";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Podziel plik:"; ObjectID = "2270"; */
"2270.title" = "Podziel plik:";
/* Class = "NSComboBoxCell"; placeholderString = "np. 5 MB"; ObjectID = "2271"; */
"2271.placeholderString" = "np. 5 MB";
@@ -473,11 +473,11 @@
/* Class = "NSComboBoxCell"; 2271.ibShadowedObjectValues[3] = "4.7 GB DVD"; ObjectID = "2271"; */
"2271.ibShadowedObjectValues[3]" = "4.7 GB DVD";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Nazwa archiwum:"; ObjectID = "2343"; */
"2343.title" = "Nazwa archiwum:";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Nazwa:"; ObjectID = "2343"; */
"2343.title" = "Nazwa:";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "nazwa"; ObjectID = "2354"; */
"2354.placeholderString" = "nazwa";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "nazwa_archiwum"; ObjectID = "2354"; */
"2354.placeholderString" = "nazwa_archiwum";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Utwórz archiwum ISO - tylko do odczytu. Wprowadź własną nazwę dla pliku ISO lub użyj domyślnej."; ObjectID = "2363"; */
"2363.title" = "Utwórz archiwum ISO - tylko do odczytu. Wprowadź własną nazwę dla pliku ISO lub użyj domyślnej.";
@@ -509,5 +509,5 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Powtórz:"; ObjectID = "2426"; */
"2426.title" = "Powtórz:";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use AES-256 encryption"; ObjectID = "Lw7-h9-3Qh"; */
"Lw7-h9-3Qh.title" = "Use AES-256 encryption";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Użyj szyfrowania AES-256."; ObjectID = "Lw7-h9-3Qh"; */
"Lw7-h9-3Qh.title" = "Użyj szyfrowania AES-256.";
@@ -59,10 +59,10 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Tryb automatyczny: archiwizuj/wypakuj - zależnie od typu pliku."; ObjectID = "194"; */
"194.title" = "Tryb automatyczny: archiwizuj/wypakuj - zależnie od typu pliku.";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Wypakuj"; ObjectID = "197"; */
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Wypakowywanie"; ObjectID = "197"; */
"197.title" = "Wypakuj";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Archiwizuj"; ObjectID = "198"; */
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Archiwizacja"; ObjectID = "198"; */
"198.title" = "Archiwizuj";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Tryb automatyczny"; ObjectID = "199"; */
@@ -204,7 +204,7 @@
"431.title" = "Frog";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Domyślny - wypakowywanie"; ObjectID = "432"; */
"432.title" = "Domyślny - ekstrakcja";
"432.title" = "Domyślny - wypakowywanie";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Dźwięk wypakowywania:"; ObjectID = "433"; */
"433.title" = "Dżwięk wypakowywania:";
@@ -263,14 +263,14 @@
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Basso"; ObjectID = "455"; */
"455.title" = "Basso";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable context menu services"; ObjectID = "CRY-lE-Luz"; */
"CRY-lE-Luz.title" = "Enable context menu services";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Integracja z menu kontekstowym"; ObjectID = "CRY-lE-Luz"; */
"CRY-lE-Luz.title" = "Integracja z menu kontekstowym";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable Notification Center integration"; ObjectID = "SOL-6U-5P9"; */
"SOL-6U-5P9.title" = "Enable Notification Center integration";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Integracja z Centrum Powiadomień"; ObjectID = "SOL-6U-5P9"; */
"SOL-6U-5P9.title" = "Integracja z Centrum Powiadomień";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use unified toolbar (resets customizations)"; ObjectID = "b5e-bj-Pgz"; */
"b5e-bj-Pgz.title" = "Use unified toolbar (resets customizations)";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Włącz nowy pasek narzędzi"; ObjectID = "b5e-bj-Pgz"; */
"b5e-bj-Pgz.title" = "Włącz nowy pasek narzędzi";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use AES-256 when encrypting Zip files (less compatible)"; ObjectID = "hp7-jO-HeV"; */
"hp7-jO-HeV.title" = "Use AES-256 when encrypting Zip files (less compatible)";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Użyj szyfrowania AES-256"; ObjectID = "hp7-jO-HeV"; */
"hp7-jO-HeV.title" = "Użyj szyfrowania AES-256";

0 comments on commit 4709107

Please sign in to comment.