Skip to content
Permalink
Browse files
CB-7700 cordova-plugin-media-capture documentation translation: cordo…
…va-plugin-media-capture
  • Loading branch information
Victor Sosa committed Oct 2, 2014
1 parent c4c7093 commit 83775703e1840ab39d6450e3f664710670180f62
Show file tree
Hide file tree
Showing 4 changed files with 62 additions and 62 deletions.
@@ -114,7 +114,7 @@ Wenn der Capture-Vorgang abgeschlossen ist, die `CaptureCallback` führt mit ein

* iOS muss keine Standard-audio-Recording-Anwendung, so dass eine einfache Benutzeroberfläche bereitgestellt wird.

### Windows Phone 7 und 8 Macken
### Windows Phone 7 und 8 Eigenarten

* Windows Phone 7 muss keine Standard-audio-Recording-Anwendung, so dass eine einfache Benutzeroberfläche bereitgestellt wird.

@@ -140,7 +140,7 @@ Wenn der Capture-Vorgang abgeschlossen ist, die `CaptureCallback` führt mit ein

* Die `duration` Parameter wird nicht unterstützt. Aufnahme Längen kann nicht programmgesteuert begrenzt.

### Android Macken
### Android Eigenarten

* Die `duration` Parameter wird nicht unterstützt. Aufnahme Längen kann nicht programmgesteuert begrenzt.

@@ -440,7 +440,7 @@ Die API zum Zugriff Medien Dateiformat-Information ist begrenzt, so dass nicht a

Bietet eine API keine Informationen zum Media-Dateien, so dass alle `MediaFileData` Objekte zurückgeben, mit Standardwerten.

### Android Macken
### Android Eigenarten

Die API zum Zugriff Medien Dateiformat-Information ist begrenzt, so dass nicht alle `MediaFileData` Eigenschaften werden unterstützt.

@@ -512,7 +512,7 @@ Unterstützt die folgenden `MediaFileData` Eigenschaften:

* **Dauer**: unterstützt: Audio- und video-Dateien nur

### Android Macken
### Android Eigenarten

Unterstützt die folgenden `MediaFileData` Eigenschaften:

@@ -30,7 +30,7 @@ Este plugin proporciona acceso a audio, imagen y las capacidades de captura de v

## Plataformas soportadas

* Amazon fuego OS
* Amazon fire OS
* Android
* BlackBerry 10
* iOS
@@ -83,7 +83,7 @@ Cuando finaliza la operación de captura, el `CaptureCallback` se ejecuta con un

### Plataformas soportadas

* Amazon fuego OS
* Amazon fire OS
* Android
* BlackBerry 10
* iOS
@@ -172,7 +172,7 @@ Cuando finaliza la operación de captura, invoca la `CaptureCB` "callback" con u

### Plataformas soportadas

* Amazon fuego OS
* Amazon fire OS
* Android
* BlackBerry 10
* iOS
@@ -242,7 +242,7 @@ Cuando finaliza la operación de captura, es la `CaptureCB` devolución de llama

### Plataformas soportadas

* Amazon fuego OS
* Amazon fire OS
* Android
* BlackBerry 10
* iOS
@@ -425,7 +425,7 @@ Esta función asincrónica intentará recuperar la información de formato para

### Plataformas soportadas

* Amazon fuego OS
* Amazon fire OS
* Android
* BlackBerry 10
* iOS
@@ -23,16 +23,16 @@ Ten plugin umożliwia dostęp do urządzenia dźwięku, obrazu i możliwości pr

**Ostrzeżenie**: zbierania i wykorzystywania zdjęć, wideo lub audio z urządzenia kamery lub mikrofonu podnosi kwestie prywatności ważne. Polityka prywatności danej aplikacji należy Dyskutować, jak aplikacja używa takich czujników i czy dane zapisane jest współużytkowany z innymi stronami. Ponadto jeśli aplikacji wykorzystanie kamery lub mikrofonu nie jest widoczne w interfejsie użytkownika, powinny zapewnić just-in czas wypowiedzenia przed aplikacji dostęp do kamery lub mikrofonu (jeśli urządzenie system operacyjny nie robi już). Że ogłoszenie powinno zawierać te same informacje, o których wspomniano powyżej, jak również uzyskanie uprawnienia użytkownika (np. poprzez przedstawianie wyborów **OK** i **Nie dzięki**). Należy pamiętać, że niektóre platformy aplikacji może wymagać aplikacji powiadomienia just-in-time oraz uzyskania zgody użytkownika przed dostęp do kamery lub mikrofonu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz przewodnik prywatności.

## Instalacji
## Instalacja

cordova plugin add org.apache.cordova.media-capture


## Obsługiwane platformy

* Amazon ogień OS
* Amazon Fire OS
* Android
* Jeżyna 10
* BlackBerry 10
* iOS
* Windows Phone 7 i 8
* Windows 8
@@ -83,9 +83,9 @@ Po zakończeniu operacji przechwytywania, `CaptureCallback` wykonuje z tablicą

### Obsługiwane platformy

* Amazon ogień OS
* Amazon Fire OS
* Android
* Jeżyna 10
* BlackBerry 10
* iOS
* Windows Phone 7 i 8
* Windows 8
@@ -110,7 +110,7 @@ Po zakończeniu operacji przechwytywania, `CaptureCallback` wykonuje z tablicą
navigator.device.capture.captureAudio(captureSuccess, captureError, {limit:2});


### iOS dziwactwa
### Dziwactwa iOS

* iOS nie ma domyślnej aplikacji do nagrywania dźwięku, więc podano pewien prosty użytkownik złącze standardowe.

@@ -140,7 +140,7 @@ Po zakończeniu operacji przechwytywania, `CaptureCallback` wykonuje z tablicą

* `duration`Parametr nie jest obsługiwana. Zapis długości nie może być ograniczony programowo.

### Android dziwactwa
### Dziwactwa Androida

* `duration`Parametr nie jest obsługiwana. Zapis długości nie może być ograniczony programowo.

@@ -149,7 +149,7 @@ Po zakończeniu operacji przechwytywania, `CaptureCallback` wykonuje z tablicą
* `duration`Parametr nie jest obsługiwana. Zapis długości nie może być ograniczony programowo.
* `limit`Parametr nie jest obsługiwana, więc tylko jednego nagrania mogą być tworzone dla każdego wywołania.

### iOS dziwactwa
### Dziwactwa iOS

* `limit`Parametr nie jest obsługiwana, więc tylko jednego nagrania mogą być tworzone dla każdego wywołania.

@@ -172,14 +172,14 @@ Po zakończeniu operacji przechwytywania, wywołuje `CaptureCB` wywołania zwrot

### Obsługiwane platformy

* Amazon ogień OS
* Amazon Fire OS
* Android
* Jeżyna 10
* BlackBerry 10
* iOS
* Windows Phone 7 i 8
* Windows 8

### Windows Phone 7 dziwactwa
### Dziwactwa Windows Phone 7

Wywoływanie aparat native aplikacji, podczas gdy urządzenie jest podłączone przez Zune nie dziala, i wykonuje błąd wywołania zwrotnego.

@@ -219,7 +219,7 @@ Wywoływanie aparat native aplikacji, podczas gdy urządzenie jest podłączone
navigator.device.capture.captureImage(captureSuccess, captureError, options);


### iOS dziwactwa
### Dziwactwa iOS

* Parametr **limit** nie jest obsługiwane, i tylko jeden obraz jest podejmowana na wywołanie.

@@ -242,9 +242,9 @@ Po zakończeniu operacji przechwytywania, to `CaptureCB` wykonuje wywołanie zwr

### Obsługiwane platformy

* Amazon ogień OS
* Amazon Fire OS
* Android
* Jeżyna 10
* BlackBerry 10
* iOS
* Windows Phone 7 i 8
* Windows 8
@@ -295,7 +295,7 @@ Po zakończeniu operacji przechwytywania, to `CaptureCB` wykonuje wywołanie zwr

* **Czas trwania** parametr nie jest obsługiwana, więc długość nagrania nie może być ograniczony programowo.

### iOS dziwactwa
### Dziwactwa iOS

* Parametr **limit** nie jest obsługiwane. Tylko jeden film jest nagrany na wywołanie.

@@ -425,9 +425,9 @@ Ta funkcja asynchronicznie podejmie próby pobrania informacji o formacie plik m

### Obsługiwane platformy

* Amazon ogień OS
* Amazon Fire OS
* Android
* Jeżyna 10
* BlackBerry 10
* iOS
* Windows Phone 7 i 8
* Windows 8
@@ -440,11 +440,11 @@ Ten API wobec dostęp do mediów informacji o formacie pliku jest ograniczona, w

Nie dostarcza API dla informacji na temat plików multimedialnych, więc wszystkie `MediaFileData` obiektów zwrotu z wartości domyślnych.

### Android dziwactwa
### Dziwactwa Androida

Ten API wobec dostęp do mediów informacji o formacie pliku jest ograniczona, więc nie wszystkie `MediaFileData` są obsługiwane właściwości.

### iOS dziwactwa
### Dziwactwa iOS

Ten API wobec dostęp do mediów informacji o formacie pliku jest ograniczona, więc nie wszystkie `MediaFileData` są obsługiwane właściwości.

@@ -512,7 +512,7 @@ Obsługuje następujące `MediaFileData` Właściwości:

* **czas trwania**: obsługiwane: audio i wideo tylko pliki

### Android dziwactwa
### Dziwactwa Androida

Obsługuje następujące `MediaFileData` Właściwości:

@@ -526,7 +526,7 @@ Obsługuje następujące `MediaFileData` Właściwości:

* **czas trwania**: obsługiwane: audio i wideo tylko pliki.

### iOS dziwactwa
### Dziwactwa iOS

Obsługuje następujące `MediaFileData` Właściwości:

0 comments on commit 8377570

Please sign in to comment.