Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 0ae68ecba1

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

README.txt
Idea for these snippets:
http://groups.google.com/group/clojure/browse_thread/thread/ca3ad049fba7ee82

Veronderstel jy het 'n lys getalle, bv. [1, 2, 3, 4, 5]

Programmeer iets kleins wat 'n nuwe lys getalle uitspoeg, waar elke
element in die nuwe lys net die som is van elke paar getalle wat langs
mekaar is in die ou lys.

Voorbeeld:
[1, 2, 3, 4, 5] word [3, 5, 7, 9].

Dit is 1+2, 2+3, 3+4 en 4+5.
Amper soos Fibonacci, net anders.

Die doel is om te kyk hoe klein, elegant en leesbaar jou oplossing is.
Enige programmeertaal sal werk, mens kan eintlik verskillende tale ook
vergelyk vir interessantheid.
Something went wrong with that request. Please try again.