Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

..
Failed to load latest commit information.
README.txt
SumOfPairs.java
sumpairs-flatmap.scala
sumpairs-map.py
sumpairs-perl.pl
sumpairs-pointer.c
sumpairs-prolog.pl
sumpairs-sumzip.py
sumpairs-zipfold.scala
sumpairs.c
sumpairs.clj
sumpairs.erl
sumpairs.fx
sumpairs.hs
sumpairs.lisp
sumpairs.scm
sumpairs.sql

README.txt

Idea for these snippets:
http://groups.google.com/group/clojure/browse_thread/thread/ca3ad049fba7ee82

Veronderstel jy het 'n lys getalle, bv. [1, 2, 3, 4, 5]

Programmeer iets kleins wat 'n nuwe lys getalle uitspoeg, waar elke
element in die nuwe lys net die som is van elke paar getalle wat langs
mekaar is in die ou lys.

Voorbeeld:
[1, 2, 3, 4, 5] word [3, 5, 7, 9].

Dit is 1+2, 2+3, 3+4 en 4+5.
Amper soos Fibonacci, net anders.

Die doel is om te kyk hoe klein, elegant en leesbaar jou oplossing is.
Enige programmeertaal sal werk, mens kan eintlik verskillende tale ook
vergelyk vir interessantheid.
Something went wrong with that request. Please try again.