Skip to content
Yandex Toplu Mail Gönderici (Alıcıları Birbirine Göstermez)
PHP CSS JavaScript HTML
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
css
fonts/bpicons
js
mail
README.md
index.html
sender.php
sonuc.html

README.md

PHP Yandex Toplu Mail Gönderici

Varsayılan Ayarlar:

  • host: smtp.yandex.com
  • secure: tls
  • port: 587
  • lang: tr

Çoğu toplu mail gönderici, alıcı isimlerini ve adreslerinin hepsini alıcılara gösterdiği için, burada tercih edilen yapı ayrı ayrı gönderim üzerinedir. Bu yüzden yavaştır, çok fazla mail gönderiyorsanız localhost yada server üzerinden bir bilgisayarı açık bırakıp bir kaç saat beklemeniz gerekebilir.

O anki gönderim sayısını görmek için, "sonuc.html" sayfasını arada bir yenileyerek bakabilirsiniz.

Dikkat! POST Edilen veriler için hiç bir güvenlik önlemi alınmamıştır, sunucunuza herkese açık olarak yüklemeniz tavsiye edilmez.

You can’t perform that action at this time.