.Net için Bankaların Sanal Posları
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
aSanalPos
Readme.txt
aSanalPos.sln

Readme.txt

#####################################################################################################: Info
Bankaların sanal pos kodları apoStyLEE tarafından bir araya getirilmiştir. İsteyen istediği değişikliği yapabilir. Tüm sorumluluk kullanan kişiye aittir.
İletişim; 
    apostylee.com
    twitter.com/apostylee

#####################################################################################################: Kullanım
Posları kullanmaya başlamak için bankaların size verdiği api bilgilerini Pos.cs içindeki ilgili bankanın altına tanımlamalısınız.
Sonrasında test.cs içindeki örnek kullanıma bakıp, poslarınızı kolayca kullanabilirsiniz.

#####################################################################################################: Önemli Not
Kullanıcıların doldurdukları formdan gelen veriler değişkenlik gösterebilir. Örneğin; Yıl bilgisi 2010 yada 10, tutar bilgisi 10,02 yada 10.02 olarak gönderilebilir.
Bu durumda kodlar içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayı unutmatın !

Bankaların Sanal Pos larınızın çalışacağı sununun ip adresine doğru tanımlandığından emin olun. Genellikle bu noktada problemler çıkmaktadır.