Skip to content

apohllo/obiektowe-lab

master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorium z przedmiotu 'Programowanie obiektowe'

Instrukcje do poszczególnych laboratoriów znajdują się w odpowiednich folderach.

Zasady oceny

Wyobraź sobie, że w tych zajęciach poza Tobą bierze udział mała istota żywa, która na początku jest kościotrupem (więc w zasadzie jest nieżywa). Wszystko co robisz w trakcie zajęć może przyczynić się do tego, że ta istota otrzyma trochę czerwonych krwinek. Jeśli osiągnie stan 12 14 czerwonych krwinek, to będzie chuderlakiem.

Stan zdrowia

Poniższa tabela pokazuje jakie stadia zdrowotne może osiągnąć istota, którą się opiekujesz:

uwaga: punktacja została obniżona!

stan liczba czerwonych krwinek
kościotrup < 14
chuderlak 14 - 16,5
kuracjusz 17 - 19
na zwolnieniu 19,5 - 22
krzepki móżdżek 22,5 - 24,5
okaz zdrowia 25

Zdobywanie krwinek

W trakcie zajęć masz różne możliwości zdobywania czerwonych krwinek dla swojej istoty, możesz:

  • uprawiać ćwiczenia na sali gimnastycznej (+1 krwinka, łącznie 7 krwinek)
  • przyjmować szczepionki (+1 krwinka, łącznie 7 kwrinek)
  • wziąć udział w zawodach lekkoatletycznych (max. +2 krwinki)
  • wziąć udział w biegu katorżniczym, po którym robione jest badanie lekarskie (max. +8 krwinek)
  • wziąć udział w wycieczce rowerowej, po którym robione jest badanie krwi (max. +4 krwinki)

Łącznie można zdobyć 28 krwinek.

Wzięcie udziału w biegu katorżniczym możliwe jest tylko, jeśli twoja istota ma co najmniej 6 czerwonych krwinek.

Wzięcie udziału w wycieczce rowerowej możliwe jest tylko, jeśli twoja istota uzyskała minimum 4 czerwonych krwinek w badaniu krwi po biegu katorżniczym.

Plan

Poniższy diagram pokazuje kiedy można wykonywać poszczególne aktywności, związane ze zdobywaniem krwinek:

tydzień wydarzenia
1
2 sala gimanstyczna
3 sala gimanstyczna
4 sala gimanstyczna
5 sala gimanstyczna
6 sala gimanstyczna
7 sala gimanstyczna
8 sala gimanstyczna, bieg
9 bieg
10 zawody, bieg
11 kwarantanna, bieg
12 badanie lekarskie
13 wycieczka
14 wycieczka
15 badanie krwi

Pseudonimy

Uzyskiwanie czerwonych krwinek wymaga [podania pseudonimu] dla istoty żywej.

Aktualny stan zdrowotny istot dostępny jest w [Hall of Fame].

Słowniczek

Trudne terminy wyjaśnione są w słowniczku

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published