Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

whmcs-kullaniciadi

WHMCS için Ücretsiz Kullanıcı Adı modülü

Özet

Bu modül, müşterilerinize benzersiz bir kullanıcı adıyla müşteri paneline giriş yapmalarını sağlar.

Minimum Gereksinimler

 • WHMCS >= 6.0
 • PHP >= 5.4.0

WHMCS 7.7.1 ve PHP 7.3 ile de testleri gerçekleştirilmiştir.

WHMCS'nin minimum gereksinimlerini görmek için https://docs.whmcs.com/System_Requirements adresine göz atabilirsiniz.

Özellikler

 • Açık kaynak
 • Özelleştirilebilir bilgi mesajları
 • Rezerve edilebilir kullanıcı adları
 • Kullanıcı adlarının uzunluğu en az 2 ve en fazla 15 olabilir

Kurulum

Projeyi herhangi bir yere klonlayabilir ya da GitHub üzerinden son sürümü indirebilirsiniz. Sürümler için releases sayfasına göz atın.

Clone

Repoyu klonlayacaksanız herhangi bir yere klonladıktan sonra proje dizinine gidip kullaniciadi klasörünü WHMCS_dizininiz/modules/addons dizini içerisine taşımalısınız;

# cd whmcs-kullaniciadi
# mv kullaniciadi WHMCS_dizininiz/modules/addons/.

Son sürümü indirin (önerilen kurulum)

Buradan son sürümü indirdikten sonra WHMCS_dizininiz/modules/addons dizinine dosyaları çıkartın.

Modülün çalışması için 1 tane "özel müşteri alanı" oluşturmanız gerekiyor. Bu kullanıcı adını almak için olmalı.

Kurulumu tamamlamak için WHMCS admin sayfanızdan "Setup -> Addon Modules" sayfasına gidip modülü etkinleştirin. Etkinleştirdikten sonra "Configure" butonuna tıklayarak Kullanıcı Adı için oluşturduğunuz "Özel Alan"ı seçmelisiniz.

Özel Müşteri Alanları

Kullanıcı Adı alanı;

 • Alan İsmi: Kullanıcı Adı
 • Alan Türü: Metin Kutusu
 • Seçenekler: Sipariş formunda göster

Ekran Görüntüleri

Ekran görüntüsü 1

Ekran görüntüsü 2

Etiketler

 • Tam Açık Kaynak Kodlu
 • WHMCS
 • Eklenti
 • Modül
 • WHMCS için Kullanıcı Adı Eklentisi
 • WHMCS için Ücretsiz Kullanıcı Adı Eklentisi
 • WHMCS için Kullanıcı Adı Modülü
 • WHMCS için Ücretsiz Kullanıcı Adı Modülü
 • WHMCS için Modül
 • WHMCS için Eklenti
 • Ücretsiz
 • Özelleştirilebilen bilgi mesajları

Bu modül APONKRAL Apps tarafından tam açık kaynak kodlu olarak yayınlandığı için tüm geliştiriciler tarafından geliştirilebilir.


whmcs-kullaniciadi

A Username addon for WHMCS

Summary

This module offers your customers to login the customer panel with their unique username.

Minimum Requirements

 • WHMCS >= 6.0
 • PHP >= 5.4.0

Works with WHMCS 7.7.1 and PHP 7.3, too.

For the latest WHMCS minimum system requirements, please refer to https://docs.whmcs.com/System_Requirements

Features

 • Open source
 • Customizable information messages
 • Reservable usernames
 • User names can have a minimum length of 2 and a maximum of 15

Installation

You can install this module by cloning the repo or downloading the latest release from GitHub. See the releases page.

Cloning the repo

Clone the repo to anywhere you like and move the "kullaniciadi" directory to your WHMCS modules/addons directory;

# cd whmcs-kullaniciadi
# mv kullaniciadi WHMCSroot/modules/addons/.

Downloading the latest release (Recommended!)

You can download the latest release and unzip it directly to your WHMCSroot/modules/addon directory.

Module needs one Custom Fields to be created in WHMCS. Should hold the customer's username.

To complete the installation, you should go to your WHMCS admin area and click "Activate" in your "Setup -> Addon Modules" page. Then click "Configure" and select the appropriate fields you created before.

Custom Client Fields

Username field;

 • Field Name: Username
 • Field Type: Text Box
 • Options: Show on order form

Screenshoots

Screenshot 1

Screenshot 2

Tags

 • Full Open Source
 • WHMCS
 • Plugin
 • Module
 • Username Plugin for WHMCS
 • Username free Plugin for WHMCS
 • Username Module for WHMCS
 • Username free Module for WHMCS
 • Module for WHMCS
 • Plugin for WHMCS
 • Free
 • Customizable information messages

This module can be developed by all developers as APONKRAL Apps is released as full open source code.

About

WHMCS için Kullanıcı Adı modülü

Resources

License

Packages

No packages published