Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
155 lines (127 sloc) 6.11 KB

Changelog

Denne changeloggen er på norsk fordi den skal vises i popupen. Alle viktige endringer i Notifier dokumenteres i denne filen. Dette prosjektet følger Semantic Versioning.

Fremtidsplaner

 • Mer data hentes ferdiglaget fra Notiwire (API) i stedet for å lages i Notifier
 • Events fra kalenderne til linjeforeningene
 • 1024-integrasjon
 • Vise hvilke data som er lagret for hver linjeforening, og hvordan du kan få dem endret

Versjonshistorie

2016-02-06 Versjon 5.1

 • Win! Et halvt år siden siste update, og likevel har Notifier fungert tilnærmet plettfritt.
 • Fusjonerte HiST inn i NTNU
 • Fjernet støtte for Hackerspace (Online/Abakus) på grunn av en lang periode hvor dør-APIet ikke har levert data
 • Fjernet 3 linjeforeninger++: Theodor (død nettside), Projeksjon (død nettside), Adressa Student (nedlagt feed)

2015-08-01 Versjon 5.0

 • Back to basics: Popupen er nå hele Notifier
  • Infoscreen splittet ut til ny Chrome extension ved navn Online Notiwall
  • Options er i popupen fremfor separat Options-side
  • Kuttet 3.500 linjer kode
 • Viser lunsjemeny før kl 14, deretter middagsmeny
 • Kontorstatus er nå alltid på for linjeforeninger som har kjøpt Notipi
 • Viser changelog i popupen
 • La til 3 nye linjeforeninger++: CAF, Omega Verksted (Omega), Industrivinduet (A/F Smørekoppen)

2015-04-16 Versjon 4.7

 • Notiwire (APIet) er installert på en sekundær lokasjon
 • Automatisk fallback fra primær-API til sekundær-API for å forhindre "frakoblet"-meldinger
 • Spesielle en-linjers nyheter kan vises i popupen

2015-03-23 Versjon 4.6

 • La til 2 nye linjeforeninger: Janus, Timini
 • Følgende data hentes nå ferdiglaget og komprimert fra Notiwire (API) i stedet for å lages i Notifier:
  • Kantinedata (kantiner, kaféer, kiosker, åpningstider)
  • Møtekalender, kontorvaktkalender
  • Kaffestatus, kontorstatus
 • Byttet ut IRC-link med Slack-link for linjeforeninger med aktiv Slack

2015-03-17 Versjon 4.5

 • La til 2 nye linjeforeninger: STØH, A/F Smørekoppen
 • La til 2 nye kantiner: Elgeseter, Tungasletta
 • Fjernet 1 kantine: Ranheimsveien
 • La til denne changeloggen

2015-02-10 Versjon 4.4

 • Valg for kantine direkte i popupen

2015-02-03 Versjon 4.3

 • Retina-kaffememes
 • La til 1 ny linjeforening: MF Placebo
 • Fjernet 1 linjeforening: Ludimus (grunnet nedleggelse)

2014-10-14 Versjon 4.2

 • La til 2 ny linjeforeninger: Mannhullet, Sct. Omega Broderskab

2014-09-30 Versjon 4.1

 • Retinastøtte
 • Hackerspace-døra (Online/Abakus)
 • La til 5 nye linjeforeninger: Høiskolens Chemikerforening, Arkitektstudentenes Broderskab, Communitas, Theodor, ESN (gjenopplivet)
 • Fjernet 2 linjeforeninger/tilhørigheter: Fraktur (død nettside), De Folkevalgte (død nettside)
 • Høiskolens Chemikerforening fikk hardwarefeatures og den tredje Notipien fra Omega Verksted

2014-05-06 Versjon 4.0

 • Officescreen
 • Bildefokuserte nyheter
 • Favorittbusslinjer ble reintrodusert
 • Man kan nå klikke på en sanntidsbuss for å se rutetabellen
 • Grå og gul palett ble redesignet
 • La til 3 linjeforeninger: Teaterlosjen, Psykolosjen, Signifikant
 • Fjernet Notifier Mobile grunnet planer om ny og bedre app
 • Fjernet foreningen ESN på grunn av død newsfeed
 • Fjernet støtte for IRC for de fleste foreninger grunnet at funksjonen ikke brukes
 • La til enkel link til IRC-kanaler for linjeforeninger med aktive kanaler

2014-02-19 Versjon 3.8

 • Solan fikk hardwarefeatures og den første Notipien fra Omega Verksted
 • Nabla fikk hardwarefeatures og den andre Notipien fra Omega Verksted
 • La til MIT-lisens

2014-01-25 Versjon 3.7

 • Chattekanal for alle linjeforeninger, via Kiwi IRC

2013-11-29 Versjon 3.6

 • Abakus fikk hardwarefeatures

2013-11-22 Versjon 3.5

 • Nye kontorstatuser: Boller, Kaffe, Kake, Pizza, Taco

2013-10-29 Versjon 3.4

 • Bedre sikkerhet mot feil hos datakildene

2013-10-22 Versjon 3.3

 • Delta fikk hardwarefeatures

2013-10-01 Versjon 3.2

 • Bussorakel

2013-08-27 Versjon 3.1

 • Støtte for at alle linjeforeninger kan få kontorstatus ved å sette opp lyssensor og googlekalendere
 • Støtte for at alle linjeforeninger kan få kaffestatus ved å sette opp kaffeknapp
 • Støtte for at hver linjeforening kan ha kaffememes som er spesifikke for sin linjeforening
 • Nytt og penere nyhetsvarslingssystem
 • La til 4 linjeforeninger på Gløshaugen
 • La til 3 linjeforeninger på Dragvoll
 • La til 2 master-/doktor-/internasjonale foreninger
 • La til 2 linjeforeninger på HiST

2013-05-10 Versjon 3.0

 • Støtte for andre nyhetsstrømmer (RSS/Atom) enn Online sin
 • Støtte for å bytte fargepaletter på alle sider, samt å ha spesielle paletter for forskjellige tilhørigheter
 • Støtte for å vise nyheter fra to nyhetsstrømmer samtidig
 • Støtte for egne logoer og ikoner basert på tilhørighet
 • Støtte for å kunne hente ut nyhetsbilder fra hvilken som helst nettside med minst mulig tilpasning
 • La til 9 linjeforeninger på Gløshaugen
 • La til 13 linjeforeninger på Dragvoll
 • La til 4 master-/internasjonale foreninger
 • La til 6 linjeforeninger på HiST/DMMH/TJSF/BI
 • La til medier: Dusken, Universitetsavisa, Gemini, Adressa
 • La til Samfundet
 • La til Studenttinget NTNU, Studentparlamentet HiST, Velferdstinget
 • La til institusjonene NTNU, HiST, DMMH, samt egen feed fra rektoratet på NTNU
 • Fjernet favorittbusslinjer pga. manglende støtte i API

2013-04-07 Versjon 2.5

 • Middagsmeny fra alle SiT-kantiner
 • Åpningstider for alle SiT-kantiner, Sito kaféer, SiT storkiosker
 • Støtte for andre linjeforeninger var 80% ferdig og i beta, men var kommentert ut i koden

2013-03-09 Versjon 2.0

 • Kaffestatus
 • Kaffeabonnement med meme-varsling
 • Middagsmeny fra alle kantiner
 • Favorittbusslinjer
 • Operastøtte
 • Kontorvakt

2012-12-04 Versjon 1.3

 • Sanntidsbuss

2012-09-24 Versjon 1.2

 • Møteplan for dagen i hoverboks over ikonet
 • Middagsmenyer lenket nå direkte til sit.no med highlighting av valgt middag

2012-08-21 Versjon 1.1

 • Infoscreen gikk fra å være en frittstående side til å bli en del av Notifier

2012-05-15 Versjon 1.0

 • Kontorstatus for Onlinekontoret
 • Nyheter fra online.ntnu.no, med nyhetsvarsler
 • Middagsmeny fra Hangaren og Realfag