@applitude

Applitude studentforening

 • Applitude's website, powered by Jekyll.

  HTML 1 228 MIT Updated Sep 24, 2018
 • Applitude's public resources.

  Updated Sep 18, 2018
 • Create an reste-api for Danas bakeri

  JavaScript 2 Updated Mar 10, 2018
 • Documentation for Applitude services/apps

  Updated Feb 21, 2018
 • JavaScript Updated Oct 12, 2017
 • Our introductory workshop on iOS and Android development.

  Swift 1 2 Updated Sep 30, 2016
 • Swift MIT Updated Sep 25, 2016
 • An app that lets you count by pressing a button.

  Java MIT Updated Sep 22, 2016
 • Android Studio-prosjektet fra introkurset i apputvikling 31.9.2016. Prosjektet er en enkel teller.

  Java Updated Sep 1, 2016
 • iOS-gruppas felles prosjekt våren 2016.

  Swift 1 5 Updated Aug 26, 2016
 • A simple game developed for the ifi olympiad

  Swift Updated Aug 15, 2016
 • Java Updated May 31, 2016
 • til appkvelden den 270416

  Updated Apr 27, 2016
 • Java Updated Mar 30, 2016
 • Xcode-prosjekt fra gjennomgang av tutorialen på http://www.raywenderlich.com/119815/sprite-kit-swift-2-tutorial-for-beginners. All rights property of raywenderlich.com/Razeware LLC.

  Swift Updated Dec 16, 2015
 • Java MIT Updated Dec 11, 2015
 • Java Updated Nov 24, 2015
 • Første prosjekt fra appkvelden 19.11.2015. Inneholder en fullt fungerende app med to faner, der den ene fanen har en knapp og en teller som inkrementeres når man trykker på knappen.

  Swift Updated Nov 20, 2015
 • Xcode-prosjektet fra appkvelden 11.11.2015, med hovedfokus på tabs og TableViews. Appen er fullt fungerede og kan kjøres i simulator via Xcode.

  Swift Unlicense Updated Nov 19, 2015
 • Android Studio-prosjektet fra introkurset i apputvikling 5.11.2015. Prosjektet er en enkel pun-generator.

  Java GPL-2.0 Updated Nov 6, 2015