New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Onko poikkeustietorajapinta kuvauksen mukainen? #6

Open
samuelmr opened this Issue Sep 11, 2013 · 5 comments

Comments

Projects
None yet
4 participants
@samuelmr
Contributor

samuelmr commented Sep 11, 2013

http://developer.reittiopas.fi/media/Poikkeusinfo_XML_rajapinta_V2_2_01.pdf sanoo, että LINETYPE-elementin id-attribuutti olisi: "Linjan yksilöllinen tunniste, ns. JORE-tunnus." Kokemukseni perusteella id-attribuutissa on yleensä sama sisältö kuin itse elementin tekstisisältö (linjan "selväkielinen" tunnus). Vain metrolla ja Suomenlinnan lautalla id ja elementin tekstisisältö poikkeavat toisistaan.

@pe3

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@pe3

pe3 Sep 12, 2013

Contributor

ping @tuukka @spqs

Contributor

pe3 commented Sep 12, 2013

ping @tuukka @spqs

@tuukka

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@tuukka

tuukka Sep 12, 2013

Mitä ilmeisimmin rajapinta siis ei ole kuvauksen mukainen :-( Täytyy laittaa bugiraporttia eteenpäin @JariHonkonen

En osaa sanoa, kuinka nopeasti rajapintaa voidaan korjata. JORE-tunnuksen pystyy periaatteessa kai kuitenkin laskemaan linjanumeron, linjatyypin ja kulkusuunnan perusteella. Linjavariantti ei selviä, mutta ei liene poikkeusinfon tapauksessa tarpeenkaan?

tuukka commented Sep 12, 2013

Mitä ilmeisimmin rajapinta siis ei ole kuvauksen mukainen :-( Täytyy laittaa bugiraporttia eteenpäin @JariHonkonen

En osaa sanoa, kuinka nopeasti rajapintaa voidaan korjata. JORE-tunnuksen pystyy periaatteessa kai kuitenkin laskemaan linjanumeron, linjatyypin ja kulkusuunnan perusteella. Linjavariantti ei selviä, mutta ei liene poikkeusinfon tapauksessa tarpeenkaan?

@pe3

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@pe3

pe3 Sep 12, 2013

Contributor

tuli vaan @tuukka mieleen, että olisiko mahdollista ja/tai järkevää, että rajapinnalle perustettaisiin repo githubiin: siis vaikka vaan issueille ja dokumentaatiolle (markdown-formaatissa), jos ei koodille

Contributor

pe3 commented Sep 12, 2013

tuli vaan @tuukka mieleen, että olisiko mahdollista ja/tai järkevää, että rajapinnalle perustettaisiin repo githubiin: siis vaikka vaan issueille ja dokumentaatiolle (markdown-formaatissa), jos ei koodille

@JariHonkonen

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@JariHonkonen

JariHonkonen Sep 12, 2013

Contributor

Lähetin bugiraportin Trapezelle. Kannatan Petrin ideaa että tiedetyty bugit tai ihmetystä aiheuttavat asiat listataan sopivaan paikkaan. Tämä voisi olla tips&tricks/FAQ tyylinen selkokielinen (wiki?)sivu.

Contributor

JariHonkonen commented Sep 12, 2013

Lähetin bugiraportin Trapezelle. Kannatan Petrin ideaa että tiedetyty bugit tai ihmetystä aiheuttavat asiat listataan sopivaan paikkaan. Tämä voisi olla tips&tricks/FAQ tyylinen selkokielinen (wiki?)sivu.

@pe3

This comment has been minimized.

Show comment
Hide comment
@pe3

pe3 Sep 12, 2013

Contributor

Musta ne kannattaisi primääristi kirjata issueiksi GitHubiin, joita sitten voi luokitella (fiksuilla itse valituilla labeleilla) ja niputtaa milestoneiksi (joiden ei tarvitse olla ajallisesti peräkkäisiä vaan voivat olla toiminnallisia kokonaisuuksia). GitHub-repon puolelle voi sitten kirjoittaa selkokielistä selittävää tekstiä, josta linkkaa issueihin ja milestoneihin. Kurkkaa @JariHonkonen miten oon tehny tuon yhteisövetoisen datakatalogin repoon, niin hahmottunee konkreetisti.

Contributor

pe3 commented Sep 12, 2013

Musta ne kannattaisi primääristi kirjata issueiksi GitHubiin, joita sitten voi luokitella (fiksuilla itse valituilla labeleilla) ja niputtaa milestoneiksi (joiden ei tarvitse olla ajallisesti peräkkäisiä vaan voivat olla toiminnallisia kokonaisuuksia). GitHub-repon puolelle voi sitten kirjoittaa selkokielistä selittävää tekstiä, josta linkkaa issueihin ja milestoneihin. Kurkkaa @JariHonkonen miten oon tehny tuon yhteisövetoisen datakatalogin repoon, niin hahmottunee konkreetisti.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment