No description, website, or topics provided.
Ruby
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
lib
pkg
.gitignore
README.md
Rakefile
VERSION
rac1-endirecte.gemspec

README.md

rac1-endirecte

$ rac1-endirecte

Instal.lació

Voleu escoltar RAC1 en una altra pestanya de la Terminal sense haver d'obrir l'iTunes, Rhythmbox o similars? Baixa't aquest script i escolta RAC1

Mac OS X

Linux

  • Instal.lar mplayer (eg. sudo apt-get install mplayer)