Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
4 lines (4 sloc) 354 Bytes
"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Pokud se Vám aplikace %@ líbí, mohli byste ji prosím ohodnotit v App Store? Zabere to jen chvilku. Díky za Vaši podporu!";
"Rate %@" = "Ohodnotit %@";
"No, Thanks" = "Ne, díky";
"Remind me later" = "Možná později";