Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Added localizations for Dutch (nl), Swedish (sv), Danish (da), and Br…

…azilian Portuguese (pt)
  • Loading branch information...
commit eb31d6565ca16e679507e6ac9ce433c312baf18d 1 parent 78e4dcc
@mfikes mfikes authored
View
4 da.lproj/Localizable.strings
@@ -0,0 +1,4 @@
+"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Hvis du synes om at bruge %@, vil du have noget imod at bruge et kort øjeblik på at bedømme det? Det tager kun et minut. Tak for din støtte!";
+"Rate %@" = "Bedøm %@";
+"No, Thanks" = "Nej tak";
+"Remind me later" = "Påmind mig senere";
View
4 nl.lproj/Localizable.strings
@@ -0,0 +1,4 @@
+"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Als het gebruik van %@ je bevalt, zou je dan een momentje de tijd willen nemen om het te beoordelen? Het duurt nog geen minuut. Bedankt voor je steun!";
+"Rate %@" = "%@ beoordelen";
+"No, Thanks" = "Nee, bedankt";
+"Remind me later" = "Herinner me er later aan";
View
4 pt.lproj/Localizable.strings
@@ -0,0 +1,4 @@
+"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Se você gosta de usar o %@, que tal avaliá-lo? Não levará mais de um minuto. Agradecemos o seu apoio!";
+"Rate %@" = "Avaliar o %@";
+"No, Thanks" = "Não, obrigado";
+"Remind me later" = "Mais tarde";
View
4 sv.lproj/Localizable.strings
@@ -0,0 +1,4 @@
+"If you enjoy using %@, would you mind taking a moment to rate it? It won't take more than a minute. Thanks for your support!" = "Om du tycker att %@ är ett praktiskt verktyg, kan du tänka dig att betygsätta det åt oss? Det tar bara en minut. Tack för hjälpen!";
+"Rate %@" = "Betygsätt %@";
+"No, Thanks" = "Nej tack";
+"Remind me later" = "Påminn mig senare";
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.