Skip to content
Turkish NLP Formal/Informal Classification System
HTML Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Formally Requirements.txt imported for Python3 Dependencies Dec 3, 2019
LICENSE
README-en.md
README.md Update README.md Dec 3, 2019

README.md

Formally Logo

Formally - Beni Oku GitHub last commit

Resmi ve resmi olmayan yazıları tanıyabilen Türkçe doğal dil işleme projesi

Açıklama Inline docs

Bu uygulama elinizde elimizde veri kümelerini kullanarak kıya algoritmaları ile mevcut yazı veya yazıların resmi (formal) veya resmi olmayan (informal) olarak sınıflandırılmasını sağlamaktadır.

Formally, makale, akademik e-posta veya diğer resmi yazılarınız veya yazışmalarınızda resmi olmayan ifadeleri kolayca tespit edebileceğiniz açık kaynak kodlu Türkçe doğal dil işleme projesidir.

Kurulum GitHub repo size

  • İşletim Sistemleri: macOS / OS X · Linux · Windows (Cygwin, MinGW, Visual Studio)
  • Python Sürümü: Python 2.7, 3.5+ (32/64 bit)

Proje Python 3 ile gerçeklemlendiği için ekteki bağlılıklarla beraber uygun Python sürümünde derle ve çalıştır mantığıyla kolayca çalışabilmektedir.

HTML, CSS aracılığı ile web uygulama arayüzü oluşturulup arkada Python Flask Web Frameworkü ile kullanıcıya arayüz sağlanarak uygulamayı gerçekleme imkanı verilmiştir.

Araçlar ve Kütüphaneler Dependencies Up To Date

Paket bağlılıkları, pip3 ile requirements.txt üzerinden otomatik kurulmaktadır.

pip install requirements.txt / pip3 install requirements.txt #OSX

Geliştiriciler & Destek Verenler contributions welcome

Lisans

  • Bu proje GPL v3 lisansı ile lisanslanmış olup, Özgür Yazılımdır. Project License GPLv3.

Lisans detaylarını LICENSE sayfasından inceleyebilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.