Bandymas perrašyti `beginners guide` arch wiki į latex ( su papildymais ) ir išleisti knygą pdf formatu
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
book.pdf
book.tex
garsas.tex
grafine_vartotojo_aplinka.tex
isvados.tex
izanga.tex
naujo_vartotojo_sukurimas.tex
pagrindines_sistemos_atnaujinimas_ir_konfiguravimas.tex
pagrindines_sistemos_idiegimas.tex

README

Bandymas išversti Arch Linux wiki Pradžios vadovą į Lietuvių kalbą knygos formatu.

Dirbama su:
- LaTeX;
- Emacs;