Permalink
Browse files

vn: add common #rules page for all channels (irc, list, skype,...)

  • Loading branch information...
icy committed Sep 14, 2014
1 parent 0eff9ae commit b1c38d284ce1b8e8b0f77f25d1caa46f7e47d80a
Showing with 109 additions and 95 deletions.
  1. +2 −32 content/vn/irc.html
  2. +4 −59 content/vn/lists.html
  3. +102 −0 content/vn/rules.html
  4. +1 −4 content/vn/skype.html
@@ -36,41 +36,11 @@
## Quy tắc ứng xử
Bạn cần lưu ý vài điểm sau khi trao đổi trên kênh IRC
* mọi nội dung trao đổi sẽ được các [bot] [] ghi lại và [lưu trữ trên
trang chủ] [irclog]. <s>Trang lưu trữ này được bảo vệ bởi chìa khóa,
được dùng làm tư liệu trong tương lai _(hiện tại chưa có mục đích cụ thể)_;</s>
Nội dung lưu trữ không được công bố. Tuy nhiên, do tính chất công cộng
của kênh IRC, bất kỳ ai cũng có khả năng theo dõi các cuộc nói chuyện
đã và đang diễn ra, nên bạn cần chú ý không nên phát ngôn thiếu thận
trọng trên kênh IRC;
* **nếu bạn có phần lưu trữ riêng, không được tự ý công bố phần lưu trữ
đó ra bên ngoài mà không có sự tham khảo ý kiến các thành viên khác**;
* bạn có thể văng tục, nói bậy, đó là quyền cá nhân của bạn
_(thực ra việc này chỉ có hại cho bạn, nên bạn muốn làm hại chính bạn
bao nhiêu là tùy thích, không ai cấm)_,
**NHƯNG BẠN PHẢI TÔN TRỌNG THÀNH VIÊN KHÁC**, và
* tốt nhất đừng nên làm các thành viên khác khó chịu;
* biết lắng nghe, biết cách đặt câu hỏi và biết chịu khó học hỏi với
tinh thần cầu tiến;
* <s>nếu bạn có chìa khóa để xem phần log được lưu trữ, hãy giữ nó cẩn thận,k
không chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Các điều hành viên chia sẻ chìa
khóa cho bạn vì tin bạn sẽ tuân theo luật chơi này;</s>
* bạn có quyền làm theo ý của bạn, nhưng về lâu dài cộng đồng có thể
tẩy chay bạn.
Xem [Quy tắc chung](/vn/rules/).
## Nội dung trao đổi
Bạn được khuyến khích trao đổi các vấn đề liên quan tới `Linux`, `ArchLinux`
và mã nguồn mở. Thực tế thì trên kênh bàn rất nhiều vấn đề khác nhau,
không chỉ giới hạn ở chủ đề nào. Một số thành viên khác có thể thấy không hợp
lý và nhắc nhở, khi đó nếu bạn đang nói lạc đề thì hãy nhanh chóng dừng lại.
Các đoạn mã, `log`,... các đoạn trao đổi dài không nên ghi trực tiếp trên
kênh, mà thông qua dịch vụ như [pastie.org] []. Để gửi hình ảnh, bạn đừng
nên dùng `ImageHack.us` do dịch vụ này bị chặn ở nhiều nơi. Bạn có thể dùng
chẳng hạn [PostImage.org] [].
Xem [Quy tắc chung](/vn/rules/).
## Bot (máy tự trả lời)
@@ -30,74 +30,19 @@
## Quy tắc ứng xử
Bạn có thể tham khảo các quy tắc [dành cho kênh irc] [irc-rules].
Mỗi thư bạn gửi tới nhóm thì nó sẽ còn lưu lại trên mạng mãi mãi,
ai cũng có thể đọc được, bất kỳ lúc nào. Vì thế, hãy bảo vệ chính bạn
trước: hãy suy nghĩ cẩn thận, phát ngôn hợp lý. Đó là lời khuyên,
còn thực tế thì bạn có thể phát biểu gì tùy thích, đó là quyền của bạn:
nếu mọi người trên nhóm thư thấy không hợp lý, thì đơn giản là họ sẽ
đề nghị loại bạn khỏi nhóm thư.
Nếu bạn nghĩ tới chuyện bảo vệ chính mình, thì cũng nên nghĩ tới bảo
vệ người khác. Đừng dùng các lời lẽ có tính công kích, xúc phạm cá nhân,
kết luận vội vàng về tính cách, sở thích,... của người khác _(đặc biệt khi
bạn không biết hoặc chưa gặp người bạn đang nói chuyện ngoài đời thật)_.
Xem [Quy tắc chung](/vn/rules/).
## Quy tắc dùng email cơ bản
Khi tham gia nhóm thư, bạn cần đề ý các điều sau
* Nhóm thư có chức năng điều chỉnh để bạn không nhận quá nhiều thư. Bạn
có thể lựa chọn khi đăng nhập vào giao diện web của nhóm thư;
* Viết tiếng Việt có dấu trừ khi thiết bị của bạn không hỗ trợ tiếng Việt;
* Không sử dụng thư toàn chữ hoa;
* Phải đặt tiêu đề cho thư để thư không rơi vào `Spam box` của các trình
duyệt thư và máy chủ lọc thư
* Thư sẽ gửi cho tất cả các thành viên trong nhóm. Do đó, đừng trao đổi
các vấn đề thuần túy cá nhân, tình cảm hoặc các chủ đề nhạy cảm khác
trên nhóm thư.
Xem [Quy tắc chung](/vn/rules/#lists).
## Nội dung trao đổi
Nhóm thư chung `archlinuxvn` dùng để gửi các thông báo, trao đổi, đề nghị
giúp đỡ, hướng dẫn sử dụng ArchLinux và các vấn đề liên quan tới ArchLinuxVn.
Nhóm thư phát triển `archlinuxvn-dot` chỉ dành để trao đổi về các dự
án cụ thể của ArchLinuxVn.
Các vấn đề không liên quan tới ArchLinuxVn hoặc ArchLinux không được hoan
nghênh trên nhóm thư, trừ khi chúng thật sự hữu ích cho mọi người. Bạn
nên đặt tiêu đề cho thư bắt đầu bằng `OT` _(off topic)_ với các chủ đề
thuộc dạng này.
Xem [Quy tắc chung](/vn/rules/).
## Điều hành nhóm thư
Mỗi nhóm thư có một vài người điều hành, đóng vai trò chính là xử lý các
sự cố kỹ thuật, giúp nhóm thư không bị `bom thư`, hoặc giúp đỡ các thành
viên mới vượt qua hệ thống chặn thư tùy tiện của GoogleGroup.
Các điều hành viên sẽ không can thiệp vào nội dung do các thành viên gửi
trên các nhóm thư. Trong trường hợp xảy ra các vấn đề hiểu lầm, xích mích,
... hoặc khi bạn cảm thấy khó chịu về cá nhân, thư hoặc vấn đề nào được
nêu trong nhóm thư, cách giải quyết được đề nghị như sau:
* Bạn _(là điều hành viên hoặc không)_ thực hiện trao đổi riêng trước
với tác giả làm bạn khó chịu, trên tinh thần hợp tác, để tìm ra tiếng
nói chung;
* Trong trường hợp không giải quyết được bằng thư riêng, bạn có thể nêu
vấn đề ra cho cả nhóm, với đầy đủ các lý lẽ, dẫn chứng trước khi kết luận
_(những kết luận không có đầy đủ lý lẽ đều nông cạn, cảm tính)_
Bạn có thể luôn luôn lựa chọn nêu vấn đề ra cho tất cả các thành viên
khác được biết, nhưng hãy luôn tuân theo quy tắc đầu tiên là **TÔN TRỌNG
THÀNH VIÊN KHÁC**.
Như vậy, những người điều hành *giúp* nhưng không giải quyết thay bạn
các vấn đề liên quan tới nội dung. Trường hợp bạn là người điều hành
và bạn cảm thấy có vấn đề nào đó trên nhóm thư cần giải quyết,
hãy bình tĩnh và trao đổi với các điều hành viên khác, trước khi vội vã
đưa ra kết luận và hành động độc lập.
Xem [Quy tắc chung](/vn/rules/#admin).
[list-main]: http://groups.google.com/group/archlinuxvn/
[list-ken]: http://groups.google.com/group/archlinuxvn-ken/
@@ -0,0 +1,102 @@
---
title: Quy tắc ứng xử
allow_comment: yes
tags: ['archlinuxvn', 'contents', 'rules']
---
Dưới đây là các quy tắc chung nhất dành cho tất cả các kênh liên lạc
_(nhóm thư, irc, facebook, ...)_ của nhóm ArchLinuxVN.
* TOC
{:toc}
## Nội dung trao đổi
Bạn được khuyến khích trao đổi các vấn đề liên quan tới `Linux`, `ArchLinux`
và mã nguồn mở. Thực tế thì trên kênh bàn rất nhiều vấn đề khác nhau,
không chỉ giới hạn ở chủ đề nào. Một số thành viên khác có thể thấy không hợp
lý và nhắc nhở, khi đó nếu bạn đang nói lạc đề thì hãy nhanh chóng dừng lại.
Các đoạn mã, `log`,... các đoạn trao đổi dài không nên ghi trực tiếp trên
kênh, mà thông qua dịch vụ như [pastie.org] []. Để gửi hình ảnh, bạn đừng
nên dùng `ImageHack.us` do dịch vụ này bị chặn ở nhiều nơi. Bạn có thể dùng
chẳng hạn [PostImage.org] [].
## Quy tắc ứng xử
Bạn cần lưu ý vài điểm sau khi trao đổi trên các kênh liên lạc của ArchLinuxVN
* Các vấn đề không liên quan tới ArchLinuxVn hoặc ArchLinux không được hoan
nghênh trên nhóm thư, trừ khi chúng thật sự hữu ích cho mọi người. Bạn
nên đặt tiêu đề cho thư bắt đầu bằng `OT` _(off topic)_ với các chủ đề
thuộc dạng này.
* Mỗi tin bạn gửi đi thì nó có thể còn lưu lại trên mạng mãi mãi,
ai cũng có thể đọc được, bất kỳ lúc nào. Vì thế, hãy bảo vệ chính bạn
trước: hãy suy nghĩ cẩn thận, phát ngôn hợp lý. Đó là lời khuyên,
còn thực tế thì bạn có thể phát biểu gì tùy thích, đó là quyền của bạn:
nếu mọi người trên nhóm thư thấy không hợp lý, thì đơn giản là họ sẽ
đề nghị loại bạn khỏi nhóm thư.
* Bạn có thể văng tục, nói bậy, đó là quyền cá nhân của bạn
_(thực ra việc này chỉ có hại cho bạn, nên bạn muốn làm hại chính bạn
bao nhiêu là tùy thích, không ai cấm)_,
**NHƯNG BẠN PHẢI TÔN TRỌNG THÀNH VIÊN KHÁC**, và
* Tốt nhất đừng nên làm các thành viên khác khó chịu;
* Biết lắng nghe, biết cách đặt câu hỏi và biết chịu khó học hỏi với
tinh thần cầu tiến;
* Bạn có quyền làm theo ý của bạn, nhưng về lâu dài cộng đồng có thể
tẩy chay bạn.
## Dành riêng cho kênh IRC {#irc}
* (IRC) Mọi nội dung trao đổi sẽ được các [bot] [] ghi lại và [lưu trữ trên
trang chủ] [irclog]. <s>Trang lưu trữ này được bảo vệ bởi chìa khóa,
được dùng làm tư liệu trong tương lai _(hiện tại chưa có mục đích cụ thể)_;</s>
Nội dung lưu trữ không được công bố. Tuy nhiên, do tính chất công cộng
của kênh IRC, bất kỳ ai cũng có khả năng theo dõi các cuộc nói chuyện
đã và đang diễn ra, nên bạn cần chú ý không nên phát ngôn thiếu thận
trọng trên kênh IRC;
* **Nếu bạn có phần lưu trữ riêng nội dung của kênh, không được tự ý công
bố phần lưu trữ đó ra bên ngoài mà không có sự tham khảo ý kiến các
thành viên khác**;
## Dành cho nhóm thư {#lists}
Khi tham gia nhóm thư, bạn cần đề ý các điều sau
* Nhóm thư có chức năng điều chỉnh để bạn không nhận quá nhiều thư.
Bạn có thể lựa chọn khi đăng nhập vào giao diện web của nhóm thư;
* Viết tiếng Việt có dấu trừ khi thiết bị của bạn không hỗ trợ tiếng Việt;
* Không sử dụng thư toàn chữ hoa;
* Phải đặt tiêu đề cho thư để thư không rơi vào `Spam box` của các trình
duyệt thư và máy chủ lọc thư
* Thư sẽ gửi cho tất cả các thành viên trong nhóm. Do đó, đừng trao đổi
các vấn đề thuần túy cá nhân, tình cảm hoặc các chủ đề nhạy cảm khác
trên nhóm thư.
## Dành cho người điều hành {#admin}
Mỗi kênh có một vài người điều hành, đóng vai trò chính là xử lý các
sự cố kỹ thuật, giúp nhóm thư không bị `bom thư`, hoặc giúp đỡ các thành
viên mới vượt qua các rào cản kỹ thuật.
Các điều hành viên sẽ không can thiệp vào nội dung do các thành viên.
Trong trường hợp xảy ra các vấn đề hiểu lầm, xích mích, ... hoặc khi
bạn cảm thấy khó chịu về cá nhân, thư hoặc vấn đề nào được nêu ra,
cách giải quyết được đề nghị như sau:
* Bạn _(là điều hành viên hoặc không)_ thực hiện trao đổi riêng trước
với tác giả làm bạn khó chịu, trên tinh thần hợp tác, để tìm ra tiếng
nói chung;
* Trong trường hợp không giải quyết được bằng kênh riêng, bạn có thể nêu
vấn đề ra cho cả nhóm, với đầy đủ các lý lẽ, dẫn chứng trước khi kết luận
_(những kết luận không có đầy đủ lý lẽ đều nông cạn, cảm tính)_
Bạn có thể luôn luôn lựa chọn nêu vấn đề ra cho tất cả các thành viên
khác được biết, nhưng hãy luôn tuân theo quy tắc đầu tiên là **TÔN TRỌNG
THÀNH VIÊN KHÁC**.
Như vậy, những người điều hành *giúp* nhưng không giải quyết thay bạn
các vấn đề liên quan tới nội dung. Trường hợp bạn là người điều hành
và bạn cảm thấy có vấn đề nào đó trên nhóm cần giải quyết,
hãy bình tĩnh và trao đổi với các điều hành viên khác,
trước khi vội vã đưa ra kết luận và hành động độc lập.
@@ -24,10 +24,7 @@
## Quy tắc ứng xử
Bao gồm các [quy tắc trên kênh IRC](/vn/irc/#quy-tac-ung-xu).
Các thành viên không có trao đổi nào liên tục trong thời gian 2 tháng
sẽ được người điều hành xóa tên khỏi kênh.
Xem [Quy tắc chung](/vn/rules/).
## Các vấn đề

0 comments on commit b1c38d2

Please sign in to comment.