Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkade 5 - testverktøy for arkivuttrekk

Arkade tester arkivuttrekk, produserer testrapporter og "pakker inn" data basert på gjeldende arkivstandarder for metadata. Testing av data baserer seg primært på Arkivverkets standard ADDML for beskrivelse av datastrukturer.

Arkade er en frittstående applikasjon som fritt kan lastes ned og enkelt installeres av alle. Programmet er svært enkelt i bruk.

Se dokumentasjonssidene på https://arkade.arkivverket.no for installasjonsveiledning og brukerveiledning.