Skip to content

arkivverket/arkade5

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Arkade 5 - testverktøy for arkivuttrekk

Arkade tester arkivuttrekk, produserer testrapporter og "pakker inn" data basert på gjeldende arkivstandarder for metadata. Testing av data baserer seg primært på Arkivverkets standard ADDML for beskrivelse av datastrukturer.

Arkade er en frittstående applikasjon som fritt kan lastes ned og enkelt installeres av alle. Programmet er svært enkelt i bruk.

Se dokumentasjonssidene på https://arkade.arkivverket.no for installasjonsveiledning og brukerveiledning.