Permalink
Commits on Jun 19, 2012
 1. comentari bcnapps jam

  committed Jun 19, 2012
Commits on May 24, 2011
 1. Merge branch 'develop'

  committed May 24, 2011
 2. Tots els jocs de proves passats

  committed May 24, 2011
 3. jp32 passat + jp26 amb petit bug

  committed May 24, 2011
Commits on May 20, 2011
 1. String afegit a semantica

  committed May 20, 2011
 2. Borrant fitxers

  committed May 20, 2011
 3. WRITE i READ

  Encara hi ha fallos amb els string
  committed May 20, 2011
 4. Make clean sense additius

  committed May 20, 2011
 5. Make clean mal fet

  Revert "Make clean"
  
  This reverts commit aba49e8.
  committed May 20, 2011
Commits on May 16, 2011
 1. Make clean

  committed May 16, 2011
 2. Merge branch 'develop'

  committed May 16, 2011
 3. Fitxers d'examen i practica completada

  Practica 1 finalitzada a hora d'examen. El problema es que s'havia passat fins al jp13 i es fins al jp16...
  A mes agrego el directori de la practica d'examen per tal de tindre constancio i/o practicar.
  committed May 16, 2011
Commits on Apr 25, 2011
 1. Merge branch 'develop'

  committed Apr 25, 2011
 2. Semantica acabada

  Tota la semantica acabada (semantic.cc) i tots els jocs de proves passats desde el jp0 fins al jp13.
  committed Apr 25, 2011
Commits on Apr 22, 2011
 1. Semantica fins a la part d'Arrays

  Lexic i semantic fins la part d'Array. Els proxims pasos son els procedures i els functions.
  committed Apr 22, 2011
Commits on Apr 19, 2011
 1. Merge branch 'develop'

  committed Apr 19, 2011
 2. Part lexica acabada

  Ja imprimeix correctament els arbres de forma exacte a la dels jocs de proves i les seves solucions.
  committed Apr 19, 2011
Commits on Apr 18, 2011
 1. Merge branch 'develop'

  committed Apr 18, 2011
 2. Exemples de CL

  Primeres sessions de compiladors amb exemples de PCCTS i ANTLR.
  committed Apr 18, 2011
 3. Primera pujada de la practica

  Estructura i documents de la part de compiladors. Tambe incorpora el template de la practica penjada a la seva pagina.
  committed Apr 18, 2011