Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
86 lines (67 sloc) 2.09 KB
source :rubygems
# add in all the runtime dependencies
gem 'rake', '0.9.2'
gem 'rails', '3.0.10'
gem 'warden'
gem 'devise', '1.3.4'
gem 'devise_bushido_authenticatable', '1.0.0.alpha10', :require => 'devise_cas_authenticatable'
gem 'mongo', '~> 1.3.1'
gem 'bson', '~> 1.3.1'
gem 'bson_ext', '~> 1.3.1'
gem 'mongoid', '~> 2.0.2'
gem 'locomotive_mongoid_acts_as_tree', '0.1.5.7', :require => 'mongoid_acts_as_tree'
gem 'kaminari'
gem 'haml', '3.1.2'
gem 'sass', '3.1.2'
gem 'locomotive_liquid', '2.2.2', :require => 'liquid'
gem 'formtastic', '~> 1.2.3'
gem 'inherited_resources', '~> 1.1.2'
gem 'rmagick', '2.12.2', :require => 'RMagick'
gem 'carrierwave', '0.5.6'
gem 'dragonfly', '~> 0.9.1'
gem 'rack-cache', :require => 'rack/cache'
gem 'custom_fields', '1.0.0.beta.25'
gem 'cancan'
gem 'fog', '0.8.2'
gem 'mimetype-fu'
gem 'actionmailer-with-request', :require => 'actionmailer_with_request'
gem 'heroku', '1.19.1'
gem 'httparty', '0.7.8'
gem 'RedCloth', '4.2.9'
gem 'delayed_job_mongoid', '1.0.8'
gem 'rubyzip'
gem 'locomotive_jammit-s3', :require => 'jammit-s3'
gem 'SystemTimer', :platforms => :ruby_18
gem 'cells', '~> 3.7.0'
gem 'sanitize'
gem 'highline'
# The rest of the dependencies are for use when in the locomotive dev environment
group :development do
gem 'unicorn' # Using unicorn_rails instead of webrick (default server)
gem 'rspec-rails', '2.6.1' # in order to have rspec tasks and generators
gem 'rspec-cells'
end
group :test, :development do
gem 'linecache', '0.43', :platforms => :mri_18
gem 'ruby-debug', :platforms => :mri_18
gem 'ruby-debug19', :platforms => :mri_19
gem 'bushido_stub', '0.0.3'
end
group :test do
gem 'cucumber-rails', '1.2.0', :require => false
gem 'autotest', :platforms => :mri
gem 'ZenTest', :platforms => :mri
gem 'growl-glue'
gem 'rspec-rails', '2.6.1'
gem 'factory_girl_rails', '~> 1.3.0'
gem 'pickle'
gem 'xpath', '~> 0.1.4'
gem 'capybara'
gem 'database_cleaner'
gem 'spork', '~> 0.9.0.rc'
gem 'launchy'
gem 'mocha', '0.9.12' # :git => 'git://github.com/floehopper/mocha.git'
end
group :production do
gem 'bushido', '0.0.35'
end