Finnish bookkeeping software for small organizations - Avoimen lähdekoodin kirjanpitäjä
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.md

Kitupiikki

versio versio lisenssi mathdown HuBoard Join the chat at https://gitter.im/kitupiikki/Lobby

Finnish bookkeeping software for small organisations

Comments, variable names, documentations and the software itself are, of course, in Finnish only!

Suomalainen avoimen lähdekoodin kirjanpito-ohjelma

Kotisivu ja käyttöohjeet https://kitupiikki.info

Kitupiikki

Tavoitteet

  • helppokäyttöisyys
  • tositteiden sähköinen käsittely pdf-muodossa
  • sähköisen arkiston muodostaminen
  • sisäänrakennettu laskutus
  • muodostaan tuloslaskelman, taseen, tase-erittelyn

Vaatimukset

Kitupiikki käyttää Qt-kirjastoa versio vähintään 5.10. Pdf-tiedostojen näyttämiseen käytetään Poppler-kirjastoa ja zip-tiedostojen käsittelyyn libzip-kirjastoa.

Lataa ja asenna Qt-kirjastot osoitteesta https://qt.io/download.

Linuxissa poppler on helppo asentaa järjestelmään:

sudo apt-get install libpoppler-qt5-1 libpoppler-qt5-dev

ja libzip

sudo apt-get install libzip-dev

Kääntäminen

Kitupiikki käyttää QMakea. Kääntäminen on helpointa tehdä QtCreatorin ympäristössä. Komentorivillä kääntyy komennoilla

qmake kitupiikki.pro && make qmake_all
make

Kitupiikin Windows-jakeluversion käännetään MXE-ristiinkääntöympäristössä.

Kehittäminen

Kehittämisen suuntaviivat löytyvät projektin GitHubin Issues- ja Wiki-osastoista. Koodi kommentoidaan doxygenin merkkauksella niin, että API-dokumentaatio on laadittavissa Doxygenillä. Kirjanpito talletetaan SQLite-tietokantaan ja liitteet säilytetään pdf-muodossa.

Ylläpitäjä

Arto Hyvättinen devel@kitupiikki.info

Lisenssi

GNU General Public License 3 - katso LICENSE