Platformă prototip pentru votul online(inclusiv platforme pentru BEC și primării). - July 2015
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
screenshots
surse
Documentatie - E-voting - Vultur David.docx
README.md
e-voting.sql

README.md

e-Voting

License: CC0


Descriere:

Mi-am propus prin acest site, să creez o platformă online pentru a ușura și a revoluționa votul.Principalul motiv a fost diminuarea fraudei și mărirea numărului de persoane care votează.

Sistemul funcționează astfel:

 1. Cetățeanul trebuie să se prezinte la primăria locală cu buletinul, certificatul de naștere și adresa de email personală.

 2. Personalul angajat la primărie are obligația de a înregistra datele despre cetățean pe platformă, în prezența cetățeanului în cauză.

 3. Cetățeanul va primi un email pe adresa de email personală cu o parolă. De pe calculatorul personal, acesta va accesa căsuța poștală electronică și va verifica existența e-mailului.

 4. Cetățeanul va putea accesa în orice moment pagina online de vot, cu adresa de email personală, CNP-ul și parola primită prin email, iar în momentul în care se poate vota, acesta va putea alege un candidat, iar votul lui va fi înregistrat în mod anonim în baza de date.

Proiectul constă în 5 secțiuni:

 • Panoul utilizatorului, de unde acesta votează
 • Panoul de administrare a BEC
 • Panoul de administrare a primăriilor locale
 • Panoul de administrare activă pentru supraveghetorii de la urnă
 • Panoul de administrare a Dezvoltatorilor

Tehnologii:

Limbaje de programare:

 • HTML5
 • CSS3 (+Bootstrap; FontAwesome)
 • JavaScript (+JQuery; SummerNote)
 • PHP5 (OOP; MVC)
 • .htaccess (url rewrite)

*Design Responsive

*Protejat împotriva SQLinjection, XSS, CSRF, NullByte, md5 buffer overflow


Ce nu dețin:

 • Framework-ul JQuery - /files/static/js/jquery.min.js
 • Framework-ul SummerNote - /files/static/js/summernote.min.js - (Fără traducere)
 • Framework-ul Bootstrap - /files/static/js/bootstrap.min.js, /files/static/js/bootstrap.min.css, /files/static/fonts/glyphicons-halflings-regular.*
 • Sistemul de icon-uri FontAwesome: /files/static/js/font-awesome.min.css, /files/static/fonts/fontawesome*
 • Script-ul de minificare CSS Gary Jones - /app/minifier/minify/cssmin.php

Screenshot-uri:

Mai multe imagini...